Artikelnyheter3ArtiklarNyheter2Religioner och det ockulta

Fyra anledningar att omedelbart lämna New Age och ockultism

Ockulta läror och New Age ökar i popularitet. Samtidigt vittnar fler och fler om obehagliga upplevelser. Här listar jag fyra anledningar att omedelbart lämna New Age och ockultism.

Uppdaterat 07.11.2021


Olika typer av ockulta läror, som ofta ryms under paraplybegreppet New Age, ökar i popularitet. I Nyhetsmorgon130 oktober 2021 berättas det att allt fler unga lockas av magi, ockultism och astrologi. Sara Kinberg kommenterar i programmet:

– Nyandlighet är jättestort idag med allt vad det innebär. Stenar, kort, stjärntecken, rökelser också vidare. Det är också mycket mer mainstream idag än vad det var för typ femton år sedan.

New Age växer explosionsartat under hashtagen #witchtok på sociala medier som TikTok och Instagram. Välkända namn som Kim Kardashian och Adele är förebilder. Kanske allra populärast är kristaller, som tros kunna användas för bland annat helande och att rena energier i hemmet – men också för att förändra människors liv.

New Age har en feministisk koppling. Ebba Bjelkholm, som leder podden Häxtimmen, förklarar i Nyhetsmorgon:

– Vi lägger en feministisk andlighet i begreppet [häxor], kan man säga. Vi utövar olika saker tillsammans. Jag läser till exempel tarotkort. Det är en feministisk spiritualitet. Hon fortsätter:

– Häxa, för oss, är ett namn på andlighet som vi utövar. Det är inte bara kristaller utan ett sätt att tänka och leva.

Kanske har New Age blivit så populärt för att det verkar sprida en lära som handlar om tolerans, kärlek och positivitet.

– Trenden föds ur ett kollektivt behov av någon slags andlighet som inte religioner som kristendomen och sådär, riktigt kan möta. Det här är friare, sökande, där var och en får upptäcka sin egen andlighet, säger Ebba Bjelkholm i Nyhetsmorgon.

Men trots de vackra orden vittnar många före detta New Age-utövare om helt andra erfarenheter.

Jag har tagit del av vittnesmål i artiklar och berättelser, och det jag fått veta är väldigt oroande. Jag kan inte låta bli att undra om de som blivit nyfikna på New Age vet om hur farligt det faktiskt är. Antagligen är svaret att de inte har en aning. Vittnesmålen jag tagit del av visar att många helt naivt gett sig i kast med läror som de haft alldeles för lite kunskap om – något de tillslut fått ångra.

I den här artikeln kommer jag berätta om några av dessa vittnesmål. Samtidigt kommer jag gå igenom fyra anledningar till varför du omedelbart borde lämna New Age och allting som har att göra med det ockulta.

Definition av det ockulta

Till att börja med vill jag försöka identifiera vad jag menar med ockulta läror. Det är inte enkelt, eftersom det är ett väldigt brett område. I den här artikeln väljer jag att citera pastor John Pipers definition, eftersom den väl ringar in det jag önskar förmedla.

