ArtiklarJudisktKristen apologetikNyheterReligioner och det ockulta

Vilket är Jesu riktiga namn?

Trots att Jesus är världens mest kända person existerar det fortfarande kontrovers kring hans namn. Judarna säger att han heter Yeshu, muslimerna kallar honom Isa och vissa ateister hävdar att han är samma gud som Zeus. Har någon av dem rätt? Låt oss dyka ned i detta intressanta ämne och ta reda på mer.


Är Jesu riktiga namn Yeshua?

Jesu hebreisk-arameiska namn är Yeshua (ישוע), som är en förkortning av Yehoshua (Joshua, יהושע). Namnet Yehoshua betyder ”Yahweh är frälsning”. Kortformen Yeshua betyder ”att rädda”, ”att befria” eller ”att frälsa”.

Yeshua är inte ett ovanligt namn i de hebreiska skrifterna (Gamla testamentet). Det förekommer 27 gånger och var namnet på fem olika män. I de flesta fall syftar namnet på översteprästen under den babyloniska exilen, som kallades både Yehoshua (Sakarja 3:3) och Yeshua (Esra 3:2).
Dr Michael Brown, en judisk-messiansk författare och doktor i semitiska språk, skriver:

”Intressant nog utpekades denne överstepräst Yehoshua/Yeshua i Sakarjas bok som en symbol för ”mannen som kallas rotskottet” (se Sakarja 3:8; 6:9-15) – vilket var den speciella messianska titeln (se Jeremia 23:5). Ännu viktigare var att denne präst i en symbolisk ceremoni sattes på en tron och kröntes med dessa ord:

”Och du ska säga till honom: ”Så säger Herren Sebaot:
Se, en man vars namn är Telningen (rotskottet).
Under honom ska det gro,
och han ska bygga Herrens tempel.
Ja, han ska bygga Herrens tempel,
han ska vinna härlighet
och sitta på sin tron och regera.
En präst ska han vara på sin tron,
och frid ska råda mellan båda. (Ämbetena, dvs. kungadömet och prästadömet). (Sakarja 6:12-13)

Det är intressant att notera att rotskottet, Messias, skulle bära samma namn som översteprästen, som symboliskt förebådade Messias kungliga prästerskap.” (p. 160-161).

Så för att besvara den första frågan: Ja, Jesu riktiga, ursprungliga namn är Yeshua.

Är Jesu riktiga namn Yahshua?

Av någon anledning kallar en del människor Jesus för ”YaHShua”. Det finns dock inget stöd för denna stavning eller uttal. Septuaginta (LXX) är en judisk översättning och den tidigaste grekiska översättningen av den ursprungliga hebreiskan i de hebreiska skrifterna. Den skrevs minst två århundraden före Jesu födelse. Namnet Yeshua förekommer i Septuaginta, och när de judiska författarna till Septuaginta återgav detta namn på grekiska skrev de Ἰησοῦς (Iesous). Det fanns inget yah i den återgivningen. Peshitta-översättarna återgav namnet på samma sätt till syriska (Brown, s. 161). Med andra ord är den ursprungliga formen av Jesus Yeshua – inte Yahshua.

Är Jesu riktiga namn Zeus?

Det här är ett påstående som jag har stött på flera gånger i sociala medier. Men även om namnet Jesus och namnet Zeus kan låta lika vid en första anblick, så finns det ingen som helst koppling mellan det grekiska namnet Iesous (eller det engelska namnet Jesus) och namnet Zeus.

Vi vet att namnet Iesous kommer från den judiska Septuaginta. Detta bevisar att det inte fanns någon senare, hednisk korruption av Jesu namn. Att skriva Iesous var helt enkelt det naturliga grekiska sättet att återge namnet Yeshua från hebreiska/arameiska. Iesous finns med i mer än 5000 grekiska manuskript av Nya testamentet (Brown, s. 163).

Är Jesu riktiga namn Isa?

I Koranen kallas Jesus för Isa, och detta namn används för Jesus i den islamiska världen. Men det går inte att språkligt spåra Isa till Yeshua, snarare ligger det närmare Esau (Brown, s. 164-165). Det verkar som om Muhammed, när han hörde talas om Yeshua av arameisktalande judar, missade att de nedsättande använde ”Esaue” i stället för Jeshua, vilket ledde Muhammed att tro att detta var Yeshuas sanna namn.

Är Jesu riktiga namn Yeshu?

I Talmud och andra rabbinska skrifter kallas Jesus för ”Yeshu” (ישו), en akronym för en förbannelse: ”Yimakh shemo ve zikhro”, vilket betyder ”må hans namn och minne utplånas”. I Talmud beskrivs Jesus som en bedragare som förde Israel på villovägar och han betraktades till och med som en trollkarl.

