Integritets- och personuppgiftspolicy

COOKIES

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Cookies används också för att du som använder sajten ska kunna dela sidor i sociala medier. Läs mer mer om cookies genom att klicka här.

GDPR – Hur vi behandlar personuppgifter

Jesaja53 publicerar predikningar, bibelstudium, artiklar, vittnesbörd och videos som upphöjer Jesus Kristus, konungarnas Konung och herrarnas Herre. Fokus är på frälsningen, Guds försoningsverk, sista tiden och Jesu tillkommelse. Här finner du även Bibelfrågan.

Samtliga transkriberade predikningar är publicerade med predikantens samtycke, alternativt om predikanten sedermera är avliden, anhörigs samtycke. Predikningarna redigeras, i samtal med predikanten, för att anpassas för text. Ibland kan ytterligare korrigeringar komma att göras, även dessa i samtal med predikanten. Samtliga vittnesbörd, artiklar och annat innehåll publiceras med författarens samtycke.

Jesaja53 värnar om din integritet. Därför är vi försiktiga med att samla in information som kan kopplas till din person (personuppgifter).

Varför vi samlar in personuppgifter

Jesaja53 samlar in, behandlar och lagrar namn, e-postadress och andra personuppgifter som behövs för att Jesaja53 ska kunna publicera innehållet på webbplatsen (se mer nedan). Nämnda uppgifter lagrar Jesaja53 i användarregistret och använder för hantering och publicering av innehåll såsom artiklar, vittnesbörd och predikan. Vi lagrar även, i vissa fall, foton som personen delgett oss.

Användarkonto

När en artikel publiceras på webbplatsen skapar redaktören ett användarkonto som endast redaktören och ansvarig för Bibelfrågan har tillgång till. I kontot registreras ditt för- och efternamn samt e-postadress. Vi kan komma att fråga dig om du vill lägga till foto på dig, sociala medier, presentation eller annan information. Denna information läggs till av redaktören och kommer att synas på webbplatsen.

I vissa fall kan författare som visar starkt intresse för att återkommande publicera artiklar på Jesaja53 komma att få tillgång till sitt eget användarkonto för att själva göra förändringar i sina artiklar och i sin profil. Dessa ändringar ska dock diskuteras med redaktören.

Tredje part

Jesaja53 garanterar att dina personuppgifter inte säljs eller föras vidare till tredje part. Jesaja53 kan dock av lag tvingas att lämna ut personuppgifter.

Så länge sparas uppgifterna

Personuppgifter sparas tills vidare. Om du vill ta bort dina personuppgifter kan du kontakta oss på hello@jesaja53.se .

Upplysning, rättelse och klagomål

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat gällande dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter. Om du vill ta bort dina personuppgifter kan du kontakta oss på hello@jesaja53.se .

Formulär

Jesaja53 använder formulär för att du ska kunna kontakta oss eller ställa en bibelfråga. Endast redaktören och ansvarig för bibelfrågan kommer att kunna läsa de meddelanden som skickas in via formuläret eller Jesaja53:s e-postadresser.

Sociala medier

Vår integritets- och personuppgiftspolicy gäller även våra sidor i sociala medier.

Ändringar i integritetspolicyn

Redaktören för Jesaja53 förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Vill du veta mer? Du är välkommen att fråga eller framföra synpunkter direkt till oss. För att kontakta oss kan du skicka e-post till hello@jesaja53.se .

Back to top button