Helig AndeLivsberättelserMirakel och helandeÖvriga vittnesbördReligioner och det ockulta

Kraften i namnet Jesus – Del 2

Idag ska jag berätta om Jesu kraft att frälsa, hela och förvandla och att det inte finns några begränsningar.


För att lyssna, klicka här.

Jag vill berätta om tavlan här bakom mig. Den hittade min fru i sin fars snickarbod efter att han flyttat hem till Gud. Bland träskivor och papper fann hon tavlan där svärfar Nogi Andersson målat när Jesus blir styrkt av en ängel den kväll han kämpade i Getsemane örtagård. Det var strax innan han skulle överlämnas till de romerska soldaterna som skulle döda honom.

För en tid sedan hade jag ett program där jag talade om kraften i namnet Jesus. Vi utgick från berättelsen om då Petrus och Johannes fick vara redskap till att en lam man blev botad och kunde gå. Mannen brukade sitta och tigga vid Sköna porten utanför templet, och när han såg Petrus och Johannes, bad han dem om pengar:

”Men Petrus sade: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!” (Apg 3:6).  

Det blev stor uppståndelse när mannen började gå, springa och hoppa av glädje. När de religiösa ledarna blev irriterade och frågade i vilket namn de utfört denna handling, svarade lärjungarna att det var i Jesu Kristi namn som han fått sin styrka och sitt helande.

I första delen berättade jag om sju exempel på bönesvar och mirakler jag varit med om. Några av de som såg den förra videon har velat höra mer. En del har lagt märke till att de flesta mirakler jag berättade om gällde nysvenskar. Man har frågat varför jag inte berättat om några ursprungssvenskar. Någon har också undrat varför jag, som själv haft värk och problem med hälsan, berättar så mycket om helanden.

Idag ska jag berätta om Jesu kraft att frälsa, hela och förvandla och att det inte finns några begränsningar. Det är något som kan ske med alla. Sen har jag inte svaret på lidandets problem och varför inte alla blir helade. Vi lever i en sargad, ofullständig värld, men vi vet att Jesus vunnit seger. Jesu seger ska fullständigt visa sin totala makt och kraft en gång. Till dess får vi vila i tron på Honom. Jag har många gånger blivit berörd av Guds helande kraft. Jag har fått ny kraft att ta mig igenom mörka tunnlar och upplevt glädje, trygghet och hopp trots att vi inte fått svar på alla frågor. Jesus har gått vid min sida och uppmuntrat och gett kraft.

En sak som jag lagt märke till är att det verkar som om det varit lättare för människor som inte har förutfattade meningar om kristen tro och om Jesus. De som varit öppna, nyfikna och nästan aldrig hört om Jesus, har tagit emot i tro och då har det skett mirakler.

Estniska ungdomar tog emot Jesus

Vi reste till Estland 1991 då landet blev fritt från Sovjet. Folket hade levt under kommunistiskt förtryck där all religion var bannlyst. Kyrkor förvandlades till sädesmagasin och kristen verksamhet förbjöds. När landet blev fritt var det som om dammluckor öppnades. Vi hade möten i olika lokaler i Vöru, nära ryska gränsen och i byar runt omkring staden. Över allt kom människor fram och ville ta emot Jesus, till och med på friluftsmöten kom ungdomar fram och ville bli kristna. Estniska soldater i uniform kom fram för att få Biblar som de tog emot med vördnad. När vi återkom sommaren efter med ett tält och anordnade tältmöten, fylldes tältet kväll efter kväll. Det fanns en stor längtan efter att få andliga erfarenheter och sin andliga längtan tillfredsställd, att få fylla det tomrum som fanns i hjärtat. När satanister rev sönder tältet en natt, samlades församlingens nyfrälsta ungdomar och lagade tältet. De ställde allt i ordning för nästa dags möten. Ledaren i församlingen var Rudolf Ventsel som blivit frälst vid ett gatumöte i Tallin. Efter en kortare utbildning reste han till Vöru och började predika på en bar. Ett 30-tal ungdomar tog emot Jesus i sina liv. Rudolf vandrade från by till by och startade små husförsamlingar som vi också fick besöka och uppmuntra. Det blev en stor glädje i staden, precis som det står om i Apostlagärningarna:

”De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde: från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop, och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden.” (Apg 8:4-8)

Nå, hur var det nu med ursprungssvenskarna? Räcker Jesu kraft även för dem? Jo visst! Läs!

