BibelstudiumMissa intePredikan

Att förstå vår tid

2020 gick till historien då världen lamslogs av Corona-pandemin. Går det att dra paralleller till Bibelns varningar om den sista tiden? Kan Gud tillåta händelser för att föra människor till bättring?

Predikan från 03.01.2021. Transkribering: Melody Sundberg


2020 har skrivit in sig i historieböckerna på grund av en pandemi som går till historien. Den globala pandemin har berört mer eller mindre alla människor – indirekt eller direkt, i land efter land och i världsdel efter världsdel. Detta är något som vi inte har upplevt förut, och inte heller trodde att vi skulle få uppleva. Pandemin spreds mer och mer, och sprids fortfarande.

Det är viktigt att vi förstår betydelsen av det här. Det är därför jag satt rubriken Att förstå vår tid. Förståelsen av vår tid är oerhört viktig. 2020 var också historiskt på annat sätt – det var det varmaste år vi någonsin har uppmätt i det här landet. Vad kommer nu att hända?

Framtiden är alltid intressant, och vill vi ha svar på vad som kommer att hända har vi de stora dragen i Bibeln. Bibeln är till stor del en profetisk bok. Den ger mycket stort utrymme till vad som kommer att ske i den sista tiden där vi nu befinner oss. Därför finns all anledning att gå till Ordet för att finna vägledning och trygghet. Det är en unik och historisk tid vi lever i – men det är också en profetisk tid. Det gäller för oss alla att förstå detta. Det är oerhört betydelsefullt att få den förståelsen, för då behöver vi inte stå som levande frågetecken och vara överrumplade.

Ett år av eftertanke

Pandemin har överrumplat över hela världen. I en årskrönika kunde man läsa ”coronaviruset tvingade ned världen på knä.” Att gå ned på knä är ett uttryck som vi som kristna känner igen. Världen har fått ödmjuka sig inför någonting som berört människorna. Pandemin är osynlig och väger ingenting – men mer behövdes inte för att hela världen skulle sättas på paus.

Väldigt många planer har fått omintetgöras. Om vi går tillbaka till förra årets början hade vi aldrig ens kunnat tänka oss en sådan situation i Sverige! Att det skulle skyltas ”stängt” överallt; på idrottsarenorna, teatrarna, biograferna och danstillställningarna. Område efter område räknas upp i medierna. Även i kyrkorna är det i princip stängt, med en begränsning på åtta personer. Vi får handla mat, men i övrigt ska vi sitta hemma. Sverige är stängt.

Våra planer har slagits omkull, och nu är en väldigt bra tid att tänka efter. Det blev ett år av eftertanke angående livets skörhet. Kanske är det här vårt stora tillfälle att börja tänka istället för det som är så betecknande för oss – att bara rusa på, inte ha tid och inte hinna. Jag tror att det på många sätt har varit en nyttig paus. Kanske vi har fått ett år där vi fått rannsaka oss och stanna upp och börjat tänka på framtiden – inte minst vi som är frälsta.

Bibeln beskriver sista tidens händelser

I Uppenbarelseboken finns oerhörda skildringar. Pandemin vi såg under det gångna året är ingenting i jämförelse med det. Det kan ingen som läser den boken förneka. Nej, kanske var det nyttigt för oss att stanna upp och inse att vi går mot allvarligare tider – och framförallt att det här är tidstecken. Vi lever i den sista tiden, och Jesus ska hämta hem sitt folk!

En del hoppas på alla vaccinationer som ska genomföras. Men vi behöver ha en större förtröstan än på någon spruta – vi behöver förtrösta på Gud! Det är inte alls säkert att vaccinationerna kan bli den tryggheten. Så sent som idag läste jag att det muterade viruset är en tickande bomb. Man vet inte hur det kommer att utvecklas och bli ännu smittsammare. Det är en tickande bomb som kan brisera! De som gör bedömningar inom hälsovården, och på andra områden, har inte sett att faran är över. Expressen hade en intressant artikel, som jag ska citera ifrån. Här säger röster på högsta politiska nivå:

”I regeringskansliet finns tunga röster som är övertygade om att corona är det nya normala. Att vaccin inte kommer vara räddningen. Och att all politik de närmaste tio åren kommer vara pandemipolitik.”

