ArtiklarKristen apologetikKristen troPåsk

Evangeliet: Gud är kung!

Evangeliet är berättelsen om hur Gud blev kung genom Jesus från Nasaret. Ordet evangelium betyder de goda nyheterna”, och berättelsen sträcker sig genom hela Bibeln. Bibeln tar mer än 70 timmar att läsa – men jag vill berätta världens bästa historia för dig på under 1 400 ord.


”I begynnelsen skapade Gud …” så börjar Bibeln. Gud är en kreativ Gud, och från kaos skapade han en god värld.

Mitt i denna värld planterade Gud en lustgård kallad Eden, och där placerade han en man och en kvinna, Adam och Eva. Guds plan för människorna var tydlig. Vi läser:

”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1 Mosebok 1:27)

Att vara någons avbild är ett bibliskt uttryck för att vara någons representant. Tanken var att mannen och kvinnan skulle vara delaktiga i att göra jorden till en plats där Guds kärlek och storhet alltid är närvarande. De skulle leva för och med Gud, och lita på Guds visdom för att avgöra vad som är gott och ont. Gud erbjöd livet till Adam och Eva, symboliserat av Livets Träd. Detta träd placerade han mitt i trädgården.

Fallet

Inte långt från Livets träd stod ett annat träd, kallat: ”Trädet med kunskap om gott och ont.” Trädet representerade det egoistiska valet, att själv ta makten istället för att lita på Guds definition av gott och ont; att detronisera Gud och göra allt på sitt eget sätt.

Dessutom möter vi en ny karaktär: Ormen. Ormen är ett väsen som väcker ett begär efter självständighet, och som förleder människorna till att bryta sin relation med Gud. Ormen förförde människorna till att göra det de visste var fel; de åt av frukten. Adam och Eva valde bort Gud, på grund av det Ormen sade – och det är inte sista gången detta väsen gör sig känt i mänsklighetens historia.

Löftet

När mannen och kvinnan valde att bli sina egna herrar gjorde de uppror mot Gud. Därmed blev de också bortvisade från Guds närhet. Paradiset gick förlorat, och de övergav uppdraget att bli representanter för Guds kärlek på jorden.

Men Gud lät det inte sluta så. Just i berättelsen om då Gud visar dem ut från paradiset, säger han att det ska komma en människa från kvinnans säd, som ska krossa Ormens huvud, samtidigt som Ormen hugger honom i hälen. Denna människa ska dö, och Ormen besegras. Detta är det första löfte Gud ger.

Några generationer senare utväljer Gud en man, Abraham, till att bli stamfar åt Israel, Guds folk. Gud ger Abraham ytterligare ett löfte: Från hans släkt ska alla jordens folk bli välsignade. Israels folk ska vara de nya Adam och Eva, och bära ut Guds välsignelse till alla människor. Bibelhistorien lär oss att Israels folk ibland vågar lita på Gud, men ofta tar de saker i egna händer – precis som de första människorna. Då går det alltid fel, även om Gud gång på gång är både trofast och barmhärtig.

Misslyckade kungar

Bland Abrahams ättlingar möter vi många karaktärer, män och kvinnor, profeter och kungar. Det är människor som på ett eller annat sätt härskar över jorden, antingen genom att leda ett imperium, land eller grupp – eller kanske bara sin familj. Gång på gång sker samma sak som med de första människorna. De väljer att gå sin egen väg istället för att lita på Gud, vilket leder till hat, våld, och att man sätter sig själv före alla andra. I Bibeln möter vi imperier som det assyriska, det babyloniska och det romerska – supermakter som härskar över jorden med våld och förtryck.

Vi kan dra en rak linje från Bibeln till vår egen tids diktatorer, våldsgrupper och terrorism. Varje gång som människor upphöjer sig själva till kungar, låter man Ormen från Edens lustgård, senare i Bibeln känd som Satan eller Djävulen, diktera livsvalen. Det gäller allt från maktkamp på arbetsplatser, via våld i hemmet, till världsvid terror.

Jesus

Som ett svar på allt som går fel i historien, möter vi i Bibeln en man av Abrahams ätt som är radikalt annorlunda. Jesus från Nasaret kämpar mot ondskans krafter. Jesus introducerar det han kallar för Guds rike, med sig själv som kung. Han demonstrerar riket genom att hela sjuka och samla samhällets mest föraktade och hatade runt sig och visa dem sin förvandlande kärlek. Han förkunnar ett radikalt annorlunda sätt att vara människa på, med utgivande och osjälvisk kärlek.

