Andens FruktArtiklarHelig Ande

Andens frukt: Glädje

Vi kan få glädje från Gud oavsett vilken situation vi befinner oss i. Här utgår vi från Bibelns Filipperbrev, författat av Paulus medan han satt i fängelse. 


Bibelstudium av Bengt Sjöberg 26 april 2020. Se videon här.

Vi är mitt inne i en pandemi, och många människor är oroliga. De kämpar med sjukdom, sorg, och orostankar om framtiden. Mina tankar har gått till en bok i Bibelns Nya Testamente, som heter Filipperbrevet. Det brevet är skrivet av Paulus, den store missionären, när han satt i fängelse. Trots de omständigheterna handlar hela budskapet i detta brev om glädje – men det är en glädje i Herren. ”Gläd er alltid i Herren”, säger Paulus. Med Herren menas vår Gud, vår frälsare. Det hjälpte Paulus oerhört mycket att behålla glädjen, friden och tron på Gud, trots sådana yttre omständigheter. Paulus börjar med en hälsning i Filipperbrevet:

”Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.”(Fil 1:2)

Jag tycker vi tar emot denna nåd. Gud är en god far, och han vill ge dig nåd och frid. På grund av vad Jesus har gjort på korset kan vi få segra över den här oron och rädslan. Jag fortsätter läsa:

… Och jag vill fortsätta att glädja mig, ty jag vet att detta kommer att leda till min frälsning, därför att ni ber för mig och Jesu Kristi Ande hjälper mig. (Fil 1:18-19).

Paulus har kontakt med sina vänner. De ber för honom, och han ber för dem. Och han skriver: ”Jag vill fortsätta”. Han vill fortsätta glädja sig. Jag tänker på när man kanske hamnar i depression och man ser ingenting som roligt eller meningsfullt. Jag har själv varit där, och då har det hjälpt mig ibland att helt enkelt fatta ett viljebeslut. Ett viljebeslut att lyssna till en lovsång, eller att sätta mig och försöka sjunga någon sång. Helt plötsligt, när jag kämpat mot det motstånd som finns inom mig, har krafter öppnat sig och glädjen har börjat porla fram. För det börjar med ett viljebeslut. Jag kan inte bara ligga och tänka negativa tankar. Jag måste försöka bryta detta med Guds hjälp, med Jesu hjälp. Paulus fortsätter:

”Och då jag är övertygad om det, vet jag att jag skall leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron.” (Fil 1:25).

Paulus var själv i en svår situation, men vill hjälpa sina vänner att förkovras och göra framsteg i tron och glädjen i Gud. Livet är inte bara en kamp! Vi måste också ge rum för glädjen och någonting positivt. I Filipperbrevets andra kapitel kan man säga att det finns ett recept på glädje.

”Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i Anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.” (Fil 2:1-5).

Att göra någonting för någon annan, att se till att du har en god relation med dina medmänniskor, ger frihet. Att göra någonting för någon annan människa ger också stimulans och glädje. Jag har kämpat med värk i många, många år. Men då jag till exempel hjälpt en flyktingflicka eller pojke har jag efteråt – även om det varit jobbiga situationer – känt mig så upprymd och glad och jag har inte känt av värken. Det har hjälpt mig att hålla ut i tro och försöka leva i den här glädjen i Herren. Vi läser vidare i Filipperbrevet:

”Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.” (Fil 3:20-21).

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.” (Fil 4:4-6)

Vi får berätta för Gud alla de jobbiga tankarna, allt det svåra. Vi får ta fram allting, för han är en god far. Men gör det med tacksägelse och hopp.

”Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” (Fil 4:7)

Det finns ett ankare som är fast förankrat i våra tankar, så att de inte flyger iväg. Orostankarna säger att det bara kommer bli värre och värre, svårare och svårare och mer deppigt… Ibland är det så många tankar som vill komma. Vi lyssnar på radio och TV och det kommer det ena negativa beskedet efter varandra. Vi ska inte blunda för verkligheten, men vi kan få tänka Guds tankar! Gud kan beskydda och bevara våra tankar i Kristus Jesus. Vi kan fokusera och tacka Jesus Kristus för att han vill hjälpa. Han står på vår sida, det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Om vi kan fokusera på att tacka Jesus för den han är och för det han gjort för oss, då får våra tankar beskydd. Så fortsätter Paulus:

”För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.”
(Fil 4:8-9)

”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” (Fil 4:13)

I Romarbrevet står det någonting om att få vara förankrad i Guds kärlek och att ingenting kan skilja oss från den. Där läser jag något underbart:

”Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?” (Rom 8:31)

”Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?” (Rom 8:35)

”Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 8:37-39).