”Jag betecknar allt som involverar förbindelse med andevärlden eller övernaturliga krafter vilka (eller vilkas handlingar) inte är orienterade mot Jesus som han beskrivs i Bibeln, som tillhörande det ockulta. Med denna definition förutsätter jag att andevärlden och mystiska övernaturliga krafter är en realitet. Jag tror att kyrkan gör ett stort misstag när den säger att övernaturliga fenomen var begränsade till en annan tid, eller att bara gudfruktiga människor kan utföra mirakel. Ett sådant misstag öppnar upp kyrkan för ondskans kraft, just därför att den vägrar erkänna närvaron av en sådan kraft. Denna definition är alltså avsiktligt bred. Jag vill inkludera allting från den mest uppenbara satansdyrkan, till den vanligast accepterade användningen av horoskop. Som exempel kan jag nämna seanser, nekromanti och alla former av kommunikation med döda, PSI, ESP, alla former av övernaturliga mediala fenomen, äkta magi (i motsats till enkla trolleritrick), spådom, förtrollningar, bärandet av amuletter, användandet av ouija-brädor, astrologi, etc, etc.” (Min översättning. Original i fotonot.)2”I designate anything as belonging to the occult that involves dealings with the world of spirits or of supra-normal forces which (dealings) are not oriented on Jesus as he is revealed in the Bible. With this definition I am assuming the reality of a spirit world and of mysterious supra-normal forces. I am assuming that the church makes a grave mistake when it says that supra-natural phenomena are restricted to another age or that only godly people can work miracles. Such a mistake lays the church open to the power of evil precisely because it refuses to recognize the presence of that power. The definition is also intentionally very broad. I mean to include everything from the most blatant Satan worship to the most commonly accepted use of horoscopes. As examples I would mention séances, necromancy, and all forms of communicating with the dead, PSI, ESP, and all forms of supra-natural psychic phenomena, real magic (as opposed to simple sleight-of-hand tricks), fortune telling, the casting of spells, wearing of charms, the use of ouija boards, astrology, etc., etc.”

Nyckelorden i citatet ovan är läror som inte är orienterade mot Jesus som han beskrivs i Bibeln. Jag förklarar detta lite senare.

Fyra anledningar att omedelbart lämna det ockulta

1. För att det är farligt

En man skickar en lång text till mig, i vilken han berättar om sitt liv. Efter att han fick kontakt med New Age-läror började han höra knackningar på sin dörr, trots att ingen var där. Han brukade välkomna den energi som låg bakom knackningarna, varpå han kände att energin överfördes till hans kropp.

Detta pågick i flera år, och under lång tid var känslan positiv och varm. Men eftersom blev energiöverföringen ett beroende han inte komma ur, en drog han inte kunde vara utan. Han började känna tvivel. Han märkte att den energi som brukade knacka på hans dörr, förändrades. Överföringen av kundalini-energin, som han benämner den, började bli mycket obehaglig. Den lustfyllda, ljusa känslan byttes ut mot mörker, skräck och ångest. Han berättar:

”Tidigare som jag skrev så såg jag fram mot att uppleva knackningar och energi efter min ryggrad. Men nu upplevde jag en andlig våldtäkt, när detta infann sig.”

Mannens berättelse påminner om många andras erfarenheter. I en intervju av Frälsningsarmén berättar en kvinna att hon, efter att hon fått kontakt med New Age-läror, började se demoner och monster för sin inre syn – dygnet runt. I detta vittnesbörd berättas om en pojke som var sömnlös, skräckslagen och ångestfylld till följd av att föräldrarna sysslat med ockultism.

”Crowley var, liksom du som magiker är nu, demonernas slav – och du ska inte tro att de är godhjärtade slavägare. Genom att låta dig tro att dina ritualer fungerar håller de dig kvar i sin fångenskap. De gör allt de kan för att förhindra att du vänder dig till Jesus för befrielse.”

Många har faktiskt varnat om just kundalini-energin. Du känner nog igen ordet från den populära kundalini-yogan, som utövas av många som inte vet om vad de sysslar med. Men tidigare utövare vittnar om att kundalini är en energi som man verkligen inte ska ta lätt på. Till och med ett äldre nummer av Läkartidningen har varnat för kundalini-yogans effekter, då utövare ibland drabbats av psykoser. Exempelvis fick en man ”visioner av ormar som steg uppåt från ljumskarna och ville bita honom i ansiktet.” En kvinna berättar i en intervju med tidningen Inblick att hon tror att New Age, i kombination med barndomstrauma och livskris, kan ha lett till en psykos.

– Allt detta, blandat med det andliga inom new age, var nog orsaken. Jag var inte medveten om att jag öppnat dörrar för ett mörker som jag alltid varit rädd för. Det var demoniskt, säger hon.

Andra populära läror inom New Age är meditation och mindfulness, som 83 vetenskapliga studier varnat för, skriver Dagen. Även psykologen Fredrik Bengtsson varnar i Svenska Dagbladet för effekterna av mindfulness.

