Artikelnyheter3ArtiklarKristen apologetikNyheter2

Berättelsen om Bibelns ursprung

Bibeln tenderar att bli mer ifrågasatt än andra historiska verk. Men är kritiken rättvis? Denna artikel berättar om Bibelns ursprung.


Jag är 17 bast och försöker berätta om min tro för min dåvarande pojkvän. Jag är kristen, han ateist – och detta är en av våra många diskussioner om trosfrågor. Den här gången frågar han om Bibelns ursprung. Hur jag kan tro på en bok som varit nedgrävd i tusen år?

Jag är arg och frustrerad. Tyvärr har jag inte den kunskap som behövs för att kunna berätta om Bibelns ursprung. Jag har nästan aldrig behövt försvara min tro. Det enda jag vet är att jag tror på Jesus och att Bibeln är sann. Det räcker för mig, men det räcker inte för honom.

Jag har stött på många olika föreställningar om Bibeln sedan dess. Kristendomens heliga litteratur har kallats både myt och sagobok. Den har överlevt angrepp, bokbål och hån. Richard M. Fales skrev att ”No other ancient book is questioned or maligned like the Bible.”1(Fales, ref. i Comfort (2020), s. 61) I jämförelse med andra historiska verk, får Bibeln ta emot oerhört mycket orättvis kritik och ifrågasättande, för att inte säga förföljelse. Men finns det fog för den hårda kritiken?

I den här artikeln ska jag berätta om hur böckernas bok kom till oss. Jag ska också försöka besvara min tonårskärleks undran om Bibelns ursprung, inklusive några andra förutfattade meningar. Men först ska jag berätta lite om vad Bibeln är.

Vad är Bibeln?

Jesus kors. Berättelsen om Bibelns ursprung. Foto: Melody Sundberg

Genom hela historien har filosoferna brottats med de stora frågorna: Hur uppstod livet? Vad är livets mening? Finns Gud? Om Gud finns – kan vi lära känna honom? Svaret på alla dessa frågor finns i Bibeln.

I Bibeln lär vi känna Gud på ett personligt plan. Gud skapade världen, människorna och djuren. Han uppenbarade sig för människan, och vill ha en relation med människan. Alltså kan vi lära känna Gud!

Bibeln är en kulturskatt bestående av historiska dokument, berättelser, poesi och sånger. Men detta är inte Bibelns syfte. Bibelns syfte är att uppenbara Guds frälsningsplan (räddningsplan) för människorna, genom sin Son Jesus Kristus. Bibeln berättar att människan, genom sin synd och ondska, skiljdes ifrån Gud. Men Gud presenterade en lösning. Relationen mellan Gud och människa kan återupprättas om vi tror på Guds Son. Genom Jesu död på ett kors omintetgjordes världens ondska och det blev möjligt att få förlåtelse för våra onda handlingar. När Jesus uppstod omintetgjordes även döden, och genom tro på Sonen väntar uppståndelse och evigt liv. Med andra ord, har Bibeln ett otroligt viktigt och revolutionerande budskap som rör alla människor. En lite längre sammanfattning av Bibelns budskap kan du läsa här.

Men hur hänger Bibelns berättelse ihop, och är den verkligen Guds ord?

Bibeln och dess struktur

Bibeln består av 66 böcker och brev, som spänner över ett stort antal genrer. Böckerna är indelade i Gamla- och Nya testamentet. De gammaltestamentliga böckerna kan delas in i historiska (berättande) böcker, poetiska (reflekterande) böcker, och profetiska (proklamerande) böcker.2(Dagson (2019), s.8) Gamla testamentet (ibland kallad de hebreiska Skrifterna) är även judendomens heliga skrift, och kallas då Tanakh. Skrifterna i Tanakh har samma innehåll, men delas in på ett annat sätt: Tora (Lagen), Nevi’im (Profeterna) och Ketuvim (Skrifterna). Ordet TaNaKh är en akronym för dessa.

