ArtiklarJul

Ljuset i mörkret

I Jesus, ljuset som lyser i mörkret, har vi vårt hopp – även när det ser som mörkast ut.


Vi läser i Johannesevangeliet:

”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” (Johannes 1:5)

Tänk dig att du går ner i en mörk källare. Den har inga fönster ut mot dagsljuset och ingen form av belysning. Men du har ett litet tänt stearinljus med dig. När du kommer ner kastar sig allt det komprimerade mörkret över dig och kväver ljuset.

Eller?

Nej, varenda en av oss vet ju att även det allra minsta, ynkligaste ljus driver undan det mest kompakta mörker. En vindpust kan släcka ljuslågan, men mörkret kan aldrig göra det. Du går omkring i den mörka källaren och vart du än kommer driver det lilla ljuset bort mörkret i en cirkel omkring sig. Du hittar skräp och bråte som varit gömt och glömt länge. Du kan till och med hitta dyrbarheter och skatter. Ljuset kommer – mörkret flyr. Så det Bibeln säger i den citerade versen är rätt och lätt bevisat för oss var och en. Men ska vi våga tro att det inte bara gäller fysiskt ljus och fysiskt mörker utan också politiskt, moraliskt och andligt mörker?

Det första Gud sade

Bibeln har mycket att säga oss om ljus och mörker, från första sidan till den sista. Låt oss läsa några av många ställen! Det första Gud sade i skapelsens stund var: ”Varde ljus!” och det första Gud gjorde var att skilja ljuset från mörkret (1 Mos 1:3-4). Gud ville ha klara linjer, inga gråzoner. Och det fortsätter också genom hela Skriften. I 2 Korintierbrevet står:

”Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?” (2 Korintierbrevet 6:14)

Och vidare läser vi:

”Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige.” (2 Korintierbrevet 6:17-18).

Ett huvudtema i hela Gamla Testamentet är att Gud tar ut ett avskilt folk, Israel, men det envisas hela tiden att ”smutsa ner” sig med hednafolkens avgudar och avskyvärda seder.

”Mörkermän”

När Job möter Gud säger han:

”Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd?” Jag ordade om det jag inte begrep,”
(Job 42:3)

Samma sak möter vi hos profeten Jesaja:

”Ve dem som kallar det onda gott
och det goda ont,
som gör mörker till ljus
och ljus till mörker,
som gör bittert till sött
och sött till bittert!” (Jesaja 5:20)

Detta är precis denna tidanda som vi möter i dag om vi vill följa Guds väg. Håller vi fast vid sanningen, ljuset, blir vi lätt kallade ”mörkermän” och liknande. Om vi står upp för livets okränkbarhet, ifrågasätter att barn utan vidare ska kunna aborteras, kämpar för det gudagivna äktenskapet mellan en man och en kvinna, förespråkar rätt och rättfärdighet och barmhärtighet mot flyende och förtryckta… Kort sagt, står vi upp för ljuset beskylls vi för mörker!

Framtidsperspektiv

Men vi har ett underbart framtidsperspektiv som Gud lovat oss genom sin profet, och det kommer inte att svika:

”Stå upp, stråla,
för ditt ljus kommer
och Herrens härlighet
går upp över dig.
Se, mörker ska täcka jorden
och töcken folken,
men över dig ska Herren gå upp,
hans härlighet ska uppenbaras
över dig.
Hednafolk ska vandra i ditt ljus
och kungar i glansen
som går upp över dig.” (Jesaja 60:1-3)

Ja, ”mitt härliga hopp det kan aldrig slå fel” som Emil Gustafson skrev…

Ljuset personifierat

Och just den profet som skrivit detta, Jesaja, har burit fram en välkänd profetia om det ”stora ljus” som skulle komma – och som kom för 2000 år sedan, Ljuset personifierat.

”Det folk som vandrar i mörkret
ska se ett stort ljus,
över dem som bor
i dödsskuggans land
ska ljuset stråla fram.” (Jesaja 9:2)

”För ett barn blir oss fött,
en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Far, Fridsfurste.” (Jesaja 9:6)

Ja, han kom och mörkret kan aldrig mer ta makten från honom. Aposteln och evangelieförfattaren Johannes skriver:

”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen.” (Johannes 1:9)

Genom hela Johannes evangelium möter vi gång på gång Jesus som Ljuset, det ultimata Ljuset för hela mänskligheten:

”Jesus talade till dem igen och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannes 8:12)

”Jesus sade till dem: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” (Johannes 12:35-36).

Kom ut i ljuset!

Du som famlar i mörkret utan mål, mening och hopp – sluta med det och kom ut i ljuset i stället!

”Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret.” (Johannes 12:46)

Aposteln Paulus har också något viktigt att säga oss:

”Den här världens gud [djävulen] har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull. Gud som sade: ”Ljus ska lysa ur mörkret”, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.” (2 Korintierbrevet 4:4-6)

Guds härlighet ser vi i Kristi ansikte när vi får möta honom, hur det nu än sker; i bön, förbön, tacksägelse, i sanna gudsmänniskor, eller i Bibelns ord, i till exempel Johannes evangelium.

Det Nya Jerusalem

Vi började det här bibelstudiet på Bibelns första blad och vi slutar på det sista – i den eviga härligheten, i det nya Jerusalem, när den här tidsåldern är slut och den gamla jorden är borta och Gud har skapat nya himlar och en ny jord:

”Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer, och de behöver inte lampors sken eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheters evighet.”
(Uppenbarelseboken 22:3-5)

Ja, amen! Kom Herre Jesus! ”I ditt ljus ser vi ljus”.


Back to top button