Men varför har New Age sådana negativa effekter på människor?

Goda andar och änglar

Jag scrollar igenom min Facebook-feed och stannar till vid ett inlägg. En kvinna, uppenbarligen aktiv inom New Age, berättar att hon brukar få besök av en ängel, som ger henne information. En annan kvinna kommenterar upprymt att hon också vill bjuda in ängeln.

Inom New Age och andra former av ockultism är det vanligt att man bjuder in olika andemakter såsom andar, änglar, avlidna anhöriga, Ascended Masters eller till och med demoner. Magiker, ockultister och wiccaner3(Tillhörande naturreligionen Wicca. Kallar sig ofta häxor.) utför ritualer med olika syften, i vilka man bjuder in andarna eller försöker påverka andevärlden.

Men är alla andeväsen det de utger sig för att vara? Och innebär alla andliga upplevelser verkligen att man är på rätt väg? Vi ska se vad Bibeln säger.

En grundläggande Biblisk lära är naturligtvis att det existerar andliga väsen. Gud, skaparen av universum, är ett andligt väsen, som i treenigheten består av Fader, Son och Helig Ande. Den Helige Ande (grek. pneuma) står i absolut särställning och är inte detsamma som andra andeväsen. Han är Guds egen Ande och alltså en del av Gud.

Men Bibeln talar också om andra andeväsen, som man skulle kunna dela upp i två läger; de som tjänar Gud, och de som inte gör det.

De andeväsen som tjänar Gud, som vi för enkelhetens skull kan kalla goda andeväsen, benämns i Bibeln vanligen som änglar, ärkeänglar, serafer eller keruber. Änglarna är Guds tjänare och utför olika uppdrag för Gud. Bibeln berättar till exempel att ängeln Gabriel talade om för Maria att hon skulle föda Jesus. Lukasevangeliet berättar att ängeln sändes av Gud (1:26). När Gabriel presenterade sig själv sade han: ”Jag är Gabriel som står inför Gud” (Lukas 1:18). De goda andeväsendena ödmjukar sig alltså under Guds, den högstes, vilja. Därför ska vi inte tillbe änglarna. I Uppenbarelseboken försökte en apostel faktiskt be till en ängel, men ängeln svarade:

”Gör inte så! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder profeterna och till dem som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe.” (Uppenbarelseboken 22:9)

Änglarna är alltså, tillsammans med oss människor, medtjänare till Gud. Men vad jag kan förstå utifrån Bibeln har även änglarna, likt människorna, egen vilja. Och det är då vi kommer till nästa punkt. Bibeln beskriver att det finns andeväsen som inte vill tjäna Gud. Vilka är dessa andeväsen?

Onda andar

Bibeln berättar att det finns andemakter som står som fiende till Gud. Den främste av dessa är Djävulen, eller Satan. Han är Guds störste motståndare och kallas av Jesus för Lögnens fader (Johannes 8:44). I en tidigare artikel om New Age-lärornas satanistiska ursprung gick jag djupare in på Satans person, så denna gång kommer fokus ligga mer på hans tjänare, de onda andarna, också kallade demoner.

I Bibeln går de onda andemakterna under några olika namn. När Jesus driver ut en ande i Markusevangeliets femte kapitel används uttrycket ”orena andar” (grek. akathartos (oren) pneuma (ande). När han driver ut en ond ande i Lukasevangeliets nionde kapitel används det kanske mer uppenbara daimonion (demon). Begreppen verkar dock användas som synonymer (se Lukas 9:42).

”Det är Jesus vi ska lyssna till. Han är utvald av Gud. Han och endast han är Guds evangelium.”

Så vilka är de onda andarna? Bibeln berättar att Satan har egna änglar (Matteusevangeliet 25:41, Uppenbarelseboken 12:9). De är alltså Satans tjänare, andar som inte ödmjukat sig under Guds vilja. De besätter människor och orsakar lidande. Ett exempel på besatthet finns i Markusevangeliet.

Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar.” (Markusevangeliet 5:2-5)

Jesus drev ut många onda andar, och det gjorde han genom Guds Ande (Matteus 12:28). De onda andarna stod maktlösa inför Jesus, som vid ett tillfälle drev ut 6000 demoner ur en kvinna:

Jesus frågade honom: ”Vad är ditt namn?” Han svarade: ”Legion”4(Legion En romersk armé med omkring 6000 man.), för det var många onda andar som hade kommit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinhjord och betade på berget, och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han. Andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden rusade utför branten ner i sjön och drunknade. (Lukas 8:30-33).

Jesus gav också sina lärjungar makt att driva ut onda andar (Matteusevangeliet 10:1).

Men de andar / änglar jag har kontakt med är inte onda!

Det är intressant att människor inom New Age-rörelsen som haft kontakt med olika andeväsen säger att erfarenheterna i början var positiva. Då är det inte så konstigt att man välkomnar andarna. Andra tror att andarna är avlidna anhöriga. Men vad säger Bibeln? En ledtråd finns i 2 Korintierbrevet, där aposteln Paulus skriver:

”Satan själv förklär sig till en ljusets ängel.” (2 Korintierbrevet 11:14) .

Så om Satan själv kan förklä sig som en ljusets ängel, kan man nog anta att demoniska makter kan förställa sig på samma sätt. Att demoner kan framställa sig som döda avlidna finns det mer information om i denna artikel.

Hur vet man vilka andar som kommer ifrån Gud?

Aposteln Johannes uppmanar oss att pröva andarna:

”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.” (1 Johannesbrevet 4:1-3, min fetmarkering)

Alltså: Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus (Guds smorde) som blivit människa, är från Gud. Kvinnan jag tidigare nämnde började pröva andarna enligt Johannes uppmaning. Såhär berättar hon i intervjun:

”Något hon lärde sig var att när det kom olika bilder och varelser för hennes inre, såsom änglar, var att fråga om de ansåg Jesus var Messias som dog och uppstod igen. Då försvann dessa väsen och vid något tillfälle förvandlades det även till något alligator-liknande innan det försvann.”

Det finns kraft i överbevisningen om vem Jesus är.

Nya testamentets evangelium omtalar Jesus som Guds smorde som blev människa. Andemakter som påstår något annat ska vi bekämpa – absolut inte bjuda in. De är i krig med Gud och om vi vill vara på Guds sida ska vi också strida mot dem. I Efesierbrevet skriver Paulus:

”Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.” (Efesierbrevet 6:12)

2. För att det är förbjudet i Bibeln

När vi nu vet att det finns andemakter som inte bara gör uppror mot Gud, utan också skadar människor, borde det knappast förvåna någon att samröre med dessa andemakter är strikt förbjudet i Bibeln. Jag låter femte Moseboken exemplifiera.

När Mose skulle leda Guds folk till det förlovade landet och fördriva hednafolken som bor där (på grund av deras seder) gavs denna uppmaning:

”När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte lära dig att handla enligt dessa folks avskyvärda seder. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda. Avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vidrigheters skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Du ska vara fullkomlig inför Herren din Gud. Dessa hednafolk som du ska fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom, men Herren din Gud har inte tillåtit dig något sådant.” (5 Moseboken 18:9-14, fetstil tillagd).

Det är anmärkningsvärt hur många metoder med koppling till New Age som räknas upp i förbudet, och vi kan nog anta att de står som exempel på liknande utövanden. De var avskyvärda seder som Guds folk inte skulle ägna sig åt.

Fler varningar finns i Nya testamentet, där man ser samröre med onda andemakter som så pass farligt, att ockultister inte kommer att få del av Guds rike – såvida de inte omvänder sig och kommer till tro på Jesus som Guds Son:

”Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.” (Uppenbarelseboken 21:8).

Men hur kan horoskop och spådom, som verkar så oskyldigt, vara så avskyvärt för Gud? Det går jag igenom i de två sista punkterna.

