Kristen apologetik

Apologetik, från grekiskans apologia, betyder försvar. Kristen apologetik innebär alltså försvar av kristen tro.

Back to top button