Trots att Bibeln skrevs på tre olika språk (hebreiska, arameiska och grekiska)3(Den som vill prova att läsa Bibeln på originalspråken (med översättning till engelska) kan göra det gratis online, via exempelvis Blue Letter Bible.) under en tidsperiod av ca. 1600 år – och av fler än 40 olika författare – harmoniserar berättelsen otroligt väl.4(Comfort (2011) Evidence Bible. Tillgänglig online.) Men det är trots allt inte så konstigt. Bibeln säger om sig själv att ”Hela Skriften är utandad av Gud…” (2 Timoteusbrevet 3:16). Bibelns författare är i de flesta fall apostlar, det vill säga Jesu lärjungar och kristendomens första utsända, eller profeter, människor som fått ett budskap av Gud. I Bibeln finns 3856 verser direkt eller indirekt relaterade till profetior.5(Comfort (2020), s. 5) Om profeterna skriver aposteln Petrus:

”Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.”
(2 Petrusbrevet 1:20-21).

Bibeln är alltså Guds ord och ska läsas som Guds ord. Genom hela historien har Gud tagit hand om Skriften, vilket vi kommer att se när vi nu börjar titta på Bibelns ursprung. Allra först vänder vi oss till Gamla testamentet.

Bibelns ursprung

Gamla testamentet

Enligt traditionen blev Gamla testamentet nedskrivet omkring 1450-420 f.Kr. Författarna är många, och flera av dem är alltså profeter. Kanon (kanon betyder ”regel” eller ”rättesnöre”) formades efter judarnas återkomst från fångenskapen i Babylon.6(Dagson (2019),s.8). Folket befann sig i en svår situation, och de undrade vad som var Guds plan. Efter fångenskapen utvecklades en kultur med rabbiner, skriftlärda, synagogor och översättningar av Tanach – med syfte att göra det enkelt för folket att kunna ta del av budskapet.7(Eliasson (2018). Internetkälla.)

Stuttgartensia. Berättelsen om Bibelns ursprung
En Stuttgartensia, en tryckt utgåva av den hebreiska Skriften.

Den judiska såväl som den tidiga kristna kyrkan erkände Gamla testamentets 22 böcker (senare uppdelade i dagens 39) som Guds ord.8(Dagson (2019),s.8) Gamla testamentet sanktionerades även av Jesus genom att han återkommande citerade eller hänvisade ur ”lagen och profeterna”.9(Svenska folkbibeln 2015, s. 1875). Journalisten och författaren Tomas Dixon skriver:

”Gud har skapat allt och bryr sig om allt. Det är lätt att missa detta, om vi bläddrar förbi Gamla testamentet och bara läser Nya. Det gjorde sannerligen inte Jesus och de första lärjungarna. Tvärtom, de läste bara Gamla testamentet, eftersom det Nya ännu inte fanns.”10(Dixon (2019), s.91)

Under 200 talet f.Kr fick Gamla testamentet många tidiga översättningar. Framförallt fick översättningen kallad Septuaginta (tillgänglig här) stor betydelse.11(Dagson (2019),s.8). Septuaginta är den äldsta översättningen av den hebreiska Bibeln till grekiska, som var ett vanligt språk i det romerska imperiet.12(Nelson (2018). Internetkälla).

Gamla testamentets texter finns även belagda bland annat tack vare Dödahavsrullarna, som jag återkommer till lite senare.

Nya testamentet

De Nytestamentliga böckerna och breven skrevs ned ca. 45 – 100 e.Kr. De flesta författare hade en koppling direkt till Jesus eller någon av apostlarna.13(Dagson (2018), s.8) Precis som Gamla testamentet, skapades Nya testamentet under svåra förhållanden. Situationen under 100-200 talet e.Kr var att de kristna var en förföljd minoritet. De var inte politiker, mäktiga eller framstående personer. De var vanliga människor som befann sig i en svår situation.14(Eliasson, (2018). Internetkälla.) Men dessa människor hade ett glatt budskap, ett evangelium, som de ville föra ut över världen enligt den missionsbefallning Jesus själv15(Markusevangeliet 16:15) hade gett dem. Genom Jesu död på korset var det nu möjligt att få bli del av Guds rike!

