Artikelnyheter3Artiklar

Det finns frihet från sexuell synd

Den sexuella omoralen ökar i samhället, och även kristna är drabbade. Men det finns frihet i Kristus.


”En flod av smuts.” Så heter ett kapitel i boken Synen, skriven av pastor David Wilkerson. Kapitlet handlar om den sexuella omoral som enligt syner författaren haft ska komma att breda ut sig i framtiden. Boken kom ut 1974, vilket innebär att framtiden han talar om kanske redan är här. Och nog verkar det som om Wilkersons syn stämmer.

Överallt i samhället verkar den sexuella omoralen öka inom de flesta, om inte alla, områden.1(Även om en del av de ökade siffrorna i statistiken om sexuell brottslighet kan bero på ökat antal anmälningar). I Aktuellt berättades det nyligen om hur antalet sexköp blir fler. Hittills i år har 1157 sexköpare åkt fast, vilket är fler än under hela förra året. Enligt en undersökning av Folkhälsomyndigheten har en av tio män någon gång betalt för sexuella tjänster. I programmet kommenterar polisinspektör Simon Häggström:

– Hundratals män är redo att betala för kvinnor, och till och med barns, kroppar… jag skulle nog till och med säga tusentals [män] runt om i Sverige.

Han fortsätter:

– De som söker sig aktivt mot väldigt unga personer, mot barn, där ser vi väldigt tydligt vad jag brukar beskriva som rovdjursbeteende. Det finns väldigt mycket sadism. Det finns väldigt mycket övergreppsfantasier.

”Antagligen är det för genant att nämna, för genant att fråga om, och för genant att predika om. För även där förkunnelsen om omvändelse finns, saknas ofta praktiska råd om hur man faktiskt gör för att omvända sig. Hur gör man för att sluta synda?”

Statistiken är mycket oroande även på andra områden. BRÅ rapporterar att under 2020 anmäldes 25 000 sexuella trakasserier varav 9580 rubricerades som våldtäkt. Av de anmälda våldtäkterna var 32% riktade mot barn under 15 år.

Men sexuell omoral handlar förstås inte bara om de rent brottsliga handlingarna. Enligt en undersökning från 2015 har var fjärde svensk varit otrogen mot en tidigare partner. När det gäller porrtittandet är siffrorna enorma. Enligt en Aftonbladet-artikel från 2016 tittar så många som 70 procent av männen på porr, varav den största gruppen är mellan 16 och 29 år.

Porrtittande verkar vara sammankopplat med olika typer av annan sexuell omoral. Marie Johansson är samtalsbehandlare på Kast2(Stockholms socialförvaltningsmottagning för män som köper sex) och gäst hos Aktuellt. Hon berättar att porrtittande är en inkörsport till köp av sexuella tjänster. Enligt en artikel av Världen idag sitter många unga fast i porrmissbruk. Expressen berättar om en 18-årig gymnasie-elev som larmar om att unga tjejer mår dåligt och får en skev bild av sex just på grund av porr. Katarina Svensson Flood, barnmorska, har skrivit ett uppmärksammat inlägg i sociala medier om hur unga tjejer kommer in med skador i underlivet till följd av vad männen lärt sig göra efter att ha sett porrfilmer. Och RFSU och RFSL har knappast gjort saken bättre när de undervisat i skolorna om pornografi i lusthöjande syfte, förutom att ge råd om våldtäkts-sex på sina sidor.


Även kristna är drabbade

Hur är situationen hos kristna? Traditionellt har sexuell omoral tagits på mycket stort allvar inom kristna församlingar. Och det med all rätt, med tanke på att sexuell omoral fördöms i Bibeln (se till exempel 1 Korintierbrevets femte kapitel). Kristna hör också till de största kritikerna mot normaliserande av den våldsamma sexualitet som jag beskrev ovan. Under hösten planeras till exempel protest-marscher mot RFSU/RFSL:s inblandning i skolorna.

