ArtiklarFEATUREDJesu återkomstNyheter2Profetior

Profetia: Fientlig makt jämnar svenska städer med marken!

1950 ser pastor Birger Claesson en syn om Sveriges framtid. Enligt synen kommer Sverige att bli invaderat av en fientlig makt som jämnar många svenska städer med marken. Men det finns också ett hopp.


I boken Dom över Sverige, 1951, beskriver Kumla-pastorn Birger Claesson en profetisk syn som varar i fyra timmar. Synen handlar om vad som väntar i Sveriges framtid.

Enligt profetian blir Sverige invaderat av en icke namngiven fientlig makt. Claesson ser fiendesoldater som intar landet, krigsflygplan som bombar samhällen och flottor som strider på havet. Många svenska orter, angivna med namn, blir enligt synen förstörda.

Med tanke på världsläget vill jag sammanfatta lite av budskapet i denna artikel. Denna läsning är skrämmande, men det finns ett hopp. För mer detaljerad läsning hänvisar jag till Claessons bok.

Anfallet inleds

Umeå är den första staden som anfalls i Claessons syn. Staden jämnas med marken. Därefter blir Östersund anfallet från luften, och även den staden totalförstörs. Den svenska militären gör dock ett så starkt motstånd, att staden inte blir intagen.

Härnösand blir anfallet från havet, men fienden möter motstånd av den svenska militären. Men mellan Örnsköldsvik och Härnösand hoppar hundratals, kanske tusentals, soldater med fallskärm från flygplan och landar i Veda, varifrån de ockuperar Härnösand. Svenskarna hade inte räknat med detta, eftersom de hållit fäste utåt havet.

Fem städer attackerade samtidigt

Fyra platser anfalls samtidigt som Umeå: Göteborg, Malmö, Stockholm och Västervik. Göteborg jämnas med marken, och de svenska marktrupperna och kustartilleriet ger vika ända till Kungälv. Malmö intas, men inga hus verkar förstörda. Malmö blir utropat till fristad och invånarna behandlas lojalt.

En invasion med båtar sker mellan Trelleborg och Ystad. Samtidigt anfalls Falsterbo och utplånas. Den svenska armén får här ge vika ända till Hässleholm, men där gör svenskarna ett mycket stort motstånd.

Huvudstaden svårt sargad

Stockholm anfalls av en främmande flotta via Vaxholm, men fienden möter stort motstånd av svenska flottan och kustartilleriet. Claesson hör en röst:

– Det skedde i Oxdjupet.

Claesson får se ett tecken på var striderna tar plats. Han ser en fyr, med namnet Brödstycket. När Claesson ser fyren i synen, känner han inte till dess existens – men när han kontrollerar det hela visar det sig att fyren faktiskt finns. Brödstycket är en obemannad ledfyr i norra Stockholms skärgård. Detta skulle vara ett bevis på vad han sett.

Stockholm blir anfallet både från luften och havet, och många civila som inte velat eller hunnit fly, dör i ruinerna. Staden blir dock inte intagen, men väldigt förstörd.

Även Västervik blir anfallet från havet och totalförstörs. Fienderna syns därefter i Söderköping, och de marscherar sedan mot Norrköping.

De civilas situation

Claesson berättar att han får en vision om de civilas situation. Fiendernas soldater går in i husen, drar ut och för bort kvinnorna, som skriker och ropar på hjälp. De svenska männen kan inte göra något.

Sundsvall med invånare blir fruktansvärt behandlade av fienden, som anfaller från havet. När svenskarna uppehålls med att besvara det anfallet, blir trupper släppta från luften.

Svenska städer jämnas med marken

Nyköping blir översvämmat av fientliga härar som marscherar i tre riktningar, en av dem mot Katrineholm. Sedan sker ett luftanfall. Claesson räknar upp vilka städer som antingen kommer att skadas svårt eller bli totalförstörda: Kumla, Kvarntorp, Hallsberg, Örebro, Fagersta, Avesta, Sandviken och Borlänge. Gävle syns inte så klart i synen, men Claesson kan se en del ruiner.

Bofors och Karlskoga klarar sig nästan orört.

Därefter hör Claesson en röst som säger ”mörker faller över hela världen.”

De kristna rycks upp till himlen

Enligt Bibeln ska de kristna ryckas upp till himlen för att vara med Jesus (Matteus 24:40-41, 1 Thessalonikerbrevet 4:17). Men kommer det ske före, under eller efter den så kallade vedermödan? Det är det ingen som vet. Men efter att Claesson hör rösten som säger att mörkret faller, skriver han:

”Då fick jag höra ett stort jämmerskri bland folken. Så såg jag en ljusstrimma ovanför allt mörker och ur mörkret såg jag en stor skara vitklädda gestalter ryckas upp emot ljusstrimman. Därifrån hörde jag en underbar sång om Lammet, som köpt oss alla fria åt Gud med sitt blod. Då ropade jag:

– Men käre Jesus, varför skall allt detta behöva gå över vårt folk? Då svarade rösten:

– Läs de fyra första verserna i den fyrtioförsta psalmen.”

”För körledaren. En psalm av David.
Salig är den som bryr sig om
den fattige!
Herren ska befria honom
på olyckans dag.
Herren ska bevara honom
och hålla honom vid liv,
han ska skattas lycklig i landet.
Du utlämnar honom inte
åt hans fienders vilja.
Herren stöder honom
vid sjukbädden,
under hans sjukdom
förvandlar du helt hans läge.
(Psaltaren 41:1-4)

Röst: ”Frukta icke.”

