Artikelnyheter3ArtiklarKristen apologetikKristen tro

Vanliga argument mot kristen tro

Här samlar vi frågor och svar som uppkommit under diskussioner med människor som inte tror på Gud, eller som inte erkänner sig som kristna. Samtidigt tar vi en titt på kristen apologetik.

Texten kommer uppdateras med fler frågor och svar eftersom. Senast uppdaterad 17 januari 2023.


”De flesta kristna skulle hellre dö än att tänka – i verkligheten är det just vad de gör!”

– Bertrand Russell, kritiker av kristen tro

Varför apologetik?

Apologetik, från grekiskans apologia, betyder försvar. Kristen apologetik innebär därmed försvar av kristen tro. Ofta handlar det om att bemöta kritik som riktas mot den kristna tron. Kristna lever varje dag under massiv kritik mot sin tro, och det sprids totala missförstånd och feluppfattningar om Bibeln, Gud och Jesus. Vi lever i en tid där information sprids överallt och vem som helst kan stå bakom. Tyvärr kommer källkritik allt för ofta på efterkälken. Därför är det viktigt att vi, kristna, delger sanningen.

Många menar att man bara behöver utgå ifrån Bibeln. Det är jag egentligen enig i – men för den som inte är troende kan det kännas som ett väldigt långt steg att öppna en Bibel. Men jag tror att med apologetiska argument kan man väcka en nyfikenhet att närma sig Bibeln – som är den bästa källan för den som vill lära känna Jesus.

Med det sagt, är det viktigt att varje apologet är medveten om att ingen blir frälst för att man, med apologetiska hjälpmedel, övertygat en människa om att kristen tro är sann. En människas hjärta behöver öppnas genom den Helige Ande. Han eller hon behöver bli övertygad på ett andligt plan. Men jag tror att det måste finnas en vilja och öppenhet hos människan att närma sig Gud – och där tror jag att apologetiken kan vara en god hjälp.

Slutligen handlar apologetik om att visa att en människa som kommer till tro på Jesus, Guds son, inte behöver skruva av sig hjärnan och lägga bort den. Tvärt om. Det är fullt möjligt att tro med hela sitt förstånd. Jesus sade:

”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Lukas 10:27).

Det går att bevisa Bertrand Russell fel.

Är apologetik bibliskt?

Här delar jag några relevanta bibelord där jag markerat för att tydliggöra.

”Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud.” (2 Korintierbrevet 10:4-5)

”Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.” (Romarbrevet 1:18-20)

”Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal.”
(1 Petrusbrevet 3:15-16)

Paulus på Aeropagen: ”För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt.” Apg 17:28

Jesus gav dem vad de bad om

När Jesus och apostlarna spred det glada budskapet, använde de sig av apologetiska argument av olika slag. När de vittnade för judar citerade de ur Gamla testamentet och visade på profetior om den kommande Messias. När Paulus skrev sitt brev till församlingen i Rom, liksom när han vittnade för de intellektuella atenarna, hänvisade han till skapelsen som ett bevis för Guds existens. Han hänvisade även till utombibliska källor: ”så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt” (Apostlagärningarna 17:28),

Är apologetik ett nytt påfund?

Nej. Historiskt sett är kristen apologetik vanligt, men av någon anledning bryr sig kristna mindre om apologetik i vår tid. Förutom de bibliska apologeterna, framträdde apologeter redan under 100-talet, med syfte att försvara den kristna tron mot anklagelser av judar och greker. Under historien har de blivit fler och fler, då traditionen att försvara den kristna tron förts vidare i varje generation 1.(Gustavsson, 1997).

Frågor & Svar


Varför behövs Gud?

Här nedan går jag igenom några apologetiska argument som på olika sätt bemöter frågan varför vi borde söka oss till Gud. Argumenten under denna rubrik är sammanställda av William Lane Craig, professor i filosofi och apologet. Argumenten förklaras i detalj i hans bok On Guard (svensk titel: Till trons försvar).

Livet är absurt – utan Gud.

Om Gud inte finns är både universum och människorna dömda att dö. Utan Gud finns inget hopp om evigt liv – så livet kan inte leda till något annat än graven. Även universum går emot sin död. Förr eller senare kommer alla stjärnor att slockna, och all materia kommer att kollapsa. När det sker, kommer ljuset, värmen och livet att försvinna. Hela mänsklighetens landvinningar och framgångar, nutida som historiska, kommer en dag att upphöra att existera. Precis som dödsdömda fångar väntar vi alla på vår avrättning. Det finns inget hopp. Livet är absurt – utan Gud.

Ateister lever som om Gud finns.

Utan Gud är livet absurt, för utan Gud har livet varken mening, värde och syfte. Om vi trots denna sanning tillskriver livet mening, värde och syfte, är det bara illusioner vi skapat i våran hjärna. Varför? Jo, om Gud inte finns, är livet objektivt meningslöst. Men utan Gud kan dessa livsvärden bara vara subjektiva illusioner. Trots det känner många som inte tror på Gud att det finns mening med livet, men det är inte så konstigt. Utan mening skulle livet vara outhärdligt att leva. För att stå ut behöver den som inte tror på Gud intala sig själv att karriär, resor, pengar eller familjen är ”meningen med livet.”