Under tio års tid kommer politiken att styras av det som hänt – kanske längre. Pandemin har slagit emot allt möjligt och företagen, idrotts- och nöjesrörelsen har fått stöd. Det har pumpats ut miljarder på miljarder för att de ska överleva. I Amerika har man utlovat flera tusen kronor till medborgarna. Sedelpressarna går för högtryck.

Men man behöver inte vara ekonom för att förstå att pengar inte löser allt. Nej, det kommer en verklighet då ekonomin kommer ifatt. Då kan länder gå på knäna, och en ny världsordning kan träda in. Som Uppenbarelsebokens 13:e kapitel berättar kommer den nya världsordningen att beröva oss friheten att kunna köpa och sälja. Vi kan vara i inledningsskedet av det som kommer utlösa en naturlig följd av Uppenbarelsebokens profetiska förutsägelser. Då gäller det att vi förstår vad det handlar om. Vidare skrev man i Expressen:

”Risken är att livet vi en gång hade aldrig kommer tillbaka. Det finns då ingen återgång till något normalt.”

Jag är glad att det inte var jag som sade det, för då jag beskyllts för att vara en väldig pessimist och domedagspredikant…

Vi kan lämna det gamla livet och förstå att det är andra tider som gäller. För att förstå den här tiden kan vi vända oss till bibelordet. Det finns de som inte vill lyssna till det profetiska ordet, men då får händelserna predika istället. Det profetiska budskapet är ett allvarligt budskap som övergår precis alla de budskap som vi har fått ifrån talarstolen. Förståelsen för vår tid är så viktig. Det har alltid funnits de som förstått tiden och vad som håller på att hända. Redan i Gamla testamentet står det att i Isaskars stam fanns de som förstod tidens tecken (1 Krönikeboken 12:32). De förstod vad Israel, det utvalda Gudsfolket, borde göra.

Nu gäller det inte minst för oss, Guds folk, att förstå vad det här betyder och vad vi behöver göra. I Matteusevangeliets 25:e kapitel beskrivs en bild av Guds folk. Där står det om de förståndiga jungfrurna, men också att det fanns de som var oförståndiga. De förståndiga jungfrurna förstod lite mer och gjorde mer förberedelser. Detta är en profetisk bild till oss som Guds folk: Nu gäller det att göra förberedelser för kommande tider. Så länge vi är kvar på den här jorden måste vi vara förståndiga! Här har vi orden ”förstå” och ”förståndig.” De är lätta att komma ihåg: Om vi förstår blir vi förståndiga.

Vi vill väl alla tillhöra dessa förståndiga jungfrur som gick ut för att möta Jesus?  Vi vill inte tillhöra de oförståndiga som blir utestängda när Jesus kommer! De oförståndiga jungfrurna hade slarvat med förberedelserna och tagit för lätt på det. Men de andra hade tagit det på allvar. När brudgummen kom var de redo och fick gå in i bröllopssalen. Det kan vara väldigt kort tid kvar tills vi får göra detta. Nu gäller det att de oförståndiga blir förståndiga. Må Gud hjälpa oss att vara förståndiga!

Vi som tror på det budskapet om Jesu återkomst behöver inte slå oss för bröstet. Vi ska hjälpa andra genom att undervisa, sprida och predika budskapet. Är man förståndig lyfter man upp det profetiska ordet, för det lyser som ett ljus i en dyster vildmark. Nu är det verkligen dystert i den här världen. Men vi har Bibeln – källan som lyser! Det står:

”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”
(Ps 119:105).

Halleluja!

Vi har ljus i en mörk tid, och det är för att Gud har talat! Nu är det dags att öppna Bibeln och predika det profetiska ordet, så att vi kan få en levande och väntande skara som är beredd att möta Jesus. Det vill vi verka för så länge vi kan.

När händelserna predikar

Jag ska läsa en text ur andra Krönikeboken. Där talar Gud. När jag talar kanske man kan sitta och slölyssna, men när Gud talar är det viktigt att lyssna! Gud talar inte lättsamt, ytligt och oväsentligt. När Gud talar vill han ge människan ett budskap. Det är därför vi predikar Guds ord. Bibeln är helt och hållet igenom Guds ord, liberalteologerna får säga vad de vill. Bibeln är den fasta grunden. Gud säger:

”Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”
(2 Krönikeboken 7:13-14)

Gud säger ”mitt folk”. Vi är hans folk. Vi är Nya testamentets folk, men även det som står i Gamla testamentet gäller. Gud kan använda olika händelser, även om det från ett mänskligt, ytligt betraktande kan synas både meningslöst och konstigt. I Nya testamentet står det att det finns en bedrövelse som är efter Herrens vilja och som leder till bättring (2 Korintierbrevet 7:8-9). Ibland måste vi få uppleva bedrövelse och svåra tider för att vi ska stanna upp och för att det ska leda till bättring. Vad underbart! Gud talar genom sitt ord och genom de händelser han låter ske.  