Jesus befriar från ockultismens band

Vi kan kalla pojken för Tommy. Tommy kom med sin bror och pappa till vårt café på Erikshjälpen Second Hand. Tommy hade inte kunnat sova, han var fylld av skräck och ångest. I familjen hade de sysslat med ockultism, och pappan var ledare inom det ockulta. Nu kom de till caféet. De hade letat fram en gammal Bibel, och när de gjort korstecknet och hållit Bibeln över Tommy hade han fått lite lugn och ro från sin svåra ångest och psykiska tortyr. Nu ville de att vi skulle be för dem. Vi bad, och befallde det onda att ge vika för kraften i namnet Jesus. Tommy hade varit till vårdcentralen och fått lugnande och sömntabletter, men ingenting hade hjälpt. Men när vi bad för honom där han satt i soffan, sjönk han ner och somnade en stund. Sedan gick de hem och vi hörde att han hade sovit gott på natten. Pappan lämnade en del saker som han hade när han utförde olika ockulta ceremonier. Gud verkade i familjen. I Apostlagärningarna står det om Jesu kraft:

”I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad sade han med hög röst: ”Res dig upp och stå på dina ben!” Då hoppade han upp och började gå omkring.” (Apg 14:8-10).

Vandring runt dopgraven

I Pingstkyrkan i Hällefors hade man inte haft dop på många år. Omkring 2010 samlades bedjare från olika håll. Vi var med från en församling som vi var engagerade i, som hette Kristen Gemenskap. Veikko Holm, en av ledarna, föreslog då vi var samlade till bön, att vi skulle gå sju varv runt dopgraven. Anförda av Veikko gick vi där och bad att på nytt få använda dopgraven, och vi proklamerade Jesu kraft och seger. Faktum är att sedan vi bildade en gemensam församling 2013 kom bönesvaren strax efter den här dopvandringen. Sedan dess har 70-80 personer döpts. Tidigare hade man inte på 10-15 år haft en enda dopförrättning! Det finns kraft i gemensam bön!

Besök av Jesus

En kvinna bodde i en by strax utanför Filipsstad. Hon hade haft mycket problem med alkohol och droger. En dag frågade hon i desperation Gud var Gud finns. Den dagen kommer Jesus till henne och satt och undervisade henne om sig själv, evangeliet och frälsningen. Kvinnan fick en vändpunkt i sitt liv och fick uppleva befrielse. Hon växte sedan i tron. Senare kom hon och arbetade på Erikshjälpen Secondhand. Där fick hon vara med och hjälpa andra människor.

Jesus helade från cancer

En dag kom Berekti, en kvinna från Eritrea, till en bönesamling på Erikshjälpen. Hon hade suttit i fängelse för sin tro. I unga år fick hon polio och hennes ena ben fungerade inte. Hon hade en klumpfot med specialskena och tung protes. Hon hade mycket svårt att gå, men var ändå glad och tacksam. När hon kom för första gången till bönesamlingen ramlade hon och jag lyfte upp henne och hjälpte henne in. Efter en kort tid fick Berekti permanent uppehållstillstånd, men veckan efter fick hon veta att hon fått bröstcancer som spridits till skelett och lunga. Läkarna sa att hon bara skulle få leva några veckor till. Kvinnan hade en förunderligt stark tro på Jesu kraft. Hon sa:

– Det är okej om jag flyttar hem till himlen, men jag tror att jag ska bli helad. Men jag har en önskan: Att få träffa min son som jag inte sett på flera år.

Sonen var uttagen till kriget som då var mellan Eritrea och Etiopien. Kvinnan erbjöds hjälp på sjukhuset i Karlstad. En dag ringde en sköterska sade:

– Berekti kommer få gå igenom svåra behandlingar. Har ni några personer i kyrkan som kan hjälpa henne? Hon har angett församlingen i Filipstad-Hällefors, som närmaste släkting och kontaktperson.

-Vi kan skicka en kvinna som fått möte med Jesus och blivit förvandlad. Hon har en väninna från Skottland. De skulle kunna komma, sa jag.

– De får bo på patienthotellet, svarade sköterskan.

Berekti fick sina tuffa och svåra strålbehandlingar tillsammans med andra behandlingar. Under tiden försökte vi få tag på hennes son. För att göra en lång historia kort lyckades vår son Josef få tag på sonen, och ordnade så han fick komma till Sverige och få uppehållstillstånd. Vi samlade in pengar till flygbiljett. Så fick han möta sin mamma, som då börjat bli lite bättre. Det var oerhört gripande att se dem mötas, och kan ni tänka er: Berekti blev frisk! Trots att läkarna hade talat om några veckor, fick hon leva fem år till. Det finns kraft i namnet Jesus! I Apostlagärningarna står:  

”Petrus reste runt i hela området och kom även ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas, som var förlamad och sängliggande sedan åtta år tillbaka. Petrus sade till honom: ”Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och bädda din säng!” Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och de omvände sig till Herren. (Apg 9:32-35).