Men är den ateistiska världssynen verkligen tillräcklig för att leva ett tillfredsställande liv? Det är den inte, och därför lever de flesta ateister inte i enighet med den ateistiska världssynen (att varken människorna eller universum har något värde). För levde de enligt den ateistiska världssynen, skulle de bli djupt olyckliga. Därför lever många ateister som om Gud finns.

Det finns ingen moral utan Gud.

När man tar upp detta argument frågar ateisten ofta ”menar du att alla ateister är onda?”. Det är inte vad argumentet handlar om. Frågan är inte om man måste tro på Gud för att kunna leva på ett moraliskt bra sätt. Frågan är: Om Gud inte existerar, kan det då existera objektiva, moraliska värden och förpliktelser? Frågan är inte om objektiv moral kräver gudstro utan om objektiv moral kräver Guds existens.

De flesta ateister lever som om Gud finns. Trots att den ateistiska världssynen innebär ett liv helt utan mening och syfte, kämpar många ateister för mänskliga rättigheter. Men det är motsägelsefullt. Enligt den ateistiska världssynen är människan inget mer än en slump, en naturens biprodukt, som försöker överleva på ett dammkorn i ett fientligt och själlöst universum – som dessutom är dömt till undergång.

Konsekvensen av den ateistiska världssynen är att det i själva verket inte finns någon anledning att bry sig om mänskliga rättigheter. Anledningen är att utan Gud finns inget objektivt rätt och fel, utan bara våra kulturella, personliga, relativa och subjektiva värdegrunder. Det gör det i själva verket omöjligt, från en ateistisk synpunkt, att säga att krig, förtryck och kriminalitet är fel. Inte heller kan en ateist mena att generositet, altruism och kärlek är rätt. Med en ateistisk världssyn är kärlek och hat likvärdigt. I ett universum utan Gud existerar vare sig gott eller ont.

Men med Gud…

  • Finns, enligt Bibeln, evigt liv.
  • Därmed finns den grund som behövs för ett meningsfullt, värdefullt liv med ett syfte: Gud och odödlighet.
  • Biblisk kristendom ger ett ramverk i vilket man kan leva i enlighet med det man tror.
  • Finns objektiv moral.

Så varför inte ta reda på mer om vad Bibeln säger om Gud?

Om Gud

3D: Mikael Sundberg

Ge mig argument för att Gud existerar!

Det finns många argument, men nedan ska jag gå igenom några av de vanligare. Detta argument har framförts av apologeten Frank Turek.2Turek, okänt datum, se källhänvisning)

Vi vänder oss till universums början. Rymd, tid och materia skapades ur ingenting. Om rymd, tid och materia skapades ur ingenting, kan inte det som skapade rymd, tid och materia själv bestå av rymd, tid och materia. Så den som står bakom universums skapelse måste vara:

  • Rumslös
  • Tidslös
  • Immateriell
  • Kraftfull nog att kunna skapa universum ur ingenting
  • Personlig – för att kunna ta beslutet att skapa universum. Att gå från ett tillstånd av tomrum till ett tillstånd av skapande, kräver att ett val görs – och bara väsen med personlighet kan göra val. Opersonliga krafter kan inte göra val. Gravitationen bestämmer inte att den plötsligt ska dra saker till marken.
  • Intelligent. Väsendet måste ha intelligens för att kunna göra ett val.

Bara Gud uppfyller de egenskaperna.

Men vi stannar inte här, utan går vidare till några av de klassiska gudsargumenten, framförda av bland andra William Lane Craig.

Det teleologiska argumentet

1.       Om universum är fininställt för liv, så beror det antingen på slump, nödvändighet eller design.

2.       Universum är fininställt.

3.       Fininställningen beror inte på slump eller nödvändighet.

4.       Alltså beror universums fininställning på design.

Det kosmologiska argumentet

1.       Allt som börjar existera har en orsak.

2.       Universum (all tid, all rymd, all materia) började existera.

3.       Alltså har universum en orsak.

Om universum har en orsak så måste den vara tidlös, icke-materiell, otroligt mäktig och en person. Detta är definitionen på Gud.

Fråga: Vem skapade Gud?

Ofta används denna fråga som ett argument för att Gud inte skulle finnas. Men den som använder detta argument har missförstått den första premissen av det kosmologiska argumentet: Allt som börjar existera har en orsak. Gud började aldrig existera, han har alltid existerat. Precis som Turek påpekade ovan, måste den som skapat tid och rum själv stå utanför tid och rum. Därför har Gud varken början eller slut.