Men i sin bok skrev Wilkerson att den sexuella omoralen ska komma att öka även bland predikanter. Har Wilkerson fått rätt? Det finns en del som pekar på det. De flesta känner nog till pedofil-skandalerna inom katolska kyrkan, där 4000 präster sedan 1950 – en ofantlig siffra – har åtalats på övergrepp mot barn och ungdomar. 2018 publicerade Expressen en artikel där 436 kvinnor inom frikyrkan delat med sig av berättelser om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp, vilka samlades under hashtaggen #sanningenskagöraerfria.

Och då kan man verkligen fråga sig vad som hänt.

Problemets kärna

Jag har två teorier om varför det blivit såhär. Den ena är att många församlingar sedan länge slutat predika om synd och omvändelse. Man talar kanske om förlåtelse, men man verkar helt ha glömt bort omvändelsen, som ju i Bibeln går hand i hand med förlåtelsen. Omvändelse handlar om att göra vad man kan för att lämna beteenden som inte behagar Gud, varav olika former av just sexuell omoral hör till de oftast nämnda i Bibeln.

Att man slutat predika om detta är förstås en katastrof, och den här artikeln hade mycket väl kunnat handla om det.
Men jag vill gå ett steg längre.

”Det som behövs är en äkta, hjärtats omvändelse – som åtföljs av en helgelseprocess där kärleken till Jesus och en längtan efter att göra hans vilja växer för varje dag.”

Jag tror att de flesta vet att sexuell omoral är fel. Men jag tror också, och detta är min andra teori, att de som vill sluta inte vet hur. Och det kan nog stämma för samhället i stort. Tidigare nämnda Marie Johansson berättar att många av männen som behandlas hos Kast har varit fast i ett sexberoende i 20-30 år. De vill ta sig ur beroendet, men kan inte. Hon berättar varför de tillslut söker sig till mottagningen:

– Det börjar bli outhärdligt. Man vill inte leva i det här längre. Det finns de som kommer till oss som har haft det här problemet i 20-30 år. I stort sett pratar man aldrig om det och då blir det ett väldigt dubbelliv och tillslut vill man ta livet av sig.

Även i kristna kretsar tror jag att de flesta som har problem med sexuell omoral vill omvända sig, men inte vet hur man gör. Antagligen är det för genant att nämna, för genant att fråga om, och för genant att predika om. För även där förkunnelsen om omvändelse finns, saknas ofta praktiska råd om hur man faktiskt gör för att omvända sig. Hur gör man för att sluta synda?

Det finns frihet

En kristen man skickar in en fråga till pastor John Piper. Mannen berättar att han är fast i porrmissbruk. Han har också en utomäktenskaplig sexuell relation med en gift kvinna, och förutom det går han till prostituerade. Mannen kämpar mot dessa synder och har kommit ur en del av dem, men inte allt.

Han beskriver att han känner sig som ett hjälplöst offer för syndens kraft.

Det första Piper råder mannen, är att han måste inse att han faktiskt inte är hjälplös inför synden. Han har den Helige Ande och Jesu Kristi blod, som utgöts på korset för honom. Han har löftet om hopp och nåd. Piper ger tipset att be till Gud om att han ska ta bort lögnen om hjälplöshet. För så länge vi ser oss som hjälplösa slavar under lusten, är det just vad vi är.

Piper går vidare och exemplifierar med ett bibelställe.

”Se till att ingen är sexuellt omoralisk eller oandlig som Esau, som sålde sin förstfödslorätt för ett enda mål mat.” (Hebreerbrevet 12:16).

I citatet ovan hänvisar Hebreerbrevets författare till Gamla testamentets berättelse om Esau, som sålde hela sin förstfödslorätt till sin yngre bror Jakob, bara för ett mål mat.

Detta enda mål mat kan bytas ut mot pornografi. Eller otrohet. Eller sexköp.

