Sarah Salviander

Sarah Salviander

Dr. Sarah Salviander är en astrofysiker som intresserar sig för skärningspunkten mellan vetenskap och kristendom. Hon växte upp som ateist i ett sekulärt land (Kanada), men efter att under sina doktorsstudier ha upptäckt hur modern vetenskap samstämmer med Bibelns ord, drogs hon till kristendomen. År 2017 lämnade Dr. Salviander University of Texas för att istället fokusera på kristen tjänst, men hon har fortsatt som gästprofessor på Southwestern university. Hon är också fortsatt aktiv som forskare inom astrofysik vid ett mindre, privatägt institut. Hennes akademiska artiklar finns på arXiv och NASA ADS. På sin hemsida http://sarahsalviander.com uppdaterar hon ett arkiv med artiklar om vetenskap och tro. Hon tycker också om att interagera med följare på Twitter och Instagram.
Back to top button