Kommentar om premiss två: Tidigare i historien trodde man att universum var statiskt, dvs. att det aldrig haft en början. Men 1915 publicerade Albert Einstein den allmänna relativitetsteorin, som visar att universum har förmåga att antingen växa eller krympa. Teorin utvecklades av matematikern Alexandr Fridman och astronomen Georges Lemaître, oberoende av varandra.3(Craig,2010). Lemaître drog slutsatsen att om universum expanderar, måste det ha haft en början. Astronomen Fred Hoyle kallade det Big Bang i en radiointervju med BBC år 1949, och så benämns teorin ofta än idag.4(Wikipedia, Big bang) Det intressanta här är att i Bibelns första Mosebok, som enligt judisk tradition nedtecknades någon gång mellan 1526-1406 f. Kr, står det att universum har en början.5(Svenska folkbibeln 2015) Kanske kan denna början liknas vid ett ”big bang”. Enligt den klassiska Big Bang-teorin låg en singularitet bakom Big Bang,6(Wikipedia, Big bang) men varifrån kommer i så fall denna singularitet?

Det moraliska argumentet

1.       Om Gud inte finns, så finns inte objektiv moral.

2.       Objektiv moral existerar.

3.       Alltså finns Gud.

Att det finns så mycket ondska i världen bevisar att Gud inte finns.

Nej, världens ondska är inte ett bevis för att Gud inte skulle finnas. Att du överhuvudtaget kan skilja på ont och gott är i sig ett bevis på att Gud finns (se rubriken ”Det finns ingen moral utan Gud”). Världens ondska visar dessutom att det Bibeln berättar om världens situation är sann. Du kan läsa mer om Guds plan och världens ondska i denna artikel.

Att Gud skickar människor till helvetet bevisar att Gud inte finns.

Helvetet är i första hand en plats där det inte längre är möjligt att befinna sig i Guds närhet. När människor hamnar i helvetet är det ett uppfyllande av deras önskan att inte vilja ha något att göra med Gud. Men Gud vill inte att någon människa ska gå förlorad 7(Matteus 18:14: ”På samma sätt är det inte er himmelske Fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad.”). Därför gjorde Gud det möjligt att få evigt liv i sin närhet. Det livet ges av nåd genom tro på Jesus Kristus.

Evolutionen bevisar att Gud inte finns.

Nej, det gör den faktiskt inte. Även om evolutionen är sann, måste någonting ha stått för startskottet. Och detta något måste vara något som har makt, orsak och vilja att ta beslutet för universums början. Det finns faktiskt många kristna tror på evolutionen.

Den som kan bevisa att Gud finns är värd ett nobelpris. Varför har ingen kunnat bevisa det under alla år världen funnits?

Såhär skriver aposteln Paulus om hur man vet att Gud finns:

”Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.(Romarbrevet 1:19-20)

Beviset för Guds existens finns överallt runtomkring oss. Ingen tror att en Volvo, ett hus, eller en diskmaskin någonsin börjat existera av sig själv – så varför tro att universum, något långt mer avancerat, har börjat existera av sig själv? Skapelsen har inte kunnat uppstå av sig själv och utan orsak. Problemet beror snarare på att människor, som Paulus skriver, undertrycker sanningen.

Om Jesus

Jesus har aldrig existerat.

Så gott som alla akademiker som studerat ämnet, inklusive skeptiker, vet att Jesus inte bara existerade som historisk person, utan också att han korsfästes.8(Habermas, Licona 2004) Det finns dessutom många utombibliska källor till Jesus existens. Läs gärna mer i denna artikel.

Okej – han existerade – men i så fall var han bara en vanlig människa.

Det är korrekt. Men han var också, tillsammans med Fadern och den Helige Ande, en del av treenigheten. Jesus var och är Guds son. Jesus bevisade vem han var genom att utföra mirakel. Kristendomen kan inte vara sann om inte mirakel är möjliga.1 Men det största miraklet i Bibeln har redan hänt. Vad är det? Jag nämnde det ovan: Att universum skapades ur ingenting. Om 1 Moseboken 1:1 är sann, är det åtminstone möjligt att också alla andra Bibelns berättelser är sanna. Om det finns ett väsen som kan skapa universum ur ingenting – kan inte han också göra vad han vill i universum? Självklart. Han kan väcka Jesus från de döda, gå på vatten, dela havet, eller vad som helst. Men det största beviset för Jesu person, var ett annat mirakel: Hans uppståndelse. Se det Minimala argumentet för Jesu uppståndelse nedan.

Uppstod Jesus från döden?

Adobe Stock

Det minimala argumentet för Jesu uppståndelse

Anledningen till att vi är kristna är för att vi tror på Jesu uppståndelse. Här presenterar vi det Minimala argumentet för Jesu uppståndelse, sammanställt av fil. Dr. Gary Habermas och fil. Dr. Michael Licona.9(Habermas, Licona 2004) De fyra första argumenten är backade av så mycket bevisning att så gott som alla akademiker som studerat ämnet, även skeptiska, accepterar dem. Vad gäller den femte punkten, är den accepterad av en imponerande majoritet akademiker, om än inte riktigt alla. Dessutom kan de nedanstående punkterna styrkas med utombibliska källor.

1. Jesus dog genom korsfästelse.
Jesus dog genom att han korsfästes av den romerska ockupationsmakten ca. År 30 e.Kr. Han begravdes i Josef från Arimateas grav.

