Artiklar

Är Covid det nya normala?

Det talas om att Covid är det nya normala. Finns det någon ljusning i slutet av den här Covid-tunneln vi befinner oss i? Vi tar en titt på vad Bibeln säger.


“I regeringskansliet finns tunga röster som är övertygade om att corona är det nya normala. Att vaccin inte kommer att vara räddningen.”

Så lyder ingressen i en Expressen-artikel från 21 november i år. Texten fortsätter:

“Och att all politik de närmaste tio åren kommer vara pandemipolitik. Man kommer nog aldrig låta sina gamla föräldrar passa ens snuviga barn igen, säger en högt uppsatt företrädare för regeringen.”

Längre fram i artikeln kan vi läsa:

“… människor kommer nog att dö. År ut och år in. Folk kommer att vänja sig. Risken är att livet vi en gång hade aldrig kommer tillbaka. Det finns då ingen återgång till något normalt. Covid är det nya normala. Om man har ett sådant tidsperspektiv påverkas nästan allt man gör. Utformandet av politiska förslag handlar inte bara om hur stark nedstängning vi ska ha i väntan på vaccinet, utan om vilka politiska konflikter som kommer att prägla covid-livet.”

Jag blev tagen av att Covid av regeringsföreträdare anses bli det nya normala. Det är ingenting människor går och hoppas eller väntar på. Vi vill att pandemin ska ta slut. Hur länge ska vi hålla ut? Vad är det som krävs av oss? Vi har isolerats, vi har slutat att umgås, vi har slutat att besöka stora samlingar. Vi lever ett liv som är så olikt det vi tidigare har levt, och många lever också med en oerhörd fruktan; en rädsla för att bli smittad. Det finns en rädsla för allt det här som nu kommer över oss. Vi ser skrämmande bilder från intensivvårdsavdelningar. Vi får höra skrämmande vittnesmål av sjukvårdspersonal om hur patienter kämpar, hur man kippar efter andan, hur svårt sjuka patienter är kopplade till respiratorer och genomgår alla kval det innebär. Det här är någonting som vi vill att det bara ska gå över. Att det ska ha ett slut. Så möts vi istället av budskap som säger att det här kommer förmodligen att vara ”det nya normala”.

Vad har vi då att se fram emot? Vad finns det för framtidsperspektiv? Vad finns det för hopp?

Vad finns det för ljusning i slutet av den här Covid-tunneln som vi nu befinner oss i?

Jag ska inte fortsätta att försöka beskriva en situation som vi alla lever i, och dagligen får ny information om genom media, bloggar, inlägg och alla tusentals kommentarer som finns. Den ene tycker si och den andre tycker så. Samtidigt fortsätter viruset att utföra sin mission. Det fortsätter att plåga mänskligheten. Det fortsätter att hålla oss i schack, så att säga. Vad jag vill göra är att visa på hela den här situationen utifrån ett helt annat perspektiv; ett perspektiv som mitt i detta kaos på ett tydligt sätt visar att det som nu sker är något som faktiskt är förutsagt.

Jag vill inte påstå att specifikt Covid-19 är förutsagt, men det är däremot den utveckling vi ser på vår jord. Vi har inte bara pandemin, utan också en klimatkris som har uppmärksammats under flera år. Vi har en miljökris och en kris med väpnade konflikter och miljontals människor som befinner sig på flykt. Det finns ett helt scenario av händelser som tillsammans med denna pandemi ger oss en bild av hur tillståndet är på vår planet.

Hela världen över arbetas det febrilt för att få fram ett vaccin mot Covid-19. Andra stora organisationer och myndigheter talar om hur människors rörlighet och en framtida resebransch ska säkras. International Air Transport Association (IATA) skriver öppet på sin hemsida om att införa ett nytt globalt resepass som en garanti för att alla passagerare världen över ska vara vaccinerade. Vilken enorm kontrollapparat detta för med sig! Utan att dra alltför stora växlar så kan vi konstatera att utvecklingen är apokalyptisk.

De här företeelserna tillsammans kallar Bibeln för den yttersta tiden, en kort och intensiv tid innan Jesus ska komma tillbaka. Jesus själv har sagt att han ska komma tillbaka, och när vi läser de olika budskapen om hans andra tillkommelse så tränger Jesu egna ord igenom: Se, jag kommer snart! Om vi då ser på alla dessa händelser som äger rum utifrån ett bibliskt perspektiv – med Jesus i centrum – får vi mitt i allt elände ändå ett hoppets signal. Det finns ett ljus i slutet av tunneln.

