ArtiklarJulNyheter2

Betraktelse i juletid

Vi lever i väntans tider. Vi är på väg in i juletid där vi av tradition firar Jesu födelse, Guds sons ankomst till vår värld. Det är en underbar tid på året där vi får ihågkomma den största gåvan mänskligheten fått ta emot, Jesus Guds son som föddes in i vår värld och gav oss Frälsningen och det eviga livet med Gud.

Denna text publicerades först på Maricas blogg En stilla stund.


Vi ska börja med att läsa en profetia ur Gamla testamentet, i Jesajas bok.

”Trösta, trösta mitt folk!
säger er Gud.
Tala till Jerusalems hjärta
och förkunna för det
att dess vedermöda är slut,
att dess skuld är försonad,
och att det fått dubbelt igen
av Herrens hand
för alla sina synder.
En röst ropar i öknen:
”Bana väg för Herren,
gör vägen rak i ödemarken
för vår Gud.
Varje dal ska höjas,
alla berg och höjder sänkas.
Ojämn mark ska jämnas,
kuperat land bli slät mark.
Herrens härlighet ska uppenbaras,
alla människor ska se det
tillsammans,
för Herrens mun har talat.” (Jesaja 40:1-6)

Den bibliska historien berättar även om en annan person som kom till världen med ett gudomligt syfte: Johannes Döparen. Jesajas profetia talade om hans ankomst. Johannes uppgift var att bana väg och förbereda folket för Jesus synliga inträde i mänsklighetens historia. Hans uppgift var att predika evangelium och kalla folket till omvändelse, döpa dem med vatten och bereda för syndernas förlåtelse som Jesus skulle ge dem.

”Jesus kom till vår värld i ödmjukhet. Han föddes och växte upp i ringhet som ett skyddslöst litet barn, helt beroende av de föräldrar som han fått tilldelade. Han levde under människans villkor ända till slutet, fast han var Kung.”

Johannes Döparen var en profet som höll till i öknen och människor kom ut till honom för att lyssna och många tog emot hans budskap. Sen kom Jesus.

Är då detta en berättelse som bara har historisk betydelse, som enbart skett i en historisk kontext?

Nej. Denna händelse har betydelse och relevans genom hela världshistorien, i våra dagar och fram till och bortom tidens slut.

Johannestjänsten är en tjänst som vi är kallade till att verka i än idag. Som Jesu efterföljare är vi kallade att predika evangeliet: de goda nyheterna om Jesus Kristus Guds son som kom till världen för att sona våra synder. Vi ska berätta för människorna att var och en som tar emot Jesus och tror det glada budskapet får evigt liv. Vi har ett ansvar att utropa: ”Omvänd er, ty himmelriket är nära!”

Alla som har tackat ja till Jesus och som nu lever som Guds barn är kallade till tjänst att förbereda människors hjärtan till att ta emot Guds frälsning. Det kan vara genom förkunnelse, det kan vara genom att man visar barmhärtighet, det kan vara att stå upp för det som är rättfärdigt i vår syndiga värld, också vidare. Att med sitt liv vittna om sin tro på det sätt Herren kallar, är en ynnest och en förmån. Det är inte alltid lätt, tvärtom så kan det stundom innebära svåra umbäranden. Men man går inte ensam, utan Herren är med och ger kraft, inspiration och glädje på vägen.

Det som behöver ske för att Jesus ska lysa starkt inom och genom oss är vi får rätt perspektiv på vår egen förmåga.

Johannes Döparens glädje behöver bli vår glädje. Jesus Kristus ska bli större och vi bli mindre. Guds rena, omutliga och frälsande kärlek behöver blir större inom och genom oss, än vår egen ofullkomliga och partiska kärlek. Guds kraft behöver få verka genom vår egen svaghet. Då får vi bli människor som ger vidare Guds hopp och tröst till de sörjande, gemenskap för de ensamma, mat och kläder till dem som inget har och meningsfullhet för dem som känner meningslöshet.