Enligt Talmud var Jesus en lärjunge till Rabbi Joshua (Yehoshua) ben Perachiah (Perahya). Det står skrivet att Jesus hade en dispyt med denne rabbi. Som hämnd påstås det att Jesus bestämde sig för att lära sig häxkonster i Egypten med syftet att leda Israels folk in i synd (Talmud, traktat Sotah 47a).
Det finns naturligtvis många problem med den talmudiska beskrivningen. Den judisk-messianske författaren Eitan Bar kommenterar:

”För det första har påståendet inget stöd utanför de talmudiska skrifterna och för det andra skrevs det hundratals år efter Jesu tid, med det uppenbara syftet att misskreditera honom (Jesus) och rationalisera bort hans övernaturliga förmågor.” (s. 191).

Bar fortsätter:

”Josua ben Perachiach levde under det andra århundradet f.Kr., hundratals år innan Jesus ens föddes, så hur skulle Jesus kunna ha varit hans lärjunge?” (s. 191).

Tyvärr har denna myt haft ett stort inflytande på den allmänna befolkningen i Israel och det har lett till att man kallar honom Yeshu i stället för Yeshua. Det bör dock nämnas att vissa lingvister hävdar att den sista bokstaven (ayin) försvann ur uttalet för nästan två tusen år sedan och att det därför inte menas något nedsättande i detta uttal (Brown, s. 165). Sekulära israeler är i de flesta fall omedvetna om namnets nedsättande ursprung och de kallar honom Yeshu i tron att det är hans rätta namn. Även i israeliska medier används namnet Yeshu för att referera till Yeshua. Men när en ortodox jude säger ”Yeshu” menar han oftast något mycket negativt med det.

Är Jesu efternamn ”Kristus”?

En del har gjort misstaget att tro att Jesu efternamn är Kristus. ”Kristus” är dock inte ett namn, utan en titel. ”Kristus” kommer från det grekiska ordet Christos, som betyder ”den smorde” eller ”den utvalde” (se Daniel 9:25; Jesaja 32:1). Den hebreiska motsvarigheten till ”Kristus” är Mashiach (משיח), ”Messias” på svenska. Med andra ord betyder ”Jesus Kristus” ”Jesus Messias” eller ”Jesus den Smorde”.

Det finns också ett annat namn som har skapat viss förvirring. I Israel kallas Jesus ofta för ”Yeshu ha’notsri” (notsri נוצרי betyder kristen på hebreiska). Detta har lett till att folk tror att Jesus heter ”Jesus den kristne”. Men ”ha’notsri” syftar inte på Jesu religiösa tillhörighet. Ordet syftar helt enkelt på var hans föräldrar bodde, Nasaret (Natzeret på hebreiska). Det skulle vara mer korrekt att säga Yeshua me’Natzeret (Yeshua från Nasaret) (One for Israel). Än idag används liknande smeknamn, t.ex. ”Yerushalmi”, ”Tel Avivi” etc.

Är Jesu riktiga namn Jesus?

På grund av felaktiga idéer som de som diskuterats, känner vissa troende att det är fel att använda namnet Jesus. Många av dem använder i stället namnet Yeshua.

Det finns dock ingen anledning att sluta använda namnet Jesus. Detta är Jesu namn på svenska. Om man använder Yeshua i stället för Jesus kanske man ska fundera på att använda de hebreiska originalversionerna Shmuel och Yitzhak istället för Samuel och Isak!

För dem som vill relatera till Jesu judiskhet, visst, fortsätt att använda Yeshua! Men döm inte dem som känner sig mer bekväma med att använda ”Jesus”. Som Brown skriver:

”Kraften i namnet ligger inte i dess uttal utan i den person som det hänvisar till, vår Herre, Förlossare och Kung.”

Project Messianic Prophecy Bible tillägger:

”Om det vore avgörande för vår frälsning eller till och med vår tro att vi uttalade Yeshuas namn korrekt, borde de tidiga författarna ha behållit de hebreiska namnen intakta när de skrev kopior av evangelierna och Paulus brev för de första troende. Men så är inte fallet.”

Namnet över alla namn!

Har missanvänandet av Jesu namn någon andlig betydelse? Intressant nog skriver författare i Nya testamentet att:

”omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.
(Lukas 24:47, markering tillagd).

”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12, markering tillagd)

”Därför har Gud också
upphöjt honom över allting
och gett honom namnet
över alla namn,
för att i Jesu (Yeshua) namn
alla knän ska böjas,
i himlen och på jorden
och under jorden,
och alla tungor bekänna
att Jesus Kristus (Yeshua Messias) är Herren,
Gud Fadern till ära.” (Filipperbrevet 2:9-11, parenteser tillagda)

Det finns kraft i Jesu namn, och oavsett hur mycket människor försöker förminska det, kommer de att misslyckas.

Melody Sundberg

Melody är redaktör och webbansvarig. Hon författar artiklar samt korrekturläser och redigerar sidans innehåll. Melody brinner för att studera Bibeln och kristen apologetik, försvaret av kristen tro.
Back to top button