Andens FruktArtiklarHelig Ande

Andens frukt: Frid

Att ha det rätt ställt med Gud, att vara förklarad rättfärdig, bygger inte på vad vi har gjort utan att vi sätter vår tro till det som Jesus gjort för oss.


Undervisning av Bengt Sjöberg. Se videon här.

Idag tänkte jag tala om att äga Guds frid i sitt hjärta. Många människor runt om i vår värld hälsar varandra med ”frid”, ”shalom” eller ”selam”. Förr i tiden brukade jag också hälsa Guds frid då jag var i kyrkan. Nu säger vi hej, men vi kan gott och väl önska varandra frid i denna oroliga tid. Jag kommer läsa några Bibelord om att ha frid med Gud, frid med människor och frid i sitt sinne. I Romarbrevet läser vi:  

”När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” (Rom 5:1).

”Du kan växa i glädje, frid, tålamod och mildhet genom att lära dig mer om vem Gud är. Ju mer vi lär känna vår gode Far och Jesus, ju mer kan vi förstå att vi kan vara trygga oavsett vad som händer.”

Att ha det rätt ställt med Gud, att vara förklarad rättfärdig, bygger inte på vad vi har gjort utan att vi sätter vår tro till det som Jesus gjort för oss. När vi tror på honom får vi bli ett Guds barn. Det är en trygghet och frid. I Kolosserbrevet står det:

”och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.” (Kol 1:20).

Att ha frid med människor står det om i Titus:

”Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara redo till varje god gärning, att inte förolämpa någon utan vara fridsamma och tillmötesgående och alltid visa vänlighet mot alla människor.” (Tit 3:1-2).

I Filipperbrevet står det om att ha frid i sitt sinne:

”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” (Fil 4:6-7).

Hur får vi frid i vårt sinne? I Johannesevangeliet säger Jesus:

”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.” (Joh 14:27).

Tänk att vi kan få ta emot Guds frid, Jesu frid!

Håller du på att tappa modet? Känns det jobbigt just nu? Ja, det kan det göra för flera av oss. Men tack att vi får ta emot Guds frid. I Efesierbrevet läser vi:

”Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid…” (Ef 2:13-14).

Vi måste hålla oss nära Jesus, håll fast vid honom, vara en gren i trädet som det står om i Johannes 15:e kapitel. Vi måste vara inympad, hämta kraft, näring och sav ifrån Jesus Kristus som är källan till vår frid. I Galaterbrevet står det:

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.” (Gal 5:22).

Det är inte så att vi inte har några problem, men den Helige Ande kan ge oss av sin frukt mitt i problematiska omständigheter. I 2 Petrusbrevet läser vi:

”Nåd och frid vare med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus.” (2 Petr 1:2).

Du kan växa i glädje, frid, tålamod och mildhet genom att lära dig mer om vem Gud är. Ju mer vi lär känna vår gode Far och Jesus, ju mer kan vi förstå att vi kan vara trygga oavsett vad som händer. Vi tar emot frid genom att lita på Gud. I Psaltaren kan vi läsa:

”Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.” (Ps 119:165).

Vi kan inte tvivla på Guds ord och samtidigt älska det. Det är när vi älskar Gud, och Guds sanning, som vi får leva i frid. I Johannesevangeliet säger Jesus:

”Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen.” (Joh 16:33).

Många tolkar det som att om man blir kristen, har man aldrig problem eller upplever svårigheter längre. Det är inte så det kristna budskapet det är, utan vi kan få äga Guds frid och glädje trots att vi får lida och trots att vi möter olika svårigheter. Genom att hålla oss nära och ta emot av Guds Helige Ande kan vi få leva i frid och glädje.  Guds frid är något som vi kan ha och behöver ha i våra svårigheter. Vi ska läsa också ifrån andra Johannesbrevet:

”Nåd, barmhärtighet och frid vare med oss från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.” (2 Joh 1:3).

Vi måste leva i sanning och uppriktighet, både mot oss själva och våra medmänniskor, och mot Guds ord. Det finns ingen frid i oförlåtelse, hat, bitterhet och egoism, men när vi låter Guds kärlek flöda i oss och från oss till andra, får vi del av Guds frid. Fridens funktion är att friden ger en styrka som hjälper oss att vinna seger. Det står i Psaltaren:

”Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.” (Ps 29:11).

Vi får liksom en auktoritet från Gud att kunna stå emot den Onde, fienden. Vi kan, och ska ha, en vila inom oss mitt i striden. Vi ska känna oss trygga mitt i kampen. Psaltaren skriver:

”Han friköper min själ och fredar mig så att de inte kan närma sig, för det är många som är emot mig.” (Ps 55:19).

Vi får inte i första hand Hans frid genom att få slut på fiendens attacker, men vi kan få ett beskydd för våra tankar och vårt sinne, och uppleva Guds frid mitt i allt. Vårt stora föredöme är Jesus Kristus. I Filipperbrevet kan vi läsa:

”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” (Fil 4:6-7).

Tack, himmelske fader att vi får ta emot den här gåvan ifrån dig. Du var genomborrad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på dig för att vi skulle få vrid. Oavsett hur vi känner oss i dag kan du få regera med din frid i våra hjärtan. Jag ber i Jesu namn för mina vänner som lyssnat här. Tack att vi idag får leva i frid med dig, ha vår synd förlåten, och veta att du älskar oss. Tack att du hjälper oss att leva i frid och harmoni med våra medmänniskor.

Gud välsigne dig.

Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg är känd som flyktingpastorn. De senaste åren har han arbetat som juridiskt ombud och hjälpt församlingar och enskilda i hela landet, främst med konvertitärenden. Bengt driver Sjöbergs Asylrådgivning.

Relaterade artiklar

Back to top button