Det finns något annat nytt normalt, och nu ska du läsa väldigt noga. Alla har vi våra invanda sätt att leva. Vi är olika med skilda intressen. Men så finns det något som Bibeln beskriver som en väckarklocka, som ett ljus som kommer in i vår tillvaro, ett ljus som hjälper oss när det vi hoppas på och lever för slås sönder. Det står om den urkristna församlingen i Jerusalem, att då de trädde fram och förkunnade evangelium om Jesus, fick åhörarna ett styng i sina hjärtan (Apostlagärningarna 2:37). De träffades av Ordet, helt enkelt, och det som tidigare var det normala bleknade. Det var inte längre det viktigaste. Man ställde en fråga till Petrus och de andra apostlarna som stod som ledare för församlingen: ”Vad ska vi göra?” Säkert tänkte de: Hur ska vi bete oss i den här nya situationen? Vi är överbevisade av den helige Ande att vi är syndare och människor i behov av frälsning. Vi är i behov av en räddande hand; att någon hjälper och befriar oss från dessa kval. De frågade: ”Vad ska vi göra?”

Petrus svarade så här:

“Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder bli förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som herren vår Gud kallar.” (Apostlagärningarna 2:38-39).

Den stund då man öppnar sitt hjärta för Herren Jesus Kristus och låter honom bli Herre i sitt liv, då sker ett under. Då får man del av det nya livet och man får ett nytt normalt tänkesätt. Det nya normala blir att leva för honom, att tjäna honom, och att ha en tryggad framtid; att veta att nu lever jag inte längre för mig själv och mina intressen, utan jag lever för honom. Jag lever för att nå fram till människor runt omkring mig med hoppets budskap: Att de ska få möta Jesus till frälsning.

Är det här lösningen på pandemin? Nej, det menar jag absolut inte. Den har drabbat oss alla. Här behöver vi var och en ta vårt ansvar och följa de restriktioner och rekommendationer som ges utav myndigheterna. Men ändå, mitt i allt det här finns ett budskap från himmelens Gud till varje liten människa. Han vill vara vår herde och hjälpa och leda oss igenom denna pandemi, igenom den situation som världen befinner sig i.

Budskapet som nådde alla de som befann sig i Jerusalem på pingstdagen det år då Jesus led försoningsdöden för oss, är ett enormt erbjudande från himmelens Gud: Omvänd dig. Få dina synder förlåtna. Bli en ny människa och ta emot den helige Ande som gåva. Det är ett budskap som ännu idag sträcker sig till hela mänskligheten.

På ett annat ställe i Skriften uttrycks Guds vilja så här:

“Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen” (1 Timoteusbrevet 2:4).

Det här är Guds önskan. Gud vill verkligen att varje människa ska få uppleva denna försoning med honom och få sin synd förlåten. Hur är det möjligt, och vad är synd? Det är synden som skiljer människan från Gud. Synden plågar människor på så många olika sätt och den är också orsaken till all ondska på jorden. Men det finns ett annat sätt att leva, ett annat nytt normalt. Det är Jesus och att bli mer lik honom. Låt ditt nya normala få vara att sträcka ut din hand till den behövande: Att se flyktingen och hjälpa den nödlidande. Låt det nya normala vara att se din nästa som kanske sitter i ensamhet. Vi kan inte besöka varandra så mycket i dessa dagar, men vi kan ringa, skriva, mejla och chatta. Det finns oändligt många sätt att nå fram till människor och att vara en röst från Gud till dem. Framförallt kan vi bedja. Låt ditt nya normala få vara att uppfylld av den helige Ande, ställa ditt liv till hans förfogande. Bibeln lär att vi får den helige Ande som en gåva för att få kraft att bli hans vittnen. Låt ditt nya normala få bli Jesus. Det är det absolut bästa som kan hända dig.

När du möter människor som är ängsliga inför allt som drabbar oss på olika sätt, kan du ge en hälsning och en påminnelse om att det finns en som älskar varje människa mer än någon annan, och det är Herren Jesus Kristus. Du kan tala om att det finns ett liv som sträcker sig långt utöver det jordiska livet.

När vi tar emot Jesus får vi också ett evigt liv, som aldrig någonsin ska dö. Det är en utopi för många, men dock en sanning, för det står om Herren Jesus Kristus att han har besegrat döden och all den fruktan som finns i samband med döden. Han ger detta eviga liv till varje människa, en evighet tillsammans med Jesus. När vi då säger att Jesus snart ska komma tillbaka, så är det ett hoppets och ett glädjens budskap. Tänk, när han kommer, ska vi få möta honom ansikte mot ansikte. Ta emot Jesus i ditt liv! Låt honom få uppfylla dig och bli ditt allt, och du kommer att ha ett ”nytt normalt” i ditt liv. Inte Covid eller andra plågor som drabbar mänskligheten, vilka är konsekvenser som vi möter på jorden. Men ditt nya normala, det får vara Herren Jesus Kristus.

Amen.

Artikeln är också publicerad som ledare i Midnattsropet nr. 5 2020.

Berno Vidén

Berno Vidén är missionär i Dominikanska republiken och äldstebroder i Maranataförsamlingen i Sverige. Han är ansvarig utgivare för tidningen Midnattsropet.

Relaterade artiklar

Back to top button