”Jesus sade: ”Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.” (Johannesevangeliet 14:15). När de orden talar till oss i all sin kraft, tror jag inte att porrtittandet längre känns så lockande. När de orden talar till oss, vill man inte längre sälja sin förstfödslorätt för ett enda mål mat.”

Esau vägde maten mot förstfödslorätten – och med andra ord vägde han maten mot Gud. I ena vågskålen fanns Gud och glädjen i att tillhöra honom, och i den andra skålen fanns maten. Precis som många väljer att se porr-videon trots att de vet att det förolämpar Gud, valde Esau maten. Och vad gör man då?

Jo, man säger att porrfilmen är vackrare, mer tillfredsställande, bättre och härligare – än Gud.

Och här säger John Piper något jag vill att du lägger på minnet:

”Varje gång vi gör det [väljer det onda] säger vi till Gud: ’Gå bort! Jag föredrar att ha min denna enda måltid, mer än att ha dig.’”

Och då är det vi som väljer bort Gud.

Vi säger: ”Jag vill inte ha dig, jag vill hellre ha detta”.

John Piper uppmanar därför: Sluta att se dessa sexuella synder som mer värdefulla än Gud. Hebreerbrevet uppmanar oss att inte bli nya Esau. Vi kan lära oss att se världen med ”Hebreerbrevs-glasögon” istället för med det förvridna synsätt vi har. Vi är inte hjälplösa, för syndens makt övervinns genom tron (kap 11-12). I Hebreerbrevet står:

”låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.” (12:2)

Pastor blev löst från omoraliska tankar

Ett annat exempel finns i boken Bringing Heaven into Hell av pastor Merlin Carothers. Han skriver att även om de flesta kristna omvänder sig ifrån yttre synder såsom stöld, mord och otrohet, omvänder vi oss mer sällan från det som finns gömt i hjärtat. Jesus säger:

För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.” (Matteusevangeliet 15:19).

Även Carothers tar upp föreställningen om att vi står hjälplösa inför synden som orsaken till varför det är så svårt att övervinna sexuell synd. Vi ursäktar oss genom att säga: “Jag är bara en människa och jag har mina svagheter, men jag är inte så dålig som den eller den personen.”

Carothers berättar att han under många år kämpade med promiskuösa tankar och lustfylla drömmar. Detta gav honom ständigt dåligt samvete. Han bad Gud om hjälp, men snart började allt om från början igen. Han trodde att han var dömd att leva såhär resten av livet. Carothers skriver:

“En dag kom det till mig att det som är svårast för människor, är precis vad Gud vill göra för oss. Om jag verkligen ville ge upp mina omoraliska tankar, skulle Gud ta dem och istället ge mig Kristi tankar om saken. Som Paulus skrev i Filipperbrevet 2:5: ’Var så till sinnes som Kristus Jesus var.’”

Carothers insåg att det verkliga problemet var att han i själva verket ville tänka de omoraliska tankarna.

Men så fick han en ny tanke: ”Skulle du vara villig att ha alla dina tankar projicerade på en skärm ovanför ditt huvud, i allas åsyn?”

Problemet var alltså inte att han inte kunde sluta, utan att han inte ville. Han hade sett sig som ett hjälplöst offer, men Gud visade honom att det faktiskt fanns frihet. Carothers kunde inte få denna bibelvers ur huvudet:

”Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär.” (Jakob 1:14).

Carothers erkände tillslut att han faktiskt tyckte om tankarna, och han oroade sig över att livet skulle bli tråkigt om han övergav dem. Men tillslut bad han ändå:

“Herre, jag tackar dig för alla dessa tankar som har lärt mig sanningen om mig själv. Förlåt mig, Herre. Tämj nu mina tankar; jag överger dem till dig, och om du vill projicera mina tankar på en skärm så är det helt okej för mig. Låt mig bara få ha Jesu sinne.”