2. Lärjungarna trodde att den uppståndne Jesus hade visat sig för dem.
Eftersom lärjungarna menade att detta var en revolutionerande händelse, var det så pass viktigt för dem att sprida budskapet om Jesu uppståndelse att de var beredda att dö för det.

3. Aposteln Paulus, som tidigare brukat förfölja kristna, blev själv kristen efter uppståndelsen.

4. Jesu bror Jakob som inte var troende, blev kristen efter uppståndelsen.

5. Jesu grav hittades tom.

För en väldigt uförlig beskrivning av argumenten, samt en stor mängd motargument med svar, hänvisar vi till Habermas och Liconas bok ”The Case for the Resurrection of Jesus.”

Tre motargument med svar

1. Hallucinations-teorin säger att Jesu lärjungar hallucinerade sina möten med den uppståndne Jesus. De trodde det så starkt att de var beredda att dö för det.

Problemet med denna teori är att den inte förklarar alla fakta. Enligt fakta blev Jesu grav hittad tom, och ingen hallucinerar en tom grav. Dessutom bygger hallucinationer på redan existerande föreställningar. Så om en jude såg sin profet i en syn efter dennes död, så skulle man inte tolka det som att denne var fysiskt uppstånden, utan som att denne levde med Gud i himmelen. Men det var inte lärjungarnas påstående.

2. Lärjungarna stal kroppen. 

Kanske lärjungarna försökte lura varandra och andra att Jesus var uppstånden genom att stjäla hans kropp? Men varför skulle någon vara villig att dö för något de vet är en lögn? Vilken anledning lärjungarna än skulle ha att lura folk att Jesus var uppstånden, så kan det omöjligen vara anledningar som är värda att gå i döden för.

3. Jesus dog inte på riktigt. 

Jesus kanske bara verkade dö på korset, men han överlevde, och visade sig senare levande för sina lärjungar. Men historien lär oss att man inte överlever korsfästelse (se till exempel boken Dagen då revolutionen började av Tom Wright). Jesus var dessutom torterad innan korsfästelsen, och han blev kontrollerad och konstaterad död av romerska soldater som hade detta som yrke. För det andra – om Jesus verkligen överlevde korsfästelsen, så skulle det vara ett nästan lika stort under som att han uppstod från de döda, men hans lärjungar skulle knappast missta en torterad och sönderslagen man för en förhärligad uppstånden Messias.

Varför skulle Nya testamentets judiska författare hittat på att Jesus uppstod? Varför skulle de ha skrivit om en människa som hävdade att han var Gud och att han uppstått från de döda, om det inte hade hänt? Att en människa påstod sig vara Gud skulle för judarna ha varit hädelse!

Det fanns absolut inga motiv för att hitta på att Jesus uppstått. Nya testamentets författare hittade inte på uppståndelsen – uppståndelsen ”skapade” istället Nya testamentets författare. Utan uppståndelsen hade Nya testamentet inte funnits!

Jesu uppståndelse är kristendomens kärna och kraft, och som vi har sett finns det starka argument för att den verkligen har hänt. Så fråga dig själv: Om det är sant att Jesus är uppstånden – vad skulle det i så fall betyda för dig?

Om Bibeln

Melody Sundberg

Hur vet vi att Bibeln är inspirerad av Gud?

Denna fråga kan besvaras på flera sätt.

För det första bör vi ta reda på vad Bibeln säger om sig själv. Paulus skriver:

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim 3:16-17).

Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.” (2 Petr 1:21)

Här skulle någon kunna påpeka att med Skriften menas bara Gamla testamentet, och det stämmer i de flesta fall. Men liknande utsagor finns även om nytestamentliga böcker. Om Paulus brev skrivs följande:

”Om någon tror sig vara profet eller andlig, ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud.” (1 Kor 14:37)

”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror.” (1 Tess 2:13)

Hur är det då med Gamla testamentet? Jo, eftersom Jesus frekvent citerade ur GT anses det som bevis för att det som står där är sant. Eftersom beläggen för Jesu liv, död och uppståndelse är så pass god, är det rimligt tro på det som står i evangelierna.

När evangelierna granskats med samma historiska kriterier som man använder för att granska andra historiska texter, har det visat sig att de är väldigt tillförlitliga. Exempelvis stämmer deras berättelse överens med utombibliska, historiska textkällor.10(Habermas, G, Licona, M, 2004) Man kan alltså lita på vad evangelierna lär om Jesus.

Men hur är det då med exempelvis Paulus brev, som ju upptar en stor del av Nya testamentet? Jo, Petrus omnämnde Paulus brev som Skrift redan under Paulus livstid:

”Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått, och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga Skrifterna.” (2 Petr 3:15-16, fetmarkering tillagd)

Men det finns mer saker som visar att Bibeln är Guds ord. Bibeln är fylld av uppfyllda profetior. Gamla testamentet innehåller över 300 profetior om Jesus, varav de flesta redan uppfyllts.