Detta går naturligtvis inte obemärkt förbi. Många hittar i Jesus svaret på hjärtats längtan efter att Gud ska förändra historien – andra ser Jesus som ett hot mot deras maktanspråk. Därför blir Jesus till slut tillfångatagen, och dömd till döden genom korsfästelse.

Man kan säga att på korset ger Ormen från Edens lustgård sitt dödligaste hugg. Djävulen driver människan till att visa det bottenlösa mörker som bor i dem. Jesu närmaste vänner förnekar, överger och förråder honom. Landets religiösa ledare anklagar honom för hädelse och överlämnar honom till att dödas. De politiska och juridiska ledarna låter en man de vet är oskyldig utlämnas till tortyr och plågsam död på ett kors, och begår därmed justitiemord. Och utanför rättssalen står en pöbel och ropar ”Korsfäst! Korsfäst!”

Det är här vi måste stanna till ett ögonblick.

Stanna till vid Jesus

Du var inte där. Det var inte ditt fel att Jesus dog. Du är ingen despot eller korrupt domare. Nej, du tycker att du är acceptabelt god och gör så gott du kan. Men ändå bryter vi gång på gång mot vår egen moraliska standard. Hur står vi oss då mot Guds perfekta standard? Det visar sig att samma ondskans makt ännu dominerar våra liv.

Vi var där då Jesus blev korsfäst. Det var samma feghet, egoism, främlingsfientlighet, kärlek till pengar, sex och makt som korsfäste Jesus. Vi är förgiftade av samma Orm. Vi var där när livets Herre korsfästes.

Kungen på korset

Jesus från Nasaret blev korsfäst på grund av människans ondska. Men det sker mer än det, för Jesu upphöjelse på ett kors, är också hans kröning till kung – en kung som dör för sitt folk.

I sig själv bär han hela mänsklighetens ondska, men också jordens sorg och lidande under mörkrets makter. Jesus tar mänsklighetens synd på sig själv, och då Ormens gift bildligt talat tränger in i honom, krossar hans ondskans huvud. För all ondskas makt slutar vid döden. Han som är Guds Son hänger oskyldig för de skyldiga, syndfri för de syndiga. Och då han utropar ”det är fullbordat” öppnar han vägen tillbaka till paradiset för människorna – gemenskapen med Gud.

Och döden får inte det sista ordet. Genom Guds kraft uppstår Jesus från de döda, och visar att ondskan och synden inte är allsmäktig: Det finns hopp bortom döden.

Förkunnelsen: Jesus är kung

Efter sin uppståndelse sände Jesus ut sina lärjungar över hela jorden för att de skulle berätta för hela världen att Jesus är kung. De skulle ta med den välsignelse som Gud lovat Abraham till alla folk.

Det är detta det betyder att vara kristen – att genom ord och handling förkunna Jesus som Herre och sprida hans rike över hela jorden. Att bära hans bild genom en självutgivande kärlek såsom hans. Att strida mot de ondskans makter som fortfarande dominerar vår värld. Att kämpa för rättfärdighet, för förlåtelse och för kärlek.

Detta är evangeliet – det glada budskapet: Jesus är kung, och du kan bli en del av Guds rike genom att bekänna honom som Herre, och börja leva ett liv med Jesus i centrum. Då får du ett verkligt hopp, ett hopp om att Jesus själv snart kommer att bryta in i historien ännu en gång. Han ska slutgiltigt sätta stopp för all världens ondska, och himmel och jord ska bli nya.

Jesus sade:

”Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.” (Johannes 5:24)

Detta är livets träd, som en gång stod i Edens lustgård, och som vi nu har del i genom Jesus Kristus. Du kan få uppleva livet, du också.

Paulus Eliasson

Paulus har hand om Bibelfrågan på Jesaja53. Flera av hans predikningar och artiklar finns publicerade här. Paulus har undervisat ur Bibeln i över 20 år. Han arbetar i en församling i Norge och missionerar i Rumänien. Besök gärna Paulus blogg Vandrerhjemmet.
Back to top button