Här läste vi om det som var aktuellt då, pest. I en del översättningar står det ”farsoter” och i nyare översättningar står ”epidemier.” Det gäller också pandemier, som smittar mellan människor så att de blir sjuka och till och med dör.

Jag känner hur ni reagerar.

Ni tänker ”sådan är inte min Gud.”

Men det står ju så i Bibeln! Gud kan tillåta detta därför att han vill få fram ett gott resultat, såsom vi kan läsa i versen efter. För Gud är ingenting dyrbarare än att han får lyckas med sitt folk. Om vi inte lyssnar på honom och hans ord kan han tillåta att händelserna får predika istället. Det viktigaste är att Gud får nå fram och att han kan göra det i kärlek.

Bön med villkor

Herrens ord går rakt in i vår situation. Tänk hur många som både i kyrkan och i hemmet bett till Gud att han ska ta bort Coronan. Men vilka är förutsättningen för att vi ska få se Coronan försvinna? Det vill man inte tänka på. Nej, man beter sig som om Gud vore en springpojke. Men Gud är den store ”chefen” som skapat universum, hela skapelsens och mänsklighetens stora chef. Han är den som regerar!

Gud vet vad som är bäst och låter sig inte styras av människors önskningar som vi har bara för att kunna leva som vanligt, rusa på och ha vårt eget liv. Nej, för då kommer Gud i periferin. Gud vill in i centrum! Det kan han dirigera genom att tillåta olika händelser. Gud kan ta bort Coronan, men han vill inte höra på ytliga böner – eller ”tomma böner” som det står i Job 35:13. Man frågar sig om inte Herren lyssnar. Man tänker: ”Att bedja bort Coronan är väl ingen tom bön?”. Det är det inte, men vi måste bedja efter Guds villkor!  

Läser man böneställena i exempelvis Nya testamentet upptäcker man att det finns villkor. Jag har en bok som heter Effektiv bön av R.A Torrey. Han skriver att när Bibeln talar om bönesvar, kan man hitta villkor i samma vers. Ofta vill vi bara ha bönesvar så fort som möjligt utan att gå in på villkoren. Men vill vi inte gå in på villkoren får vi också vänta på bönesvar – om vi överhuvudtaget får dem. Då är det underbart att veta att det finns en väg där Gud har lovat att rätta till det som är konstigt. Framförallt måste han rätta till människan som gått bort ifrån Gud. Det har varit hans syfte ända från de första människorna Adam och Eva: Att återställa den brutna gemenskapen med Gud. Det står att ”mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd.” (1 Moseboken 3:8) Innan Adam och Eva ätit från Kunskapens träd hade Gud och människan vandrat i gemenskap. Men människan lyssnade på Djävulen – och tänk så många som fortfarande gör det! Kontakten med Gud är bruten och man lever i synd.

Om du har gått bort ifrån Gud vill han upprätta gemenskapen med dig. Det har varit hans syfte ända från början och så även på Golgata. Redan i första Mosebokens tredje kapitel gav Gud det profetiska löftet om att kvinnans säd, alltså jungfru Marias, ska krossa Ormens (Satans) huvud. Det fanns med i Guds frälsningsplan direkt efter syndafallet. Den frälsningsplanen gäller än idag! Men det kommer en tid då dörren till bröllopet stängs.

Fyra villkor

  1. Ödmjukhet

Vi ska titta på förutsättningarna och villkoren Gud har givit i Bibeln. Jag kommer att ta upp fyra villkor från andra Krönikeboken. Där säger Gud att om:

”… mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” (2 Krönikeboken 7:13-14)

Det står ”uppkallat efter mitt namn”. Vi kallas ju kristna efter Kristus! Vi är uppkallade efter honom, så det gäller oss. Att ödmjuka sig är själva grunden för att Gud ska kunna verka inom oss. Det står: ”Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.” (Jakob 4:6) Ödmjukheten är själva grundförutsättningen för Gudslivet hos oss.

