JulPredikan

Advent med evighetsperspektiv

Advent betyder ankomst – ankomst i alla tidsformer! Jesus kom en gång till jorden som ett barn. Han kommer för att ha en relation med dig idag. Nu väntar vi på hans andra ankomst. Vilken framtidstro och vilket löfte!

För att lyssna, klicka här.


Vi läser ifrån Lukasevangeliet.

”Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen, fann han stället där det står skrivet:

”Herrens Ande är över mig,
för han har smort mig
till att förkunna glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig
att utropa frihet för de fångna

och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet
och förkunna ett nådens år från Herren.
Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: ”I dag har det här stället i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.”Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade: ”Är det inte Josefs son?”

(Johannesevangeliet 4:16-22)

Jesus läste från profeten Jesajas bok (kapitel 61). Jesaja profeterade om att det skulle komma en man som skulle förkunna just det som Jesus läst upp: Glädjebud till de fattiga, befrielse för de fångna, syn för de blinda och frihet för de förtryckta.

Jesus skulle ge de fattiga ett liv. Vem är fattig? Jag tror inte att det överhuvudtaget handlar om pengar, rikedom eller egendom i det här sammanhanget. Nej, det handlar om en andlig fattigdom, en brist på liv. Jesus säger: ”Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.” (Johannes 10:10). Är vi fattiga på liv? Ja. Jesus kom ned för att på nytt ge oss det liv synden hade berövat oss.

Vem är fånge? Känner vi oss fångna? Idag kan vi känna oss fångna i våra egna hem, eftersom vi rekommenderas att inte röra oss ute så mycket. Men jag tror att när Jesus talar om att göra fångarna fria, innebär det att Han kommer att befria oss från fruktan och rädsla. Rädsla binder människan, och man blir fånge. Man kan vara fångad under människofruktan, då man är rädd för vad människor ska tycka och tänka om en. Man kan vara rädd för andras synpunkter. Det är en fruktan som Jesus vill lösa oss ifrån. Vi kan också vara fångna av våra egna föreställningar; vi kan bli blinda och drabbas av trångsyn. Vi kan sluta se verkligheten som den är. Också det gör oss fångna. Vi kan vara fångna i vår egen lilla bubbla, där vi skapar en värld som är bra för oss, men som kanske inte stämmer överens med verkligheten runtomkring. Man kan också vara fånge under synden, av att ha gjort det som Jesus och Gud inte vill att vi ska göra. Lögn, till exempel, kan binda oss väldigt hårt. Men Jesus gör oss fria även från det, och från allting annat som vill binda oss – allt det som innebär att vi inte är fria, såsom Han hade tänkt med sin skapelse.

Jesus kom också för att ge syn åt de blinda. Vad är det för syn Han kom för att ge oss? När är man blind? För det första låter Gud oss se och förstå det Han skrivit i sitt Ord, i Bibeln. Den helige Ande hjälper oss att förstå vad som faktiskt står i Guds Ord. Varje gång vi öppnar Bibeln upptäcker vi nya saker som vi inte hade förstått innan, eller kanske inte ens sett eller lagt märke till. När Jesus själv gick här nere på jorden umgicks Han med fariséer och skriftlärda. Det var dem Han undervisade i det här bibelsammanhanget som vi läste. De kanske inte heller hade förstått eller ”sett” det Jesaja hade skrivit. Vi kan få se saker som Gud vill att vi ska se, och förstå saker som vi inte annars hade förstått. Gud öppnar våra ögon för ett helt nytt perspektiv, så att vi kan se människorna runt oss på ett annat sätt: Med kärleksfulla ögon, såsom Han skulle ha sett på våra medmänniskor.

När är man förtryckt? Den första kyrkan var väldigt förtryckt av Romarriket, men också av judarna, Guds eget folk. Den första kristna kyrkan förföljdes, men växte sig ändå stor och stark i hela den då kända världen. Slavar är också förtryckta. Vi tror att vi har avskaffat slaveriet, men än idag finns väldigt många som är människoslavar. När vi tänker på slaveri, tänker vi på slavarna som fanns i USA för över hundra år sedan. Men vi har slavar mitt ibland oss idag. Människor gör sig herrar över andra och skapar sig ”slavar”. Det kan vara människor som utnyttjas i människohandel, prostitution och på alla möjliga sätt. Jesus vill befria dem också. Makthavarna ska inte sätta sig över människor och förslava ett helt folk. Trots det, är det vad vi ser i världen idag. Makthavare begränsar människors rörelsefrihet och åsiktsfrihet, och människorna blir förtryckta. Det är inte Guds vilja, och Han kan lösa ifrån det.