Det tredje är Skriftens enhetlighet. Trots att Bibeln har 40 olika författare från olika samhällsklasser och har skrivits under 1600 år, är alla böcker delar av en och samma sammanhängande berättelse.

Evangelierna skiljer sig ifrån varandra. Det bevisar att de är falska.

De fyra evangelierna porträtterar Jesu liv ur fyra olika perspektiv. De tre synoptiska evangelierna – Matteus, Markus och Lukas – delar många gemensamma drag, medan Johannes evangelium fokuserar på Jesu gudomlighet.11(McGrath, 2006)

När man intervjuar ögonvittnen som varit med om samma händelse, är det viktigt att jämföra hur pass lika berättelserna är. Är de allt för lika, kan det indikera att vittnena i förväg bestämt vad de ska säga. Men om berättelserna skiljer sig åt en aning är det troligare att berättelserna beskriver något som faktiskt har skett. Det beror på att minnet sorterar ut vissa detaljer, att vittnena varit i olika sinnesstämningar, att de sett händelsen från olika vinklar, etc.

Skillnaderna mellan evangelierna talar alltså för dess trovärdighet.

Bibeln är full av motsägelser.

Detta är ett av de vanligaste argumenten, som ofta beror på att man inte har kunskap om hur kulturen och samhället såg ut vid den tid texten skrevs. Har man inte det, finns det absolut sådant som kan se ut som motsägelser. Men när man tittar närmare på bibeltexten utifrån historisk och kulturell kontext visar det sig vanligen att det inte handlar om motsägelser.

Varför finns det så många olika Biblar?

Det finns inte många olika Biblar – det finns bara en kanon. Men det finns många översättningar. Orsaken till skillnaderna mellan dessa är att de antika manuskripten är skrivna på gammal hebreiska, grekiska och arameiska. När dessa antika språk ska översättas till moderna språk, stöter man på en del problem. Vissa ord saknar moderna motsvarigheter, och andra ord kan ha flera betydelser. När översättarna arbetar med en Bibel försöker de göra sitt bästa att ta fram en så korrekt översättning som möjligt, men olika översättare kan ändå hamna lite olika i besluten. Därav de många olika översättningarna. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa textskillnader är väldigt små, och inte påverkar den kristna trons huvuddrag.

En annan faktor är att det finns så kallade parafras-översättningar, som har ett väldigt modernt språk med fördelen att de är väldigt lättlästa. Problemet med dessa är att översättarens egen tolkning ofta syns tydligt i texten.

Jag rekommenderar därför att man läser flera olika översättningar. För den som vill gå ännu djupare finns de antika manuskripten tillgängliga online.

Bibeln har ändrats under historien!

Nej, det stämmer inte. Du kan prova att jämföra en Bibel från 1500-talet, till exempel Geneva Bible med en från 3-400-talet, exempelvis Codex Sinaiticus. Eller varför inte ta en titt på Jesajarullen från 125 f. Kr? Över 2000 manuskript finns här. Då kommer du upptäcka att de är väldigt identiska. För små skillnader hänvisar jag till frågan ”varför finns det så många olika Biblar?”

Bibeln är skriven av vanliga människor / Bibeln är en sagobok.

Ja, det är den – men det säger inget om dess trovärdighet. Största delen av Bibeln består av historisk narrativ. Bibeln är alltså till stor del ett historiebibliotek som dokumenterar historiska händelser. När man vill veta om dessa är sanna får man använda sig av samma tillvägagångssätt som när man undersöker andra historiska texter, såsom att jämföra de nytestamentliga texterna med utombibliska textkällor och arkeologiska fynd. När man gjort det, har Bibelns berättelse kunnat beläggas historiskt. Det viktigaste anspråket Bibeln gör är Jesus uppståndelse, och beläggen för uppståndelsen erkänns av de allra flesta akademiker, även skeptiska.12(Habermas & Licona, 2004)

Bibeln skrevs av maktgalna människor i syfte att styra andra.

Apostlarna, de första kristna, fick utstå förföljelse, fängelse, tortyr och död under sin kallelse att sprida Jesu budskap.13(Habermas & Licona, 2004 Generationen efter apostlarna, de så kallade kyrkofäderna (ca. 100 e. Kr – 451 e. Kr), fick utstå omfattande förföljelse i det romerska riket, fram tills Konstantin den store (272-337) tillät den kristna tron i kejsardömet. Men när romarriket föll på 400-talet menade många hedniska romare att undergången berodde på de kristna, eftersom de gamla gudarna övergivits. Detta ledde till ytterligare förföljelse på kristna. Genom historien har kristna om och om igen förföljts, till exempel i och med islams snabba spridning på 700-talet.14(McGrath, 2006)

Än idag lever över 340 miljoner kristna under svår förföljelse och / eller diskriminering. Under 2021 dödades 4761 kristna för sin tro, en ökning med 60 procent sedan 2020.15(Open Doors, 2021). Enligt en rapport16(BBC, 2019) från 2019 är kristna den mest förtryckta gruppen, på vissa platser är förtrycket i nivå med folkmord.