Kyrkan erkände de skrifter profeterna och apostlarna hade fått ifrån Gud. De kanoniserade och fastställde slutligen skrifterna vid kyrkomötet i Kartago 397 e.Kr.16(Dagson (2018), s.8) Men redan på tidigt 100-tal e.Kr var de nytestamentliga böckerna allmänt erkända av de apostoliska fäderna (generationen efter apostlarna), som citerade böckerna som heliga Skrifter.17(Svenska folkbibeln 2015, s. 1875)

För att skydda kanon från förfalskningar och villoläror satte urkyrkan upp tre kriterier för de nytestamentliga skrifterna. De skulle vara:

  • Apostoliska, det vill säga författade av en apostel (Matteus, Johannes, Petrus eller Paulus) eller under en apostels överinseende (Markus, som var Petrus tolk eller Lukas, Paulus följeslagare, samt Jesus bröder Judas och Jakob).
  • Universella, det vill säga använda i Romarriket för församlingarnas läsning i gudstjänsterna.
  • Renläriga, det vill säga överensstämma med Nya testamentet som helhet.18(Svenska folkbibeln 2015, s. 1875

Hur vet man vad som är ursprungstext?

Det finns inga originaltexter från Bibeln bevarade. Men vänta! När det gäller antika skrifter är det vanligt. Antika författare skrev vanligen på pergament. Men pergament blev ofta förstört under historiens gång. Att vi har antika skrifter idag, beror på att någon kopierat dem i syfte att bevara dem. Detta är alltså inte unikt för Bibeln. Vi har exempelvis inte kvar några originalskrifter efter Julius Caesar.19(Comfort, (2011) Evidence Bible. Tillgänglig online.)

Så hur går man tillväga när man vill återskapa den ursprungliga texten? Bland annat kan man göra det genom att jämföra olika handskrifter (kopior), tidiga översättningar, och citat.20(Dagson (2018), s.8) När man vill komma nära den ursprungliga texten, är det alltså bra att ha tillgång till många kopior – och det är bättre om kopiorna gjordes tidsmässigt nära originalet. Så vad finns tillgängligt när det gäller Bibeln?

Faktum är att ingen annan bok har så många kopior av antika manuskript som Bibeln.21(Comfort, (2011) Evidence Bible. Tillgänglig online.)Dessutom hävdar kritiker ibland att det gått lång tid mellan händelserna i Nya testamentet tills de skrevs ned. Men som vi ska se, stämmer inte heller det.

Urkyrkan gjorde väldigt många avskrifter av apostlarnas grekiska originalmanuskript, och över 5000 är bevarade till idag. De tidigaste härstammar från 100-talet e.Kr. De tusentals handskrifterna, som dessutom stämmer anmärkningsvärt väl överens, finns sammanställda i den vetenskapliga utgåvan Nestle-Aland 27/28.22(Svenska folkbibeln 2015, s. 1875). Till några av de viktigaste hör Codex Sinaiticus (som finns att studera här) och Codex Vaticanus (tillgänglig här), båda från 300 talet e.Kr. Förutom det finns 9000 exemplar av tidiga nya testamentliga översättningar, såsom Biblia Vulgata (tillgänglig här).23(Dagson (2018), s.9) Dessutom finns ca. 35 000 citat ur Nya testamentet i andra tidiga skrifter, främst hos de apostoliska fäderna.24(Dagson (2018), s.9) Det stämmer som professor FF Bruce sade: ”Det finns inget klassiskt verk i världen som har en sådan mängd av god textattestering som Nya testamentet.”25(Dagson (2018), s.9)

Hur är det då med andra antika texter? Verk av exempelvis Platon och Julius Caesar brukar räknas som tillförlitliga. Jag vet inte hur många gånger jag stött på deras namn i skollitteratur. Men – och nu blir det extra intressant – av Julius Caesars verk finns endast tio kopior kvar – skrivna 1000 år efter hans död. Av Iliaden finns 600 kopior kvar, nedskrivna 1300 år efter att dess författare Homeros skrev originalet26(Comfort, (2011) Evidence Bible. Tillgänglig online.) Men glöm då inte att det är omtvistat om Homeros överhuvudtaget var dess författare – och om han någonsin existerat!27(Wikipedia, artiklarna Iliaden och Homeros) Till och med en del av Platons verk finns belagda i endast ett tiotal handskrifter.28(Svenska folkbibeln 2015, s. 1875)

Den som läst såhär långt undrar nog hur det kommer sig att Bibeln blir så ifrågasatt trots att det finns så mycket belägg för att den är sann. Jag kommer snart till det – men först ska vi vända oss till arkeologin.

