En nyckel till Bibelns böcker

En nyckel till Bibelns böcker är en podcast-serie med bibelläraren Paulus Eliasson, som publiceras på Maranataförsamlingens podcast. Här på Jesaja53 transkriberas avsnitten och publiceras som artiklar. Artiklarna ger en bra introduktion till Bibelns böcker – för nybörjaren såväl som den vane läsaren.

Back to top button