Om oss

Jesaja53 publicerar predikningar, artiklar och vittnesbörd som upphöjer Jesus Kristus, konungarnas Konung och herrarnas Herre.


Jesaja53 gör det möjligt för alla att ta del av förkunnelse från evangeliskt kristna församlingar – samlade på en plats. Vi publicerar predikningarna i text genom transkribering (avskrivning). Här finner du också artiklar, vittnesbörd, bibelfrågan – och mycket mer.

Jag började transkribera då min man, född döv, inte kunde ta del av många predikningar. Snart hade jag många predikningar nedskrivna, och då föddes idén om att göra dem tillgängliga även för andra. På det sättet startade denna sida.

Det är alltid en fördel att kunna läsa predikningar. Det underlättar för studier och man får tid att tänka efter i lugn och ro. Transkriberingarna tillgängliggör det kristna budskapet för grupper som av olika anledningar inte kan tillgängliggöra sig det talade ordet.

Jag är glad att du hittat hit och hoppas att sidans innehåll skall vara till välsignelse. Var gärna med i bön för Jesaja53.

Guds frid / Melody Sundberg


Vad publiceras på Jesaja53?

Jesaja53 transkriberar predikningar som upphöjer Jesus Kristus, konungarnas Konung och herrarnas Herre. Vi publicerar också artiklar, vittnesbörd och svarar på bibelfrågor. Vi publicerar innehåll som behandlar ett brett antal ämnen, men fokus är på frälsningen, Guds försoningsverk, sista tiden och Jesu tillkommelse.

Vår trosbekännelse är Bibeln och vanligtvis utgår vi från Svenska Folkbibeln 2015. Jesaja53 drivs helt ideellt och utan vinstintresse.

Vi vill att följande kriterier uppfylls för att en predikan ska få publiceras på sidan:

  • Predikan ska vara grundad på Guds ord, dvs. Bibeln.
  • Vi vill att predikan ska ta upp frälsningen och Guds försoningsverk genom Jesu korsfästelse och uppståndelse.
  • Vi vill att predikan ska vara inspirerad av den helige Ande.
  • Vi vill känna att predikan berör åhöraren.

Du är mycket välkommen att medverka med innehåll på sidan i form av artiklar eller vittnesbörd. Flera artiklar behöver också illustrationer – så du som är konstnärligt lagd är du väldigt välkommen att höra av dig! Kontakta oss genom att klicka här. Tänk på att alla som bidrar till Jesaja53 gör det ideellt och utan vinstintresse.


Vilka är vi?

På Jesaja53 finner du artiklar från ett stort antal människor. Men här kommer en liten beskrivning av oss som står bakom sidan.

Melody Sundberg – Redaktör

Melody är redaktör, webbansvarig och artikelförfattare. Melody brinner för att studera Bibeln och kristen apologetik, försvaret av kristen tro. Hon känner en speciell kärlek för det judiska folket och studerar hebreiska. Melody arbetar på Svenska Kärnbibeln.

Se Melodys artiklar

Paulus Eliasson – Bibelfrågan

Paulus har hand om avdelningen Bibelfrågan, och flera av hans predikningar finns publicerade på sidan. Han skriver även artiklar. Paulus har undervisat ur Bibeln i över 20 år. Han arbetar i en församling i Norge och missionerar i Rumänien. Besök gärna Paulus blogg Vandrerhjemmet (på norska) och Youtube.

Se Paulus artiklar

Varför heter sidan Jesaja53?

Den kanske mest tydliga och kraftfulla gammaltestamentliga profetian om Messias finns i Jesajas bok 53:e kapitel. Läs mer genom att klicka här.


Disclaimer

Samtliga transkriberade predikningar är publicerade med predikantens samtycke, alternativt om predikanten sedermera är avliden, anhörigs samtycke. Predikningarna redigeras, i samtal med predikanten, för att anpassas för text. Ibland kan ytterligare korrigeringar komma att göras, även dessa i samtal med predikanten. Vad gäller predikningar, artiklar, vittnesbörd och övrigt innehåll, står varje författare själv för sina åsikter.

Back to top button