Arkeologiska fynd

Västra muren, Jerusalem. Berättelsen om Bibelns ursprung. Foto: Melody Sundberg
Västra muren, Jerusalem.

En av de mest fantastiska resor jag gjort var då jag fick möjligheten att besöka det gamla Jerusalem. Det kändes som att resa bakåt i tiden. Det var en surrealistisk känsla att beträda de platser jag hört om i Bibeln ända sedan barnsben. På Jerusalems gator kändes inte 2000 år som särskilt länge sedan. Inte undra på att den uråldriga staden är intressant för arkeologerna.

Arkeologerna har mycket riktigt gjort många fynd som kan kopplas till Bibelns berättelse. Och det är inte ett fåtal upptäckter det handlar om. Över 25 000 fynd vittnar om att händelser, platser och människor nämnda i Bibeln är riktiga och korrekt beskrivna.29(Comfort (2020), s. 66) Många fynd finns nämnda på denna lista. Trots kritikernas ifrågasättande av Bibelns trovärdighet, råder det alltså ingen brist på arkeologiska fynd. Problemet är snarare att de många gånger hittats för sent, vilket lett till att man ifrågasatt bibliska personers existens – helt i onödan.

Två exempel gäller kung Belsassar och kung David. Under lång tid trodde man att kung Belsassar, som nämns i Daniels bok, inte funnits på riktigt. Men på 1800-talet gjorde arkeologerna plötsligt nya fynd som visade sig stödja kungens existens, bland annat kung Nabonidus lercylindrar som hade inskriptionen ”Belshassar, min äldste son, min avkomma”.30(Halley (2015), internetkälla.) Ett liknande fall gäller kung David, en av Bibelns viktigaste personer – och den kung som Jesus härstammade ifrån. Skeptiker menade att kung David aldrig hade funnits. Men år 1993 hittade man en sten i Tel Dan i övre Galileen. Stenen var från 870–750 f.Kr, och inskriptionen handlade om israeliska kungar. Där nämndes också ”Davids hus.”31(Wikipedia, Tan Del stele. (Internetkälla).

Vad gäller arkeologiska fynd direkt kopplade till Bibeln, är ett av de allra viktigaste fynden Dödahavsrullarna från ca. 408 f.Kr – 318 e.Kr.32(Wikipedia, Dead Sea Scrolls, internetkälla.) Rullarna hittades först 1947 i Qumran vid Döda havet. Tack vare fyndet fanns nu 1000 år äldre bibelhandskrifter tillgängliga, än vad man tidigare haft. Ett väldigt intressant och viktigt faktum är att Dödahavsrullarnas bibliska texter överensstämmer otroligt väl med de gammaltestamentliga texter som redan fanns tillgängliga, även om vissa delar överensstämmer bättre med Septuaginta.33(Wibeck, S. (2001), internetkälla) Dödahavsrullarna var inte ett litet fynd. Texterna innehöll samtliga gammaltestamentliga böcker (utom Ester), inklusive hela Jesajas bok (vilken innehåller en stor mängd profetior om Messias). För den intresserade finns Dödahavsrullarna att studera här.

Men hur är det med Nya testamentets viktigaste händelse, Jesu korsfästelse? Länge fanns inga arkeologiska fynd som gav stöd till att korsfästelser ägt rum. Men 1968 hittade arkeologen Vassilios Tzaferis skelettet efter en korsfäst man i en grav i Jerusalem. Bland kvarlevorna hittades ett hälben perforerat av en spik. Även de andra skelettdelarna hade de typiska skador som ofta uppkom vid korsfästelser.34(Bible Archeology Society, (2011). Internetkälla) Fynden överensstämmer med Bibelns berättelse om att Jesus spikades fast vid korset.