Därefter hör Claesson:

”Detta folk har varit ett folk, fullt med barmhärtighet. Det har hjälpt främmande länders folk i nöd och därför har jag velat se till detta folk. Jag har slösat med min nåd och jag har slösat väckelsens ande över detta folk. Jag har givit det flera tillfällen än något annat folk, ty jag älskar det. Och de, som förbarmar sig över de arma, har jag velat hjälpa och jag vill göra det i fortsättningen. Jag skall rädda många, många tusentals människor i detta land, därför att de själva har försökt rädda andra. Men hur skall jag kunna rädda dem? Jag kan inte lära dem att bedja, jag kan inte förödmjuka dem utan genom nöd. Och nu kommer nöden över detta folk och många äro de, som skall räddas för evigheten genom denna nöd. Frukta icke. Var inte rädd. Det är min kärlek, som är med i detta.”

Claesson tillägger:

”Jag tror inte, att brudeskaran, det Kristusbekännande folk, som har låtit gripa sig av den väckelseanda, som Herren utgjuter särskilt de sista dagarna, kommer att vara med här. Möjligen i dess första fas men inte då det förskräckliga sker.”

En andra chans

Här ger Claesson en varning:

”Men det finns många bekännare, som skall bli kvar i den mörka natten, därför att de inte lät sig gripas i den sista besökelsetiden, som Herren gav oss genom väckelsens ande. Och många tusenden av dem och många tusenden av andra, som vetat vägen men inte haft mod att gå den, de kommer då, enligt min uppfattning, att göra sinnesändring. Men detta, som jag förut beskrivit här, ger en vision om den stora bedrövelsen och i den bedrövelsen kommer de, som vill nå härligheten, att få ge sina liv för Kristi skull. Men en dag skall också dessa den antikristliga tidens martyrkristna komma att uppstå. Jag såg dessa människor, vitklädda, i massor ryckas upp ur mörkret mot ljusstrimman, samtidigt som jag hörde sången: ”Du är värdig att bryta bokrullen, ty du har köpt oss åt Gud med ditt blod.” Och jag hörde rösten ropa:

– Tusenårsriket kommer icke dig vid att skåda in i.”

Sedan skriver Claesson:

”Sedan försvann allt och jag fick en inre upplevelse av, att det tusenåriga riket inträdde, som inte vi kommer att få se in i, kanhända inte förrän vi kommer till den tidpunkten.”

Här slutar Claessons beskrivelse av synen. Claesson ser flera syner, men blir förbjuden att nämna innehållet.

Vad ska man göra?

Kanske är du inte kristen. Kanske hör du till de som skrattar åt Bibeln. Men du kommer att sluta skratta när du ser Bibelns förutsägelser spelas upp framför dina ögon.

Som kristen är man inte förvånad när kriget kommer. Man förväntar sig det. Inte bara för Jesus förutsade krig,1(Matteus 24:6) men att för krig i grund och botten är människans ondska på sitt yttersta. Eftersom alla människor har ondska i sitt hjärta, är krig vad vi kan förvänta oss. Det är små krig i form av bråk och svek, det är stora krig där folk dödar varandra med skjutvapen, granater och bomber. Krig, oavsett form, är ondska. Och ondskan föder synd.

Och det är där Bibeln sitter på lösningen.

Dags att vända sig till Gud

När Jesus kom för 2000 år sedan, förkunnade han himmelriket – Guds rike. Det är det rike han vill att alla ska vara en del av. I Bibeln kallas Jesus för Fridsfursten (Jesaja 9:5). Bibeln talar om en ny värld där död, sorg, och plåga inte längre finns (Uppenbarelseboken 21:4).

Vi blir en del av denna nya värld genom att göra upp med vår ondska. Det sker genom tro på Jesus. Han dog för att sätta stopp för ondskan och för våra synders förlåtelse. Och han lärde oss hur vi borde leva. Vi ska älska Gud, vi ska älska vår nästa – vi ska till och med älska våra fiender. Om alla levde som Jesus vill, skulle det inte finnas några krig. Så kommer det vara i den nya världen. Men vi kan göra vårt bästa för att leva på det sättet, här och nu, medan vi väntar.

Claesson avslutar sin bok med en uppmaning att låta Jesu budskap komma in i ditt hjärta. Bibeln säger om Jesus: ”ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det” (Johannes 1:5). Bli inte kvar i mörkret. Välj Jesus. Och gör det nu, medan tid är.

Lycklig är du, om du vaknar.

Litteratur:

B, Claesson, 1951. Dom över Sverige. Örebro: Evangelii press.

Fotnot

Som vid alla profetior bör försiktighet antas. Aposteln Paulus säger ”Förakta inte profetior, men pröva allt” (1 Tessalonikerbrevet 5:20-21). Var och en måste själva, genom bön och den Helige Ande, avgöra om profetian är sann eller ej. Bibeln säger att äkta profetior alltid uppfylls, så framtiden får utvisa.

Melody Sundberg

Melody är redaktör och webbansvarig. Hon författar artiklar samt korrekturläser och redigerar sidans innehåll. Melody brinner för att studera Bibeln och kristen apologetik, försvaret av kristen tro.
Back to top button