Med tanke på att de allra första kristna, så väl som kristna genom hela historien blivit förföljda, torterade och dödade, är det föga troligt att kristendomen startades av människor som vill styra andra. Dessutom krockar ett sådant synsätt med vad Bibeln lär. Jesus lär att kristna ska ödmjuka sig och tjäna andra människor, vilket han själv var det främsta exemplet för. Och glöm inte att Jesus själv, kristendomens grundare, blev avrättad.

Gud är på två olika sätt i Gamla- och Nya testamentet.

Nej, det är han inte. Enligt Bibeln ser vi Gud i hans Son, Jesus. Den som läser om Jesus kommer att känna igen Gamla testamentes Gud. Du kan också jämföra Nya testamentets avslutande bok, Uppenbarelseboken, med Gamla testamentet, och där finna många likheter.

Bibeln duger inte som historisk källa.

Bibeln är lika mycket historisk källa som andra historiska källor. Läs gärna mer här (se sista rubriken)

Bibeln är en kvinnofientlig skrift skriven av män.

För det första finns det inga bevis för att hela Bibeln är skriven av män. Vissa av Bibelns böcker, såsom Hebreerbrevet, har ingen namngiven författare. För det andra beskrivs många av Bibelns kvinnor som intelligenta, ödmjuka och modiga – och de har ofta berättelsens huvudroll. Några exempel ur Gamla testamentet är Ester, Rut, Noomi, Abigail, och Deborah. I Nya testamentet berättas det att två kvinnor upptäckte att Jesus var uppstånden. Fler kvinnor med viktig roll är Jesu mor Maria, Johannes döparens mor Elisabeth och Priscilla i Apostlagärningarna.

Det brukade vara en massa skrifter med i Bibeln, som togs bort i protestantiska biblar. Men katolikerna har dem i sin Bibel!

Jag antar att du menar apokryferna. Apokryf betyder ”gömd” eller ”fördold”. De första apokryfiska böckerna dök upp i en grekisk översättning av Bibeln, kallad Septuaginta (LXX), från 200 talet f.Kr. De apokryfiska böckerna härrörde dock från ”de 400 tysta åren”, tidsperioden mellan Gamla och Nya testamentet, ca. 400 f.Kr – tidiga 100 talet e.Kr. Judarna menade att dessa skrifter inte hade profetisk auktoritet, men de ansågs ändå läsvärda då de innehåller historia (till exempel berättar de om Mackabeerupproret och den hellenistiska krisen) och visdom.17(Briones, 2019) Det stämmer alltså inte att de ”togs bort” ur Bibelns kanon. De var aldrig en del av dem från början, och ansågs inte ha varit inspirerade av Gud. Därför finns också en del tvivelaktig teologi i apokryferna.

Den kanske viktigaste anledningen till varför dessa apokryfer inte är med i protestantiska biblar är att Jesus inte citerade dem, såsom han gjorde med gammaltestamentliga böcker. Därför är det intressant att katolska kyrkan har med dem i sin Bibel, då kallade deuteterokanoniska böcker. Dessa godtogs dock inte förrän vid det Tridentiska kyrkomötet år 1546, och då möjligen som motreaktion på Martin Luther och den protestantiska reformen.18(Leasure, 2018).

De apokryfiska skrifterna som uppstod från 150- till 500-talet e.Kr. är en helt annan sak. Det handlar om pseudo-kristna skrifter, ofta med (ännu mer) tvivelaktig teologi. Man satte ofta en apostels namn på skrifterna, för att ge dem legitimitet, men ingen seriös bibelforskare per idag tror att någon av dem är skriven av Jesu närmaste.19(Eliasson, 2021).

Så man kan läsa apokryferna – men man ska vara medveten om att de inte har Bibelns av Gud inspirerade status – och jag skulle rekommendera att man är ordentligt påläst i Bibeln först.

Henoks bok, då?

När jag talat med icke-kristna människor har ofta Henoks bok (Book of Enoch), en annan apokryfisk bok, kommit på tal. Varför är inte den med i Bibeln? Detta avsnitt är skrivet av Paulus Eliasson, förkunnare och bibel-lärare:

Henoks bok (eller Första Henoksboken) är en skrift från den tid som kallas andra templets judendom, då judarnas heliga skrifter som i kristen tradition kallas Gamla Testamentet var samlade, och studerades ivrigt av judiska skriftforskare. Även om boken tillskrivs Enok/Henok, sjunde led från Adam och Noas farfarsfar – alltså tiden mellan skapelsen och floden, så är de flesta eniga om att den skrevs runt år 300 f.Kr.

Boken är en slags utläggning över Bibelns moseböcker, i form av en berättelse från Henoks perspektiv, där han får uppenbarelser från Gud, och dessutom samtalar med människor i sin samtid. Man kan säga att Henoks bok är en slags antik ”fanfiction”, där en eller flera ivriga bibelläsare har skapat en historia som fyller ut det som man uppfattade som hål i Moseböckerna, för att svara på frågor som kan uppstå när man läser texten.