Befrielse ur mörkret genom Jesus

Det kristna livet handlar om Jesus. Han är vårt ljus i mörkret. Han är den som lyser upp våra hjärtan så vi kan se den han är. Utan Honom förblir vi i mörker och vi kan inte se vägen fram. Vi läser i Psaltaren.

”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” (Psaltaren 119:105).

Vår värld och vårt samhälle befinner sig i ett andligt och moraliskt mörker. Det tätnar och ibland kan det bli mycket uppenbart. Detta andliga mörker är den andlighet som inte kommer från vår Herre Jesus Kristus utan från andra håll. Det ser ut som ljus – men är mörker. Den mörkaste platsen som finns – är människans hjärta. Det är den platsen som behöver upplysas genom att Jesus får lov komma in genom sin frälsning. Han är morgonstjärnan som lyser upp allt som finns fördolt. Såhär skriver aposteln Petrus:

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.” (2 Petrusbrevet 1:19)

Jesus är den som har tagit hand om det onda och eliminerat det genom sin ställföreträdande död på korset där han tog straffet för alla våra synder och överträdelser. Han är den som i sin förlåtelse renar våra hjärtan från all orättfärdighet. Han, Jesus Kristus, är den som med sin kärlek smälter det frusna och fyller våra hjärtan med en kärlek, ljus och godhet som gör oss varma och älskande. Vi blir hans sanna och brinnande vittnen i de områden som är mörka och kalla i vår värld.

Jesus kom till vår värld i ödmjukhet. Han föddes och växte upp i ringhet som ett skyddslöst litet barn, helt beroende av de föräldrar som han fått tilldelade. Han levde under människans villkor ända till slutet, fast han var Kung. I villighet avstod han sin härlighet som Kung och Herre och lät sig klädas i mänsklig gestalt.

Allt detta gjorde han för att dela människans villkor – men utan synd. På så sätt blev han en värdig överstepräst som med sin kropp offrade sig en gång för alla. Så försonade han hela mänskligheten med Gud Fadern. Detta gjorde han när vi ännu var bortvända syndare. Men nu manar han oss att leva i omvändelse, ta emot hans förlåtelse för våra synder, ta emot hans rättfärdighet och att leva i kärlek som hans älskade barn. Allt detta sker genom nåd. Vi lever under nåden och tar emot hans gåva i nåd.

Jesus kommer snart

Dock kommer det en dag när Jesus Kristus skall återvända till vår jord. Då inte som ett litet barn, utan just som den Kung han är – i makt och härlighet på himlens skyar, tillsammans med de heliga. Den dagen ska han sätta sina fötter på Oljeberget och skipa den rättvisa som så många som inte velat tro har anklagat honom för att inte ha gjort. Många har frågat sig ”hur kan Gud vara god, när det ser ut som det gör i världen?” Den dagen får alla sitt svar.

Hos Honom har vi vårt eviga hopp om en gryende morgondag där vår Herre skall ställa allt till rätta. Höjderna skall sänkas och dalarna höjas. Hans härlighet skall stråla över hela vår jord. Dom och rättvisa över allt ont skall skipas, de som blivit drabbade kommer att få upprättelse. Och vi kan säga att den dagens ankomst närmar sig. Ja, vi kan nästan höra Hans steg.

Låt oss be:

Tack Jesus för att vi varje år i denna tid får påminna oss om det ofattbara under som skedde för över 2000 år sedan – att du Gud blev människa. Tack för att du visade din kärlek och delade våra villkor, just som människa, i all sårbarhet och litenhet i denna onda värld. Du har gått före och älskat oss med din kärlek som smälter frusna hjärtan så vi kan älska med sann kärlek. En kärlek som befriar oss till att vara äkta, kärleksfulla och sanna så vi kan återspegla den som du verkligen är – Herrarnas Herre och Konungarnas Konung, som inte ansåg det för litet att födas som ett oskyldigt barn, växa upp i en oansenlig by som ingen brydde sig om, leva genom att göra gott och sedan lida och dö på korset, bara för att du älskar varje liten människa.

Amen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button