3. För att det förminskar Gud och upphöjer människan

tarot, new age, kristaller
Foto: Mikhail Nilov

Som jag nämnde tidigare är det inom ockultismen vanligt att bjuda in andar och ”änglar”, ibland för att få kunskap och information. En av ockultismens syften är faktiskt att hitta ”fördold kunskap.” Själva ordet ockult härstammar från det latinska ordet occultus som betyder ”dold” och ”hemlighet”. Det anses vara kunskapen om det fördolda.5(Crabb, G. (1927).

Här finner vi en intressant parallell till Bibelns allra första bok, första Moseboken. De flesta känner nog till berättelsen om hur Ormen (Satan) lurade Adam och Eva att göra det enda Gud förbjudit dem att göra, äta frukten av kunskapens träd – för att nå fördold kunskap. Satan lurade människorna och sade att om de åt av frukten skulle de bli som Gud (1 Moseboken 3:5).

Människorna åt av frukten och upphöjde därmed sig själva till en position som var menad för Gud. Att upprepa Adam och Evas synd, att äta av den förbjudna frukten, är att tro att man vet bättre än Gud. Man väljer att inte lita på honom och det han fastställt som rätt och sant.

Inom New Age vänder man sig hellre till andar, medium, spåkvinnor och män, tarotkort, astrologi och kristallkulor än till Gud. Men profeten Jesaja varnade:

”När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: ”Ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande? (Jesaja 8:19)

Att söka kunskap på detta sätt är att förminska det sätt Gud valt att uppenbara sig och sin vilja på. Det är att kalla Gud för otillräcklig. Men hur har Gud uppenbarat sig?

4. För att det leder bort från den sunda tron på Jesus som Guds Son

Nu är vi framme vid den sista – och antagligen viktigaste – anledningen att omedelbart lämna New Age och ockultism. I de tidigare punkterna har jag berättat om att det finns andemakter som vill förleda människorna. Aposteln Paulus skriver:

Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse.” (Galaterbrevet 1:8, fetstil tillagd)

Vad menar han för evangelium som predikats? Jo, det som handlar om Jesus Kristus. Detta förutsågs redan i det kapitel som där vi fann förbuden mot ockultism, 5 Moseboken 18. Där står:

”En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till.”
(5 Moseboken 18:15, fetstil tillagd)

I Apostlagärningarnas tredje kapitel identifieras profeten som Messias, alltså Jesus. Om Jesus sade Gud själv:

”Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom! (Matteusevangeliet 17:5, fetstil tillagd)

Det är Jesus vi ska lyssna till. Han är utvald av Gud. Han och endast han är Guds evangelium. Jesus är herrarnas Herre och konungars Konung. När han dog på korset förlorade ondskan sin makt. Genom honom finns friden med Gud tillgänglig för alla som vill ödmjuka sig under Guds vilja och gå in på den frälsningsväg han har utvalt.

Djävulen med sina demoner vill inte att vi kommer in i denna frid och försoning med Gud. Därför försöker de, med alla medel, förleda människorna bort från den rena läran i Bibeln. Aposteln Paulus varnar:

”Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna” (2 Korintierbrevet 11:3–4, fetstil tillagd).

Det var antagligen bland annat detta pastor John Piper refererade till när han skrev om läror som inte är orienterade mot Jesus som han beskrivs i Bibeln. Det är intressant att Paulus kritiserar att församlingen i Korint så naivt tar emot falska andar, evangelium och messiasgestalter. Inom New Age presenteras en falsk Jesus som kallas Master Jesus och som anses vara en Ascended Master, en av många andliga ledare, vilket överhuvudtaget inte stämmer med Bibelns berättelse om vem Jesus själv sade att han var. Jesus sade ju: ”Den som har sett mig har sett Fadern.” (Johannes 14:9).