Antikens judar var klara över att Henoks bok var en pseudepigraf (inte skriven av författaren som den tillskrevs), och heller inte inspirerad av Gud på samma sätt som judarnas heliga skrifter – men de bevarade ändå boken, och den var en del av deras föreställningsvärld. Det kan man också se i Nya Testamentets skrifter, som någon enstaka gång citerar Henoks bok – dock inte med samma auktoritet som de heliga skrifterna. Henoks bok består av en del apokalyptisk texter som ibland påminner om Nya Testamentets Uppenbarelsebok.

Henoks bok är en intressant bok som kan skapa en större förståelse av hur judar på Jesu tid tänkte – men den är avgjort inte en del av Bibelns kanon.

Om kristna / teister

Adobe Stock

Kristendom och vetenskap är oförenligt / kristendom hindrar vetenskap.

Dessa påståenden hör till de vanligaste missuppfattningarna. Det är märkligt, med tanke på att flera av vetenskapens största namn var kristna personer, såsom Francis Bacon, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Robert Boyle, Gregor Mendel, Louis Pasteur, Lord Kelvin, James Clerk Maxwell, m. fl.20(Red Pen Logic, 2021) Ibland invänder man med att säga att de flesta var kristna på den tiden. Visst – men historikern Tom Holland har sagt att ”utan kristendom skulle vi inte ha någon vetenskap.” Kristen tro har faktiskt inspirerat människor till att bli forskare, bland annat för att kristna tror på att det finns en ordning i skapelsen.21(Capturing Christianity, intervju med Holland, 2021). Vetenskap är beroende av att det finns en ordning i universum som gör att allting beter sig enligt vissa regler (till exempel fysiska lagar). C.S Lewis, professor i litteratur, sade ”man became scientific because they expected law in nature, and they expected law in in nature because they believed in a Legislator.” Inte konstigt att matematikern och fysikern James Clerk Maxwell lät ingravera följande ord över dörrarna till Cavendish laboriatoriet på universitetet i Cambridge: ”Great are the works of the Lord studied by all who delight in them.” Många forskare har sett vetenskapen som ett sätt att lovprisa Gud, och deras kristna tro inspirerade dem att utforska skapelsen.22(Red Pen Logic, 2021).

Kristna är otroligt fräcka, som menar att bara deras religion är sann.

Fräckt eller ej, handlar det inte om att säga att ”vi är bäst” utan det handlar om vad som är sant. För att ta reda på vad som är objektivt sant, finns det olika vägar vi kan ta. Det främsta beviset för att kristendomen är sann är Jesu uppståndelse. Under rubriken om Jesu uppståndelse beskrev jag hur kristendomen började spridas som en följd av uppståndelsen. Bibelns berättelser kan också jämföras med vad vi vet om den historiska, kulturella, geografiska och religiösa situationen i Israel på den tiden. Vi kan också vända oss till arkeologiska fynd.

Kristna har inget annat än det som skrivits i Bibeln. De har inga andliga upplevelser.

De flesta kristna jag träffat, inklusive jag själv, har haft många andliga upplevelser och fått personliga bevis som för dem visar att deras tro är sann. Många har fått sina liv totalt förvandlade så radikalt att det inte kunnat förklaras på något annat sätt än genom övernaturligt ingripande. Många har dessutom personligen sett Jesus, fått (på värdsligt sätt) oförklarliga bönesvar eller blivit helade. Du kan läsa flera livsberättelser genom att klicka här.

Religion är roten till allt ont i världen.

Man kan inte dra alla sorters tro över en kam. Det högsta budet i kristendomen är att vi ska älska andra människor som oss själva. Följer man det, blir det väldigt svårt att samtidigt behandla andra dåligt. Det har absolut förekommit tillfällen i historien där kristna betett sig otroligt dåligt – men det betyder inte att det är fel på den kristna tron eller Bibeln, utan på människor (vilket Bibeln också säger).

Jag vill också påpeka att det otroligt ofta talas om negativa saker men sällan om de många positiva saker som kristna gjort, till exempel inom mänskliga rättigheter, välgörenhetsarbete och volontärarbete i utsatta länder.

Den största orsaken till krig är religion.

Enligt Encyclopedia of Wars är bara 7% av världens krig kopplade till religion. I de fall religion orsakat krig, tror jag att det i de allra flesta fall handlat om andra religioner än kristendom.

De som tror på Gud gör det bara för att de inte klarar av att möta vardagen.

Vad som är anledningen att någon tror på Gud, påverkar inte huruvida Gud existerar eller inte. En person kan vara gift av många anledningar – men det betyder inte att hans eller hennes make/maka inte existerar.

Argumentet kan dessutom vändas åt andra hållet: ”De som inte tror på Gud, gör det bara för att de är rädda för vad det skulle betyda för deras liv att erkänna Jesus som Herre.”

Kristna är offer för confirmation bias.