Men långt innan fyndet gjordes var det ett välkänt faktum att korsfästelser var ett vanligt förekommande tortyr- och avrättningssätt i romarriket, och metoden var ökänd för sin brutalitet. Hur vet man det? Det fanns redan många utombibliska texter tillgängliga som beskrev korsfästelser. Jag ska nämna tre texter: Den romerske vältalaren Cicero, hade bevittnat korsfästelser. I In Verrem beskriver han det som ”det grymmaste och mest skrämmande straffet”. I Judarnas krig mot romarna talade den judiske historikern Josephus om ”den mest ömkliga döden.” Och kyrkofadern Origenes skrev om ”det skamligaste sättet att dö, nämligen korset” i Comm Matt.35(Wright (2016), s. 65.) En lista med fler utombibliska källor kopplade till Bibelns berättelse finns här.

Varför all denna kritik?

Så varför ifrågasätts Bibeln så hårt trots att den är så välbelagd? Ja, det kan man fråga sig. Teologen och apologeten Stefan Gustafsson skriver om ämnet i boken Kristen på goda grunder. Gustafsson menar att bibelkritiken växte fram först under upplysningen på 1700-talet. Vad hände då?

Enligt Gustafsson handlade det inte om att det plötsligt dykt upp nya fakta som motbevisade Bibelns berättelse. Istället handlade det om en ny filosofi där endast det inomvärdsliga ansågs verkligt. Samtidigt växte bland annat den historisk-kritiska metoden fram, med grund i den naturalistiska världsbilden. Den utesluter bland annat möjligheten av en Gud som kan handla utanför de vanliga orsakskedjorna. Allt som är ”övernaturligt” såsom profetior och under, utesluts alltså redan från början.

Men problemet är att Bibeln varken kan eller bör kritiseras enligt naturalistiska premisser. Gud har skapat universum och dess ordning. Han kan stå över naturlagarna, vilket exempelvis förklarar olika under.36(Gustafsson (1997), s. 177-179.)

Jag tror att Gustafsson har rätt. Hellre än att vara öppen för möjligheten att det finns en Gud, bestämmer man sig redan på förhand för att förneka Bibelns sanningar – även när det inte finns någon grund att göra det.

Så, vad innebär allt detta?

Biblioteket Bibeln skrevs av profeter, apostlar, lärjungar och ögonvittnen – av vanliga människor som bar på ett ovanligt budskap. Den erkändes tidigt som helig Skrift av den judiska såväl som den kristna kyrkan. Bibeln har sammanställts grundligt, kopierats och översatts till många språk. Dessutom finns arkeologiska och utombibliska belägg som stödjer Bibelns berättelse. Jag tror att jag i denna artikel besvarat min tonårskärleks fråga. Bibeln var aldrig nedgrävd i tusen år.

Trots årtusenden av förföljelse mot kristna, som bland annat inneburit förbud och bokbål, har Bibeln överlevt. Så pass så att den än idag är världens mest sålda bok,37(Graham (2018), s.24) och den bok som översatts till flest språk.38(Bible Project (2020), internetkälla.) Ännu fortsätter Bibeln att berätta om Guds plan för mänskligheten. Det stämmer som Jesus sade: ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.” (Matteusevangeliet 24:35).

Trots att Bibeln skrevs för så länge sedan, är den lika aktuell idag. Det är lätt att känna igen sig i dess människoöden. Guds Ord är till största delen nedskrivna av vanliga människor i svåra förhållanden. Och Ordet är nog menat att rikta sig till just sådana människor. Framförallt för de svaga, de ödmjuka, de förkrossade och de ”fattiga i anden”, är evangeliet det glada budskap det borde vara för alla.

Men Bibeln är inte bara ett budskap till individer, utan ännu mer till familjer, grupper, folk, och riken. Genom historien har vi kunnat se hur kulturer och riken kommit och gått. Bara en sak är densamma: Bibelns sanning. Guds rike vacklar inte. Dess berättelse började med det israeliska folket, och slutar med Guds världsomspännande församling. Bibeln är i sanning böckernas Bok.

