Andens FruktArtiklarHelig Ande

Andens frukt: Tålamod

Vi får förtrösta, ha tro och tillit till Guds hjälp, och hela tiden ha det perspektivet när vi brottas med olika problem och svårigheter.


Undervisning av Bengt Sjöberg. För att lyssna, klicka här.

Idag tänkte jag tala om ytterligare en av den Helige Andes frukter: Tålamod. Galaterbrevet räknar upp Andens frukter:

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.” (Gal 5:22-23).

Vad de här orden står för, önskar vi mer och mer ska bli verklighet i våra liv. Det här med tålamod är något oerhört viktigt i våra liv. En filosof sa:

”Tålamod är den mest användbara karaktärsegenskapen av alla eftersträvansvärdas dygder i världen”.

”Att ha tålamod går egentligen emot vår natur.”

Det är nämligen en egenskap man har användning av i livets alla olika omständigheter. I Ordspråksboken står det:

”Bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre styra sitt sinne än inta en stad.” (Ords 16:32)

Och Levande Bibeln säger om samma vers:

”Det är bättre att ha tålamod än att vara stark. Det är bättre att behärska sig själv än att härska över en hel stad.”

Vi får förtrösta, ha tro och tillit till Guds hjälp, och hela tiden ha det perspektivet när vi brottas med olika problem och svårigheter. Synonymordboken säger att tålamod kan översättas till:

”Lugn, uthållighet, tålighet, långmod, fördragsamhet och tolerans”.

Tålamod är förmågan att inte slå tillbaka i vredesmod mot något som är fel. Det har med våra reaktioner att göra. Den som är tålmodig är inte känslostyrd, tålamod hjälper oss att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Tålamod är en egenskap som hjälper oss hålla linjen och stå fasta, också under pressade och svåra förhållanden. Det är tålamod och uthållighet som funnit vila i övertygelsen om att Gud har kontroll. Tålamod är uthållighet i vila.

Jesus hade tålamod när man smädade honom och kallade honom alla möjliga hemskheter. Han hade tålamod när han blev svårt ansatt av soldater, präster och de som hånade honom. Men han hade tålamod också under de tre år han vandrade tillsammans med sina lärjungar, som när han satt vid brunnen vid Sykar och tog sig tid att lyssna på en kvinna som kom för att hämta vatten. Han lyssnade på hennes kamp och liv, och ställde frågor för att få henne att förstå och komma till insikt om sitt liv och om hur hon önskade att få dricka av det levande vattnet. Jesus tar sig tid. Han hade tålamod med henne och förklarade att han är det levande vattnet. Tack vare att Jesus visade sådant tålamod och kärlek till kvinnan, kom en hel stad till tro på Jesus.

Att ha tålamod går egentligen emot vår natur. Bara några timmar efter födseln börjar vi skrika för att vi vill ha mjölk. När det hade hänt något i blöjan skrek vi: ”Kom och byt nu! Du måste göra det nu, pappa eller mamma!” Att det ska ske nu, att det ska ske fort, är väl något som kännetecknar vårt samhälle. Bygg ut till snabbare vägar, snabbare bredband, snabbare uppkoppling, snabbare med allting… Jesus vill lära oss att vi får ändra perspektiv och tänka: ”Allt är i Guds hand. Jag ber och gör det jag kan, men jag får förlita mig och förtrösta på att Gud har allt under kontroll.”

Ibland kan det vara så att vi måste byta fokus och ta en paus. När min fru Maud och jag håller på med korsord – det är mest Maud som sitter långa stunder och klurar ut olika ord – ber hon om hjälp ibland. Vi sitter ned en stund, men det är helt låst. Men så går vi upp och gör andra saker, jag kanske tar fram gitarren och spelar lite, så tittar vi på korsordet igen och helt plötsligt går det att lösa. Hjärnan har arbetat och kommit fram till svaret på olika ord. När vi går ut i naturen och tar en promenad; när vi tar en stund i meditation och stillhet inför Guds ord och sedan kommer tillbaks och ska ta itu med problemet, har den Helige Ande visat oss lösningen. Vi ser och förstår precis hur vi kan göra.

I Jakobs brev står det att vi ska ha tålamod och tänka att Jesus kommer snart. Det kan hjälpa oss många gånger. Vi ska vara tåliga tills Herren kommer. Hur kan det vara så att vi som snart är där har glömt att Jesus kommer? Jakob påminner oss: Lev inte bara för nuet. Den som lever med så korta horisonter blir närsynt, stressad och otålig. Kom ihåg att Jesus kommer! Detta budskap är det bästa du hört, för när Jesus kommer, kommer hans rike. Det blir makalöst. När du prövas, lider och känner dig otålig kan du tänka: Snart kommer Jesus. Det är en mäktig tanke. Lev inte bara i nuet, för vår tids nufixering är förrädisk. Det skapar en existentiell stress. Mötet med den Evige förändrar perspektivet, och tron finner vila i att allt är i Hans händer.

Jakob skriver också i sitt brev att vi inte ska klaga. Klagan ger näring åt otåligheten. Har du någonsin mött en klagande människa som mår bra och är lycklig? Nej. Jakob skriver att vår tunga, det vi säger, är som ett roder. Vi får vaka över våra ord för att inte gå omkring och jämt vara missnöjda och reagera snabbt med otålighet och ilska. Vi får komma med positiv kritik och vara med och förbättra olika omständigheter. Men att vara en person som har dåligt självförtroende, som mår dåligt och bara anklagar andra och bara ser andras problem, hjälper inte mycket för att vi ska bli människor som efterliknar Jesus. Vi kan få ta emot Guds kärlek,  Guds frid och Guds tålamod. I Första Korintierbrevet står det:

”Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.” (1 Kor 13:4-7).

Idag har vi talat lite kort om tålamod. Det är svårt, men viktigt. Det är svårt, men möjligt, för Gud har tålamod att börja om i våra liv om och om igen. Om Gud har tålamod med oss ska vi ha tålamod med oss själva, vår omgivning, våra närmaste och med de som vi möter.

Ha tålamod så vinner du tillslut. Gud välsigne dig. 

Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg är känd som flyktingpastorn. De senaste åren har han arbetat som juridiskt ombud och hjälpt församlingar och enskilda i hela landet, främst med konvertitärenden. Bengt driver Sjöbergs Asylrådgivning.

Relaterade artiklar

Back to top button