Men 2000 år senare verkar människor vara lika lätta att bedra – även de som en gång accepterat Jesus som sin frälsare. Mycket riktigt säger Paulus om den sista tiden:

”Men Anden6(dvs. Den Helige Ande) säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror7 (Den engelska bibelöversättningen English Standard Version översätter det “deceitful spirits and teachings of demons”), förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten.” (1 Timoteusbrevet 4:1)

Hur vet man då vad som är rätt väg? Man behöver hålla sig till Guds ord, Bibeln. Där står den rätta vägen beskriven, och om vi följer den kommer vi inte fel. Är du kristen kan du inte ha att göra med onda andars läror – så enkelt är det – och det är inte jag som säger det, utan Paulus:

”Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. (1 Korintierbrevet 10:21)

För dig som ännu inte bekänner dig till Jesus och kristen tro, tipsar jag om att undersöka bevisen för Jesu fysiska uppståndelse och Bibelns trovärdighet. Den som gör det kommer att göra samma upptäckt som andra som lämnat New Age och ockultism: Att Jesus är den rätta vägen – och vägen till frihet. Läs till exempel detta vittnesbörd eller se länktipsen längst ned i artikeln.

En sista varning

I den här artikeln har jag gått igenom fyra argument om varför du omedelbart borde lämna det ockulta. Vi har sett att människor råkat illa ut när de medvetet eller omedvetet har haft att göra med onda andemakter. Gud har, med all rätt, förbjudit New Age-läror, eftersom han inte vill att människor ska råka illa ut – men framför allt för att det leder bort ifrån den frälsningsväg Gud redan presenterat i Bibeln, och som finns fullt tillgänglig genom hans Son.

Kanske är det så att du inte kan ta till dig det jag skrivit. Kanske känner du motvilja inför tanken på att bryta med det ockulta. Det kan jag förstå, för det ockulta har en enorm dragningskraft som i grunden är demonisk. Men tro mig när jag säger det: Hur svårt det än känns, kommer beslutet att lämna ockultismen bli det bästa du tagit i ditt liv.

Jag vill också skriva en speciell hälsning till dig som identifierar dig som magiker. Om du inte hör på mig, så hör på den store ockultisten Aleister Crowley. Han skrev:

”Det är emellertid alltid enkelt att kalla fram demonerna, för de kallar alltid på dig; och du behöver bara gå ner till deras nivå och fraternisera med dem. Sedan kommer de skära dig i bitar för sitt nöjes skull…”

Crowley verkar ha vetat vad han hade att göra med, och vilka risker han tog. Men så säger han något slående:

”Ändå måste varje magiker noggrant expandera sitt imperium till helvetets djup.” (Min översättning, se fotnot för original). 8It is, however, always easy to call up the demons, for they are always calling you; and you only have to step down to their level and fraternize with them. They will then tear you in pieces at their leisure… Nevertheless, every magician must firmly extend his empire to the depth of hell.” – Aleister Crowley (Magick in Theory and Practice. Kapitel  XX1, s. 172-173).

Varför fortsatte han fast han var så plågad? Och varför uppmanar han andra magiker att göra detsamma? Jag skulle tro att det beror på högmod och för stor tilltro till magin – men framförallt på att han var fängslad och bedragen – av samma andar som torterade honom.

Demoniskt bedrägeri

Magiker har inget imperium. Trots sina ritualer och andra ockulta metoder kan de inte styra över demoner. Demonerna förleder människor att tro att de kan styras. Crowley var, liksom du som magiker är nu, demonernas slav – och du ska inte tro att de är godhjärtade slavägare. Genom att låta dig tro att dina ritualer fungerar håller de dig kvar i sin fångenskap. De gör allt de kan för att förhindra att du vänder dig till Jesus för befrielse.

Dessa andemakter vill dig bara illa. Sätt stopp – låt dem inte krossa ditt liv. Och till dig som vill ha kontakt med demoner, som tror att Satan och demonerna på något sätt har makt över Jesus – vill jag bara säga att det är lögn. Enligt Bibeln var både Satan och demonerna fullkomligt chanslösa mot Jesus.

Jesus sade att Satan inte har någon makt över honom. Innan Jesus drev ut onda andar, sade andarna: ”Vad har du med oss att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?” (Matteusevangeliet 8:29) De vet att de redan är dömda, de vet att de redan har förlorat. Därför försöker de bedra människor för att kunna dra med sig så många som möjligt i fördärvet. De vet att deras tid snart är slut. Men Uppenbarelseboken beskriver deras oundkomliga dom:

”Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.” (Uppenbarelseboken 20:10).

