Varför vi väntar på Jesu återkomst

Bibelns budskap är tydligt: På samma sätt som Jesus lyftes upp till himlen, ska han komma tillbaka i makt och härlighet. Vad betyder det för oss idag?


I en predikan berättas det om en politiker som tillfrågats om han trodde att Jesus ska komma tillbaka. Politikern hade svarat:

– Jag hoppas inte det, för vi har det så bra här.

Nog för att vi i Sverige har det privilegierat – i alla fall materiellt – men har vi det så bra som denna politiker verkar tro? Enligt Socialstyrelsen tillhör depression och ångestsyndrom de stora folksjukdomarna. De ligger bakom drygt 40 procent av alla sjukskrivningar i Sverige. Sedan har vi förstås materialismen, individualismen och kapitalismen. Välståndet har inte gjort oss lyckligare. Över hela världen ökar flyktingströmmarna till följd av våldet, krigen, förtrycket, fattigdomen och svälten. Jag håller inte med politikern om att vi har det bra här.

Men vad än värre är, att det finns många kristna som inte är medvetna om, eller inte tror på Jesu ankomst. Här om dagen frågade jag på Twitter, om det finns några som väntar på Jesu ankomst. Då svarade en person, som var kristen, att Jesus ju redan finns i hjärtat!

Det är sant att Jesus finns i vårt hjärta genom att den Helige Ande tar sin boning i oss efter att vi börjar tro på Jesus som vår frälsare. Men Bibeln talar återkommande om att Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som lärjungarna såg honom tas upp:

”Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.” (Matteusevangeliet 24:30)

Tyvärr har många, trots att Bibeln är så tydlig på denna punkt, blivit vilseledda. Och trots alla Bibelns varningar om att vakande vänta på Herrens ankomst, har de blivit andligt sovande.

Uppenbarelseboken

En av anledningarna till att så många inte vet om eller bryr sig om Jesu återkomst , tror jag har sin orsak i att många, om inte de flesta, församlingar slutat predika ur Uppenbarelseboken. Profetior om Jesu återkomst finns på många ställen i Bibeln, men i Uppenbarelseboken finns de mest detaljerade beskrivningarna om den sista tiden innan Jesu återkomst.

I bokens inledning finns mycket allvarliga varningar till sju församlingar – varningar som är lika aktuella idag. Bland annat handlar de just om ljumhet, som handlar om att bli andligt sovande. Boken beskriver världens slut, dom, och den kommande heliga staden. I boken finns också en underbar beskrivning av himmelriket. Boken inleds och avslutas med följande verser, som säger något om hur viktigt det är att innehållet tas på allvar:

”Och han sade till mig: ”Försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära.” (Uppenbarelseboken 22:10).

Om du inte har läst Uppenbarelseboken uppmanar jag dig starkt att läsa den. Du kan läsa den online genom att klicka här. Uppenbarelseboken innehåller många symboler och kan vara väldigt svår att förstå, men alla som kan läsa bör ändå läsa den och be om att få förståelse.

Kom, Herre Jesus!

Att Jesus ska komma tillbaka utlovas också av honom själv i andra bibelböcker. Till exempel säger han:

”Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.” (Johannesevangeliet 16:22).

I Nya testamentet finns underbara beskrivningar om vad som ska hända i samband med Jesu återkomst. Aposteln Paulus skriver:

”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. (1 Tessalonikerbrevet 4:16-17).

Vilken tröst! Vi får veta att vi ska uppstå från döden. Vi får veta att vi får evigt liv. Vi ska ryckas upp till himlen och möta Herren. Sedan ska vi för alltid vara hos Herren! Hur kommer det att vara hos Jesus? Vi läser i Uppenbarelseboken:

”Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:4).

”Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken.
Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer, och de behöver inte lampors sken eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheters evighet.
Och han sade till mig: ”Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske.” (Uppenbarelseboken 22:1-6)

Åh, vilka underbara ord! Tänk vilken tröst för den som lever i lidande och plåga. Och javisst, Bibeln uppmanar oss att trösta varandra med orden om Jesu återkomst:

”Trösta därför varandra med dessa ord.” (1 Tessalonikerbrevet 4:18).

De ogudaktiga, ondskan och djävulen ska dömas

Kanske har du någon gång funderat över varför ondskan får fortgå. Hur kan onda människor tillåtas göra sådana fruktansvärda handlingar? Varför kommer inte Gud och dömer ondskan och gör slut på den? Dessa frågor ställdes också till Jesu lärjungar. Lärjungen Petrus svarade:

”Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.” (2 Petrusbrevet 3:9).