Advent med ett evighetsperspektiv

När vi väntar någon, väntar vi ofta med spänning och ser fram emot det som ska komma. Ordet advent betyder just ”ankomst.” När vi läser om advent i Bibeln handlar det om ankomst i alla dess tidsformer. Jesus har kommit. Han kom ned till jorden som Guds Son för ungefär 2000 år sedan. Han är mitt ibland oss idag – för Han är här hos dig där du sitter.

Jesus kommer också att komma i framtiden. Enligt bibliska profetior står det att Han kommer för att hämta hem sitt folk, till det paradis Han från början tänkt sig. Han kommer att befria oss från den här världen och föra oss in i det himmelrike som är ämnat för oss. Ingenting av det vi läst om idag kommer ditin. Det kommer inte att finnas några andligt fattiga. Det kommer bara finnas människor fulla av liv och tillförsikt. Det kommer inte att finnas några fångna människor. Av det som står i Bibeln ska allting bli uppenbarat för oss; hela den tanke Gud hade när Han skapade jorden och dig och mig. Det kommer överhuvudtaget inte att finnas några förtryckta i himmelriket. Jag tror inte ens att ordet förtryckt kommer in i himmelriket!

Att tro och leva ut den här förväntan att Jesus kommer tillbaka och hämtar oss, kommer att förändra hela vår världsbild. Det kommer att förändra hela din världsbild. Det kommer sätta ett helt annat perspektiv på våra liv. Det förändrar vårt hjärtas inriktning och vad vi tycker är viktigt och värt att prioritera. Jag ska läsa ifrån Romarbrevet.

”Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning.” (Romarbrevet 13:11-12)

När natten går mot sitt slut vet vi att dagen snart är nära. Dagen som vi väntar på, är den dag då Jesus kommer tillbaka. Att natten nu går mot sitt slut, kan vi se i bibliska profetior. Vi kan förstå att dagen snart är nära. Det ger oss också ett framtidshopp – något vi väntar på börjar ske. Jesus kommer snart! Också det är advent – Han kommer i framtiden. Det står ”ta på er ljusets vapenrustning.” Ljusets vapenrustning är Bibeln, ordet Han har gett oss. Ordet är också Gud. I Johannesevangeliets första kapitel står:

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Johannesevangeliet 1:1)

Ordet är Gud. Ikläd er alltså Gud, och var ett med Honom! Det är vad vi uppmanas till: att vara ett med Kristus i den här tiden och vänta på att Han kommer tillbaka. Det ger oss ett fantastiskt hopp och framtidstro! Det gör att allt inte ser sådär jättemörkt ut trots att vi kan uppleva det, speciellt ett år som detta, när vi inte får träffa vänner och bekanta som vi hade förväntat oss.

Men det finns någonting annat att vänta på, och det är Jesu ankomst.

Än en gång väntar vi på Kristus.

Amen.


Jesus, vi tackar dig för att du har varit med den här söndagen. Vi ber att du ska välsigna alla de som lyssnat. Vi får säga precis som det står i ditt ord: Kom, Herre Jesus! Både idag och i framtiden. Kom tillbaka och hämta hem ditt folk, Herre! Tack, Herre, för att du också är med oss de här dagarna i advent och juletid, när det kanske inte blir som vi hade planerat, tänkt och vill, Herre. Men vi vet att du ändå är där, Herre. Hjälp oss att på nytt upptäcka vem du är, Jesus. Tack för att du är oss nära oavsett omständighet. Oavsett hur livet har format sig, Herre, står du där och knackar på vårt hjärtas dörr, och vill komma in, Herre.

Tack, Jesus, för att du är mitt ibland oss.

Amen.

Se också
Close
Back to top button