Carothers blev helt befriad från sina tankar. Satans ingivelser om att hans liv skulle bli tråkigt visade sig vara helt fel. Istället kände Carothers en enorm lättnad och började se världen på ett nytt sätt. När han såg en vacker kvinna kände han sig inte längre frestad och de omoraliska tankarna var borta.

Han bestämde sig för att dela sin nya frihet med männen i sin församling och många av dem bestämde sig för att överge sina tankar till Gud.

Frihet i Kristus!

Många församlingar, framförallt historiskt, har arbetat med förbud av olika slag, exempelvis som då man åtskiljde män och kvinnor vid gudstjänsterna. Men Carothers skriver att inom vården har det visat sig att även om man kan tvinga någon att ta bort alkohol, tobak, droger, etc, är risken stor att personen återgår till sina gamla vanor när tillfälle ges. Varför? Därför att det psykologiska beroendet fortfarande finns kvar. Liknande tankar verkar finnas i Jakobs brev:

”Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.” (Jakob 1:14-15)

Begäret (tanken) finns alltså där innan, och låter man det gå för långt kan det tanken leda till agerande. Den sexuella omoralen har sin början, sitt ursprung, någonstans. Var då? Vi läste det ovan i Matteusevangeliet: I hjärtat. I tankarna. Så om vi vill få bukt med problemet är det där vi måste börja.

Det som behövs är en äkta, hjärtats omvändelse – som åtföljs av en helgelseprocess där kärleken till Jesus och en längtan efter att göra hans vilja växer för varje dag. För allting börjar med korset. Genom tron på Jesus, som tog våra synder på sig, står vi inte längre där som slavar under synden. Vi är inte hjälplösa. Aposteln Paulus skriver:

”När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över, eftersom det slutar i döden. Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv.” (Romarbrevet 6:20-22)

Synden kan övervinnas i Jesu kraft och genom den kärlek vi får till honom genom den Helige Andes uppenbarande av vem han är.

Nästa gång en sådan här tanke, som vi vet är fel, dyker upp, kan vi erkänna den för Gud och säga: ”Jag har övergett den tanken till dig. Jag ska inte tänka den.” Om vi inte har viljan att överge våra syndiga tankar eller handlingar, kan vi be till Gud om att få den viljan, eller så kan vi be Gud om att ta bort beteendena mot vår vilja. Så kan vi få Jesu sinnelag.

Jag tror att ju mer kärlek vi har till Jesus, desto mindre vill vi bedröva honom. Jesus sade: ”Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.” (Johannesevangeliet 14:15). När de orden talar till oss i all sin kraft, tror jag inte att porrtittandet längre känns så lockande. När de orden talar till oss, vill man inte längre sälja sin förstfödslorätt för ett enda mål mat.

Istället kan man göra som det står i Filipperbrevet:

”För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.” (Filipperbrevet 4:8)

Så för att hjälpa människor komma ur sexuell omoral, och för att förebygga den, tror jag att den bästa väg vi kan gå är att sluta sopa det under mattan. Vi bör istället ta upp det i diskussion och förkunnelse. Jag tror vi ska tala mer om synd, omvändelse och helgelse. Men jag tror inte vi ska stanna där, utan också på största möjliga kärleksfulla och icke-dömande sätt ge människor praktiska, faktiska råd om hur de kan ta sig ur synden.

Och framförallt ska vi påminna om att det finns frihet i Kristus.


Fotnot. Den här artikeln verkar nog rikta sig mer åt män – egentligen gör den inte det. Problemen finns hos båda könen. Men män är överrepresenterade inom otrohet såväl som olika sexuella våldshandlingar.

Melody Sundberg

Melody är redaktör och webbansvarig. Hon författar artiklar samt korrekturläser och redigerar sidans innehåll. Melody brinner för att studera Bibeln och kristen apologetik, försvaret av kristen tro.
Back to top button