I verserna innan har Petrus beskrivit att ondskan kommer att dömas:

”Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.” (2 Petrusbrevet 3:7).

Också djävulen ska dömas:

”Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.” (Uppenbarelseboken 20:10).

Vilka är de som får evigt liv?

Vi läser i Johannesevangeliet:

”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” (Johannesevangeliet 3:16-18).

För att få evigt liv behöver du tro på Jesus och få förlåtelse för dina synder. Du kan inte frälsa dig själv! Det räcker inte att göra goda gärningar eller försöka vara en god människa! Du behöver bli frälst (räddad). Läs mer om hur du blir frälst här.

Jorden innan Jesu återkomst

Jesus talar också om att tiden innan hans återkomst kommer att vara mycket svår. Det kan du bland annat läsa om i Markusevangeliets 13:e kapitel. Du kan också läsa om det i Uppenbarelseboken. Det är oerhört viktigt att läsa dessa varningar. På ett sätt fungerar de lite som en ”manual” inför vad som ska hända under den sista tiden. Genom dem kan vi vara beredda och känna igen tidstecknen. Här nedan har jag citerat ur Bibeln:

”Jesus satt på Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: ”Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas?” Då började Jesus tala till dem: ”Se till att ingen bedrar er.  Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser, det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna. Var på er vakt! De ska utlämna er åt domstolar, och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar, utan den helige Ande. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.” (Markusevangeliet 13:3-13).

”När ni ser ’förödelsens styggelse’ stå där den inte får stå – läsaren bör förstå det rätt – då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte komma ner och gå in för att hämta något från sitt hus, och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att det inte händer på vintern. För i de dagarna ska det bli en sådan nöd att något liknande aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade världen och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Om Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.” (Markusevangeliet 13:14-23)

Jesus berättar att det kommer bli krig, naturkatastrofer och svält. Han varnar för att falska Messiasgestalter och falska profeter ska komma och bedra många. Han varnar om att kristna ska utlämnas åt domstolar och misshandlas. Jesus berättar om förödelsens styggelse som står där den inte får stå. Detta parti är svårt att förstå. Vi måste be att när detta händer, att vi inser vad det handlar om. Men han understryker också hur viktigt det är att evangeliet predikas för alla folk.

När kommer Jesus?

Många har försökt sätta ett datum på Jesu tillkommelse och därmed bedragit människor. Ingen kan sätta ett datum på när Jesus ska komma. Ingen! Jesus säger själv:

”Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Markusevangeliet 13:32).

Däremot uppmanar Jesus oss att se efter de tecken som talar om att stunden är nära. Jesus varnar att vi måste hålla oss vakna och vara på vår vakt, för Jesus kan komma när som helst, ja, lika plötsligt som en tjuv om natten:

”Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig.” (Uppenbarelseboken 3:3).

”Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar, var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna! Ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla: Håll er vakna!” (Markusevangeliet 13:33-37).

Därför måste vi alltid vara beredda och vänta på hans ankomst. Vi är beredda genom att ta emot hans frälsning.

Vad blir viktigt i detta liv?

En del tror att väntandet på Jesu återkomst innebär att vi slutar leva här och nu. Ingenting kunde vara längre från sanningen. Jesus ger oss oerhört viktiga uppgifter att uföra medan vi väntar på hans återkomst, exempelvis säger han:

”Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” (Mark 1:17)

”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apostlagärningarna 1:8)

Vi har alltså en mycket viktig uppgift: Att sprida evangeliet och budskapet om frälsningen till alla människor: Att bli människofiskare. Bibeln uppmanar oss också att behandla människor bra och att hjälpa dem:

”Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.

Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.” (Matteusevangeliet 25:34-40).

Som kristna har vi också viktiga uppgifter i församlingen:

”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp…” (Efesierbrevet 4:11-13).

Församlingen kallas Kristi Kropp och vi är alla som lika viktiga kroppsdelar i den, med olika uppgifter.

Var kan jag lära mig mer om Jesu ankomst?

Gör vad du kan för att se till att du har allt rätt ställt med Gud, så att du är beredd när Jesus kommer tillbaka. Det kan ske idag, imorgon, eller kanske om ett år. Ingen vet. Den bästa källan till att veta mer är förstås Bibeln. Jag hänvisar förutom Jesu egna ord i evangelierna, till Uppenbarelseboken (även kallad Johannes Uppenbarelse). Du kan läsa Uppenbarelseboken online genom att klicka här.

Back to top button