Argument för kristen tro

Hur vet vi att Gud existerar? Och hur vet vi att kristen tro är den enda sanna tron? Här följer några argument.


Finns Gud?

Rymd, tid och materia skapades ur ingenting. Om rymd, tid och materia skapades ur ingenting, kan inte det som skapade rymd, tid och materia själv bestå av rymd, tid och materia. Så universums Skapare måste ha varit:

  • Rumslös
  • Tidslös
  • Immateriell
  • Kraftfull nog att kunna skapa universum ur ingenting
  • Personlig – för att kunna ta beslutet att skapa universum. Att gå från ett tillstånd av tomrum till ett tillstånd av skapande, kräver att ett val görs – och bara väsen med personlighet kan göra val. Opersonliga krafter kan inte göra val. Gravitationen bestämmer inte att den plötsligt ska dra saker till marken.
  • Intelligent. Väsendet måste ha intelligens för att kunna göra ett val.

Bara Gud uppfyller de egenskaperna.

Det teleologiska argumentet

1.       Om universum är fininställt för liv, så beror det antingen på slump, nödvändighet eller design.

2.       Universum är fininställt.

3.       Fininställningen beror inte på slump eller nödvändighet.

4.       Alltså beror universums fininställning på design.

Det kosmologiska argumentet

1.       Allt som börjar existera har en orsak.

2.       Universum (all tid, all rymd, all materia) började existera.

3.       Alltså har universum en orsak.

Om universum har en orsak så måste den vara tidlös, icke-materiell, otroligt mäktig och en person. Detta är definitionen på Gud.

Det moraliska argumentet

1.       Om Gud inte finns, så finns inte objektiv moral.

2.       Objektiv moral existerar.

3.       Alltså finns Gud.

Är mirakel möjliga?

Kristendomen kan inte vara sann om inte mirakel är möjliga.1(Mirakel kan definieras på olika sätt. Jag använder här Micael Grenholms definition: ”… definierar jag mirakler som övernaturliga fenomen, eller för att vara ännu mer specifik, händelser som inte enbart beror på naturliga processer. Med naturen menar jag universum och allt inom det. En övernaturlig händelse orsakas av saker bortom den naturliga rumtiden, saker som inte är del av vårt fysiska universum.” (Ur Dokumenterade mirakler) Men det största miraklet i Bibeln har redan hänt. Vad är det? Jag nämnde det ovan: Att universum skapades ur ingenting. Om 1 Moseboken 1:1 är sann, är det åtminstone möjligt att också alla andra Bibelns verser är sanna. Om det finns ett väsen som kan skapa universum ur ingenting – kan inte han också göra vad han vill i universum? Självklart. Han kan väcka Jesus från de döda, gå på vatten, dela havet, eller vad som helst. Mirakel är alltså fullt möjliga.

Uppstod Jesus från döden?

Anledningen till att vi är kristna är för att vi tror på en händelse som hänt: Jesu uppståndelse. Varför skulle Nya testamentets judiska författare hittat på att Jesus uppstod? Varför skulle de ha skrivit om en människa som hävdade att han var Gud och att han uppstått från de döda, om det inte hade hänt? Att en människa påstod sig vara Gud skulle för judarna ha varit hädelse!

Det fanns absolut inga motiv för att hitta på att Jesus uppstått. Nya testamentets författare hittade inte på uppståndelsen – uppståndelsen ”skapade” istället Nya testamentets författare. Utan uppståndelsen hade Nya testamentet inte funnits!

Det minimala argumentet för Jesu uppståndelse

Gary Habermas förklarar argumenten på fem minuter här. Argumenten finns även i skrift här.

1. Jesus dog genom att han korsfästes av den romerska ockupationsmakten ca. År 30 e.Kr. Han begravdes i Josef från Arimateas grav.

2. Tre dagar senare hittar några kvinnor graven tom. Hans lärjungar säger att de sett Jesus uppstånden. 

3. Eftersom lärjungarna själva trodde på att han var uppstånden och att detta är en revolutionerande händelse, var det så pass viktigt för dem att sprida detta budskap att de var beredda att dö för det. 

4. De började berätta om uppståndelsen tidigt, dvs. strax efter korsfästelsen. 

5. Jesus bror Jakob som inte var troende, blev kristen efter uppståndelsen. 

6. Aposteln Paulus brukade förfölja kristna, men blev kristen efter uppståndelsen. 

Tre motargument med svar

1. Hallucinations-teorin säger att Jesu lärjungar hallucinerade sina möten med den uppståndne Jesus. De trodde det så starkt att de var beredda att dö för det.

Problemet med denna teori är att den inte förklarar alla fakta. Enligt fakta blev Jesu grav hittad tom, och ingen hallucinerar en tom grav. Dessutom bygger hallucinationer på redan existerande föreställningar. Så om en jude såg sin profet i en syn efter dennes död, så skulle man inte tolka det som att denne var fysiskt uppstånden, utan som att denne levde med Gud i himmelen. Men det var inte lärjungarnas påstående.

2. Lärjungarna stal kroppen. 

Kanske lärjungarna försökte lura varandra och andra att Jesus var uppstånden genom att stjäla hans kropp? Men varför skulle någon vara villig att dö för något de vet är en lögn? Vilken anledning lärjungarna än skulle ha att lura folk att Jesus var uppstånden, så kan det omöjligen vara anledningar som är värda att gå i döden för.

3. Jesus dog inte på riktigt. 

Jesus kanske bara verkade dö på korset, men han överlevde, och visade sig senare levande för sina lärjungar. Men historien lär oss att man inte överlever korsfästelse (se till exempel boken Dagen då revolutionen började av Tom Wright). Jesus var dessutom torterad innan korsfästelsen, och han blev kontrollerad och konstaterad död av romerska soldater som hade detta som yrke. För det andra – om Jesus verkligen överlevde korsfästelsen, så skulle det vara ett nästan lika stort under som att han uppstod från de döda, men hans lärjungar skulle knappast missta en torterad och sönderslagen man för en förhärligad uppstånden Messias.

Jesu uppståndelse är kristendomens kärna och kraft, och som vi har sett finns det starka argument för att den verkligen har hänt. Så fråga dig själv: Om det är sant att Jesus är uppstånden – vad skulle det i så fall betyda för dig?

Back to top button