Confirmation bias – det finns ingen riktigt bra översättning – är ett begrepp välkänd inom kognitiv, psykologisk forskning. Det handlar om att människor har en tendens att (ofta omedvetet) vara selektivt uppmärksamma på information som bekräftar egna uppfattningar. Sanningen är att alla människor, kristna eller ej, hamnar i confirmation bias. Det intressanta är att när en ateist argumenterar mot kristendomen, är det oftast ingen som anklagar honom eller henne för att vara biased – men om en kristen argumenterar för kristendomen, beskylls han eller hon ibland för att vara bisaed. Beskyller man någon annan för att vara biased, får man fråga sig själv om man inte är det också.

Bara icke-intellektuella tror på Gud.

I så fall påstår man att världens 2.4 miljarder kristna, 1.9 miljarder muslimer, 1.2 miljarder hinduer, 506 miljoner buddhister och 14,7 miljoner judar23(Wikipedia, List of religious populations) är icke-intellektuella. Att många tror på något är visserligen inte bevis för att något är sant, men jag tror inte att det är rättvist att påstå att alla dessa troende är icke-intellektuella.

Den som börjar läsa Bibeln märker ganska snart att den innehåller flera exempel på visdomslitteratur (se till exempel Ordspråksboken, Predikaren och Job). Bibelns texter sätter vårt intellekt på prov och i många fall vänder det upp och ned på det vi antar vara självklart.

Kristna är ute efter pengar.

Det beror lite på vad du menar. Finns det kristna som samlar in pengar för att ge till fattiga? – Ja, och det tror jag inte att du tycker är fel. Men finns det kristna som samlar in pengar och använder dem på fel sätt? – Ja, det finns säkert också, men i så fall beter de sig inte som Jesus vill.

Kristna har gjort hemska saker, till exempel korstågen / Jag lämnade tron för att jag blev dåligt behandlad av kristna / Kristna lever lika illa som icke-kristna.

Det är intressant att korstågen ofta tas upp som argument mot protestantisk kristen tro, trots att det utfördes av katoliker. Det är också intressant att man behöver gå så långt bak i historien som mellan 1096 till slutet av 1200-talet för att hitta exempel på när kristna betett sig illa.

Med det sagt finns det naturligtvis kristna som handlat fel. Detta brukar faktiskt anges som vanlig orsak för att folk lämnat sin tro – och till viss del kan jag förstå det. Jag har också erfarenheter av att ha blivit dåligt behandlad av kristna. Men räcker detta för att lämna tron? Paulus skrev:

”Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös.” (1 Korintierbrevet 15:14)

Den kristna tron faller och står på om Jesus uppstod eller ej. Utan uppståndelsen – ingen kristen tro. Tron hänger inte på hur kristna beter sig. Den enda personen som är relevant i bedömningen om kristendomen är sann, är Jesus. Han levde ett syndfritt liv – eftersom ingen annan kan göra det. Så att människor syndar är faktiskt ett bevis för att tron på Jesus verkligen behövs.

Referenser

Litteratur

Craig.W,L. (2010). On Guard.

Gustavsson, S. (1997). Kristen på goda grunder.

Habermas, G., Licona, M (2004). The Case for the Resurrection of Jesus.

McGrath, A. (2006). Kristen tro.

Phillips, C., Axelrod, A. (2004). Encyclopedia of Wars.

Svenska Folkbiblen 2015. (2017) Svenska Folkbiblen 2015. 

Internetkällor

BBC (2019). Christian persecution ´at near genocide levels´. Hämtad 22 mars 2022 från https://www.bbc.com/news/uk-48146305

Briones, D (2019). What is the Apocrypha? Hämtad 13 januari 2022 från https://www.desiringgod.org/articles/what-is-the-apocrypha

Capturing Christianity (2021). Why Science & Secularism Come From Christianity. Hämtad 16 januari 2022 https://www.youtube.com/watch?v=Lehk-ZSsbpI

Eliasson, P (2021). Bibelfrågan – Bör man läsa apokryferna? Hämtad 13 januari 2022 från https://www.jesaja53.se/bibelfragan/

Leasure, R (2018). Why The Apocrypha Isn´t in the Bible. Hämtad 13 januari 2022 från https://crossexamined.org/why-the-apocrypha-isnt-in-the-bible/

Open Doors (2021). Förföljelsen mot kristna. Hämtad 17 januari 2022 från https://www.open-doors.se/om-wwl

Red Pen Logic. Scientist Denies how Science Really Started. Hämtad från 16 januari 2022 från https://www.youtube.com/watch?v=tjTsCAvvTzM

Turek, F. Does God exist? Hämtad 13 januari 2022 från https://crossexamined.org/does-god-exist/

Wikipedia, artikel ”Big bang”. Hämtad 14 januari 2022 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Big_bang

Wikipedia, artikel ”List of artifacts in biblical archeology”. Hämtad 17 januari 2022 från https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_artifacts_in_biblical_archaeology

Wikipedia, artikel ”List of religious populations”. Hämtad 17 januari 2022 från https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations

Melody Sundberg

Melody är redaktör och webbansvarig. Hon författar artiklar samt korrekturläser och redigerar sidans innehåll. Melody brinner för att studera Bibeln och kristen apologetik, försvaret av kristen tro.
Back to top button