Jag har ibland på grund av ständig värk, och ibland värk som inga mediciner klarat av, blivit deprimerad. Då känns allt mörkt och jobbigt. Jag kommer ihåg ett tillfälle då vi hade åkt till en stuga i dalarna som min fru och hennes systrar äger. Jag var fortfarande väldigt deppig och ingenting var roligt. Jag tog en promenad och gick förbi det gamla Filadelfiakapellet i byn. Jag visste var nyckeln fanns på baksidan, så jag letade rätt på den och låste upp. Jag satte mig vid pianot och spelade litegrann. Plötsligt började jag sjunga några av de gamla sångerna från Segertoner. Jag spelade och sjöng. När jag spelat klart upptäckte jag att det hade börjat porla en glädje inom mig igen och jag var så glad. Allting vände. Jag gick tillbaka den där kilometern till huset – och nu var allt förändrat. Om du inte kan sjunga och spela – kan du sätta på uppbygglig lovsångsmusik som förhärligar Jesus Kristus. Då kan du också få uppleva hur ljuset kommer in i ditt liv. I Johannesevangeliet säger Jesus:

”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.” (Joh 15:9-11)

”Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.” (Joh 16:24)

Vi får alltså ta i lite grann och tro på att vi kan få uppleva en fullkomlig glädje genom Jesus Kristus. I Galaterbrevet står det om den Helige Andes frukt. Den Helige Ande är den tredje personen i gudomen. Du kan få bjuda in Jesus och den Helige Ande i ditt liv. Då kan du få uppleva det som det står här:

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.” (Gal 5:22-23).

Du kan säga: ”Helige Ande, jag inbjuder dig att komma och bo i mitt inre”.

Du kan höra av dig till mig så ska du få gratis Nya Testamente som jag skickar till dig. Om det är något du inte förstår kan du skriva till Korskyrkan på hemsidan eller på Facebook, och vi ska försöka besvara. När du vill läsa Guds ord med ett öppet sinne och bjuda in Jesus i ditt liv, kan du säga: ”Jesus Kristus, kom in i mitt liv. Förlåt mig mina synder. Jag bjuder in dig att bli Herre, den som bestämmer över mitt liv. Ge mig upplysning så att jag kan förstå när jag läser i Bibeln. Helige Ande, undervisa mig. Led mig på vägen! Jesus Kristus, du är vägen, sanningen och livet. Jag vill lära känna dig!”

Om du med ett ärligt och uppriktigt hjärta vill bjuda in Jesus på det här sättet kan du också få uppleva glädjen och tryggheten.

I Habackuk, en bok i Gamla Testamentet, beskrivs någonting väldigt negativt, men så kommer det där om viljan till förändring. Viljan att ändå hitta glädjen hos Gud.

”Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud. (Hab 3:17-18).

I psalmerna i Gamla Testamentet, i en bok som kallas för Psaltaren, där kung David skrivit de flesta psalmerna, finns mycket själavård och vishet. Där kan man bland annat läsa:

”Jag vill vara glad och jubla i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.” (Ps 9:3)

Också ett sista Bibelord från Ordspråksboken, den bok som kommer efter Psaltaren i Gamla Testamentet:

”Glatt hjärta ger god läkedom, brutet mod suger märgen ur benen.” (Ords 17:22).

Vi behöver ett glatt hjärta för att orka med och för att klara av sjukdomar, smärta och ångest.

Men hur ska vi få det? Ja, vi kan öppna oss och be. Jag vill be för dig som kanske kämpar med ångest, ofrid och depression:

Tack Jesus Kristus att du kan ge oss en inre glädje, en inre trygghet. Tack för att glädjen ska bli som ett mäktigt vapen mot det som tynger ner i mina vänners liv, de som kanske lyssnar nu och mår dåligt. Kom med din frid! Tack Jesus för att du vill undervisa och lära oss mer om dig. Tack att vi får ha denna möjlighet att lyssna – när vi inte kan gå till kyrkan kan vi lyssna på olika gudstjänster och andakter. Gör denna dag till en positiv och bra dag.

Gud välsigne dig!

Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg är känd som flyktingpastorn. De senaste åren har han arbetat som juridiskt ombud och hjälpt församlingar och enskilda i hela landet, främst med konvertitärenden. Bengt driver Sjöbergs Asylrådgivning.

Relaterade artiklar

Back to top button