Kraft i Guds ord

Två kvinnor i Filipstad fick också uppleva Jesus. De kom till vår Second handbutik och var väldigt intresserade av andlig litteratur. Vi kan kalla dem för Lena och Vera. Lena frågade om man måste vara kristen för att jobba på Erikshjälpen. Vi svarade att nejdå, alla är välkomna. Hon sa att hon vill komma och hjälpa till. Lena tog med sig sin syster Vera. En dag ville Lena köpa en Bibel som min bror Stanley skänkt till affären. Senare berättade hon att hon läst olika understrykningar av olika Bibelverser. De började komma på möten och la ofta fram sina böneämnen. Vi bad och tackade Gud, och de fick svar på flera av de böneämnen de lagt fram. De kom också på Alphakurs. De fick möta kraften i namnet Jesus.

I Johannesevangeliet står det om en lam man vid Betesda-dammen. Där låg många sjuka och väntade på helande, och en man hade varit sjuk i 38 år:

”Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge, och han frågade honom: ”Vill du bli frisk?” Den sjuke svarade: ”Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv, hinner någon annan före mig.” Jesus sade till honom: ”Res dig, ta din bädd och gå!” Genast blev mannen frisk, och han tog sin bädd och gick.” (Joh 8:6-9).

Helad från ryggvärk

Vi bad för en kvinna som heter Fatma. I hennes hem vakade hon över sin svårt sjuke man, och sin dotter som låg i apatiskt sjukt tillstånd. Då jag tillsammans med några bönevänner kom in i hemmet, satt Fatma helt försjunken och framåtlutad med fruktansvärd ryggvärk. Hon orkade knappt sköta sin man och dotter. Vi lade våra händer på Fatma och hon reste sig och sträckte på sin rygg som varit så hopsjunken. Hon berättade sedan att det gått en kraft genom hela hennes kropp. Hon kunde fortsätta ta hand om sin man och dotter. Detta är en lång historia som jag skrivit om i en av mina böcker. Hela familjen fick uppleva vidrörande, mirakel och kraften i namnet Jesus.

Sådden ger skörd

Vi har en tro att mycket som vi har sått ut i Filipstad och Hällefors ska bära frukt och visa att det finns kraft i namnet Jesus. Jag tänker på när vi i Folkets hus i Hällefors hade New X-perience. Det var ungdomar i församlingen som var med och öppnade ungdomsgården. Det fanns olika program, tävlingar och dans. Framåt 12-slaget var det en andakt och vår son Joel predikade. Ibland blev ungdomarna irriterade och kastade flaskor på honom, men han fortsatte att predika om Jesus. Flera ungdomar tog emot Jesus och kom på ungdomssamlingar. Också på skolorna i Hällefors och Filipstad har vi sått ut evangeliet om Jesu kraft och makt att frälsa, hela och förvandla. Vi hade Team med Uppdrag som besökte skolorna, bland annat Ferlinskolan i Filipstad. Där blev det fullt med folk i bönerummet man hade rastandakter i. Teamet fick besöka alla skolklasser. Även här tog ungdomar emot Jesus till frälsning.

Bjud in Jesus i ditt liv!

Ja, vi tror och ber att det vi sått ut, att böcker, tidningar och olika satsningar ska bära frukt. Många har fått höra om Jesus. Det är kris i världen. Coronaviruset härjar över hela världen. Företag går i konkurs och miljoner människor blir arbetslösa. Folk har inte pengar till mat, och ingen har svaret på flera av de viktiga frågor som vi brottas med.

Nu är tid att söka Gud!

Nu är tid att ropa till Gud om hjälp och vägledning!

Nu är tid att ödmjuka oss och bekänna synd och be om räddning, och förändra vårt sätt att leva.

Nu är tid att bjuda in Jesus som Herre och frälsare i våra liv.

Jag vill att ni som lyssnat och som tror på Jesus ska dela detta budskap till dina vänner, antingen på Messenger eller din Facebook. Du kan också skicka min Youtube-kanal i ett mail till någon, eller de transkriberade predikningar som finns på denna sida.

Vi ber tillsammans.

Gode Gud. Vi ber för vårt land och vår värld. Det är så mycket som är ovisst och osäkert. Gode Gud, jag vill ta Din hand och ber att Du ska leda mig, visa mig Din väg. Vi ber för människornas frälsning, att våra nära och kära, våra vänner och grannar och dem som bor i vår kommun ska få lära känna Dig och att din Helige Ande tala till människorna. Jesus, visa Dig för dem som vi ber för. Låt Ditt rike komma, låt Din vilja ske. Gör mig till ett redskap till att leda människor in i gemenskap och till en relation med Dig.

Vi ber i Jesus namn, amen.

Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg är känd som flyktingpastorn. De senaste åren har han arbetat som juridiskt ombud och hjälpt församlingar och enskilda i hela landet, främst med konvertitärenden. Bengt driver Sjöbergs Asylrådgivning.

Relaterade artiklar

Back to top button