Jag vill också rikta en speciell varning till dig som är vit magiker: Det finns ingen ”vit magi.” Att viss magi skulle vara godare än annan är ytterligare en lögn. Endast Jesus är vägen, sanningen och livet (Johannes 14:6).

Hjälp! Jag är utsatt för demoniska attacker.

Om du är involverad inom New Age, ockultism, magi eller något av de andra områdena beskrivna i den här artikeln kanske du känner igen dig i det jag beskrivit. Men det finns befrielse! Nya testamentet beskriver hur Jesus drev ut många demoner ur människor.

Du måste sluta tro att du kan styra över eller få bort demoner genom att använda kristaller, visualiseringar eller magiska ritualer och ockulta metoder. Att tro att du kan få bort demoner i egen kraft är självupphöjdande avguderi och Satan vill få dig att tro att dessa sätt fungerar, men i själva verket leder de djupare in i demonisk fångenskap.

Det enda som är den verkliga lösningen är att omedelbart ta avstånd ifrån allting inom New Age och ockultism, och att vända dig till Jesus Kristus för befrielse. Vänta inte en dag till! Släng din ockulta litteratur och alla saker relaterade till ockultism. När människor som beskrivs i Bibeln, som tidigare hållit sig till det ockulta blivit kristna, gjorde de sig av med sin ockulta litteratur:

”Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka.” (Apostlagärningarna 19:19-20)

Sluta omedelbart med allt praktiserande. Ta bort eventuella ockulta symboler och texter du satt upp i ditt hem. Läs Nya testamentet, börja gärna med Johannesevangeliet, och lär känna Jesus som han verkligen är: Guds Son som dog för dina synder för att ge dig förlåtelse och försoning med Gud. Han är inte en av många andliga ledare, Bibeln lär att han är herrarnas Herre och kungars Kung (Uppenbarelseboken 19:16). Jesus har redan vunnit seger över Satan (Johannesevangeliet 14:30, 16:11). Befall demonerna att försvinna i Jesu Kristi namn, och de kommer att göra det. De känner skräck inför Jesus:

”Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det, och bävar.” (Jakob 2:19)

Satan vill behålla dig och han kommer att göra kraftigt motstånd. Men var ihärdig i din bön och ta avstånd ifrån allt vad New Age och ockultism heter! Vänd dig gärna till en kristen församling och be om förbön. Lita på att det blir seger i Jesu namn!

De människor som lämnat New Age, som jag nämnde i början av artikeln, är idag kristna och befriade från sitt andliga fängelse. En annan person, som haft erfarenhet av demon-besättelse, är Sebastian Stakset. Sebastian var kriminell och rappare i Kartellen, men idag är han kristen. I sin bok Bara ljuset kan besegra mörkret beskriver han sin erfarenhet.

”Pastor Hernan befallde demonerna att lämna mig i Jesus namn. Jesus har gett varje efterföljare till honom makten att befria människor, om de verkligen vill bli fria. Det kan ta en sekund eller det kan ta ett dygn. Men det kommer alltid att ske om tron finns där och personen vill bli fri. Det är den andliga lagordningen. Jesus har fått all makt. I himlen, på jorden och under jorden. Vi behöver inte frukta mörkret. Tvärt om är det så att mörkret fruktar ljuset.” (s. 59).


Se gärna dessa länkar:

  • Melissa Dougherty – Före detta aktiv inom New age, nu kristen. Se hennes Youtube-kanal här.
  • Steven Bancarz – Före detta aktiv inom New age, nu kristen. Se hans Youtube-kanal här.
  • Mike Shreve – Före detta Kundalini-yogalärare, nu kristen. Se en intervju med honom här.
  • Pastor Mike Winger och Melissa Dougherty går igenom bibelverser feltolkade av New Age i denna video.

Melody Sundberg

Melody är redaktör och webbansvarig. Hon författar artiklar samt korrekturläser och redigerar sidans innehåll. Melody brinner för att studera Bibeln och kristen apologetik, försvaret av kristen tro.
Back to top button