Den här artikeln var på intet sätt menad att presentera den fullständiga berättelsen om Bibelns ursprung. Långt ifrån. Bibelns historia är otroligt fascinerande och avancerad, och det finns nog tusentals tjocka böcker som behandlar ämnet. Men om du är kristen, hoppas jag att har lärt dig lite mer om den viktigaste boken du har i bokhyllan. Om det var längesedan du öppnade den, rekommenderar jag att du gör det. Jag brukade vara bibelanalfabet, men när jag började läsa regelbundet, förändrades mitt liv. Aposteln Paulus hade rätt när han sade:

”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Timoteusbrevet 3:16-17).

Om du inte är kristen, är min förhoppning att du ska ta Bibeln på större allvar än förut. Skaffa dig en Bibel eller läs den online. Börja gärna i Nya testamentets Johannesevangelium, som berättar om Jesu liv på ett tydligt sätt. Gå sedan vidare med de andra tre evangelierna, och fortsätt därefter med resten av Nya testamentet. Det kommer att förändra dig. Jag avslutar med Guds egna ord ur Bibeln:

”Liksom regnet och snön
faller från himlen
och inte återvänder dit
utan vattnar jorden
så att den blir fruktbar och grönskar
och ger säd till att så
och bröd till att äta,
så ska det vara med ordet
som går ut från min mun.
Det ska inte komma tillbaka
till mig förgäves
utan att ha gjort vad jag vill
och utfört vad jag sänt det till.” (Jesaja 55:10-11)

Käll- och litteraturförteckning


Litteratur

Comfort, R (2020). Scientific Facts in the Bible. 2:a upplagan. Newberry: Bridge-Logos Inc.

Dagson, J. (2019). Steg för steg genom Gamla testamentet. 5:e upplagan. Estland: Printon.

Dagson, J. (2018). Steg för steg genom Nya testamentet. Estland: Printon.

Dixon, T. (2019). Israel och hela världens framtid. Falun: Scandbook.

Graham, B. (2018). Frid med Gud. Sjöbergs förlag.

Gustavsson, S. (1997). Kristen på goda grunder.Falun: Scandbook AB.

Svenska Folkbiblen 2015. (2017) Svenska Folkbiblen 2015. Vitryssland: Printcorp.

Wright, T. (2016). Dagen då revolutionen började. Finland: Bookwell Digital Oy.

Internetkällor

Bible Project (2020). History of Bible Translations. Hämtad 18 juni 2021 från https://www.youtube.com/watch?v=tU_BuZhWBl0

Comfort, R. (2011) Evidence Bible. Hämtad 8 juni 2021 från http://www.evidencebible.com/witnessingtool/Biblestandsalone.shtml

Eliasson, P. (2018) Bibelen – født med smerte. Hämtad 10 juni 2021 från http://vandrerhjemmet.blogspot.com/2018/12/bibelen-fdt-i-smerte.html

Bible Archeology Society. (2011). A Tomb in Jerusalem Reveals the History of Crucifixion and Roman Crucifixion Methods. Hämtad 17 juni 2021 från: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/crucifixion/a-tomb-in-jerusalem-reveals-the-history-of-crucifixion-and-roman-crucifixion-methods/

Halley, K. (2015) Belshazzar: The second most powerful man in Babylon. Hämtad 21 juni 2021 från: https://creation.com/archaeology-belshazzar

Nelson, R. (2018) What Is the Septuagint? The Beginner’s Guide. Hämtad 17 juni 2021 från: https://overviewbible.com/septuagint/

Wibeck, S. (2001) Nya fynd i rullarna från Qumran. Hämtad 8 juni 2021 från https://popularhistoria.se/vetenskap/arkeologi/nya-fynd-i-rullarna-fran-qumran

Wikpedia, Dead Sea Scrolls. Hämtad 21 juni 2021 från https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls

Wikipedia, Iliaden. Hämtad 18 juni 2021 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Iliaden

Wikipedia, Homeros. Hämtad 18 juni 2021 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Homeros

Wikipedia, Tel Dan stele. Hämtad 8 juni 2021 från https://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Dan_stele


Melody Sundberg

Melody är redaktör och webbansvarig. Hon författar artiklar samt korrekturläser och redigerar sidans innehåll. Melody brinner för att studera Bibeln och kristen apologetik, försvaret av kristen tro.
Back to top button