Idag ska vi ju vara självständiga och ingen får säga vad vi ska göra. Man säger: ”Jag tänker inte ändra eller ödmjuka mig. Jag har mitt liv.” Javisst har du det, och du har fri vilja att göra som du vill – det har vi allihop. Men låt oss inte säga att vi inte tänker ändra oss! 

  1. Bön

Det står ”ödmjukar sig och ber”. När man ber blir man beroende av Gud. Den vanliga attityden är annars att man klarar sig själv. Människor säger att de inte behöver Gud för att det går så bra för dem ändå. Men det är det nog inte så säkert att det gör.

I gångna tider var en bild för ödmjukhet att när människor samlades till bön, gick man ned på knä. Man kände att man inte kunde vara så rak i ryggen, utan att man behövde böja sig inför Gud. Jag tycker det är härligt med möten där man får gå ned på knä. Det är en hälsning till Gud där man säger: ”Jag böjer mig inför dig.” Om du inte brukar be på knä – börja med det! Vi får ödmjuka oss och inse vårt beroende av Gud. Vi ber om det som vi behöver få se förändrat, det som vi inte kan förändra själva.

I årskrönikan jag nämnde sade man att ”coronaviruset tvingade ner världen på knä.” Tänk om hela världen också hade börjat ropa och be till Gud! Då hade länder och samhällen förändrats, och brottslighet och allt sådant hade försvunnit. Det är vad Gud vill! Och det måste börja med hans folk, de som bekänner sig till honom. Du kanske tänker: ”Ja, men jag brukar be.” Men hur mycket, kan man fråga sig? Förr bad man på knä i bönemötena, och dit behöver vi komma igen.

Förut hette det också att man skulle ”be sig igenom”. Halleluja, vilket härligt uttryck! Att be sig igenom innebär inte att man bara ber en kort liten bön och hoppas den blir hörd. Nej, det innebär att man ber och ropar till Gud. Det är den sorten ihållig bön som Jesus själv undervisar om. I Lukasevangeliet 18:1 står det att Jesus berättade liknelsen om änkan och domaren för att ” visa att de alltid ska be utan att tröttna”. Man måste hålla ut i bönen, för då ser Gud att vi menar allvar. Det är viktigt att be sig igenom, för då ber man sig igenom andevärlden. De onda andemakterna vill hindra bönesvar där Gud får gripa in och blir förhärligad. Man ska befalla bort mörkrets makter, be sig igenom och komma fram till Guds tron. Man börjar tacka redan innan man fått bönesvaret. Att be och tacka är tecken på tro. Tänk vad pionjärerna i det här landet brukade be! De bad i timmar och hade bönenätter. Nuförtiden finns många som aldrig har bett en timme i streck… Då har man inte bett sig igenom. Men om du tillhör den skaran: Be en timme och kom in i ett böneliv, så att du dagligen kan vara en timme i bön! Då kan du räkna med Herrens närvaro. Detta budskap behöver få en upprättelse i vår tid!

  1. Sök Guds ansikte

Nu kommer vi till den tredje punkten. Vi läser i Matteusevangeliet:

”För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.” (Matteusevangeliet 7:8)”

I Psaltaren läser vi:

”Sök mitt ansikte” (Psaltaren 27:8)

Det här handlar om att man ska söka Gud och hans ansikte. Det är en bild av att vi ska söka Guds vilja och vända oss till honom. Det är stor skillnad på att söka Guds ansikte och att söka vad man själv önskar. Vi kanske söker vårt eget ansikte och därmed det som representerar vår personlighet. Man tänker: ”Det här är bra för mig och det jag vill.” Men då är det en själv som står i centrum. Man blir fixerad vid sig själv och det blir en narcissistisk hållning. Ordet ”narcissistisk” är ett uttryck för självkoncentration. Ordet kommer från Narcissus, en grekisk yngling med skönt utseende. Han böjde sig ned mot en vattenspegel där han kunde se sitt vackra ansikte. Därifrån kom uttrycket: Han blev självkoncentrerad.

Det ska inte vi vara. Vi ska vara Gudscentrerade!

Vi ska söka Guds ansikte och därmed hans vilja. Det är så lätt att be Fader vår och säga: ”Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.” (Matteusevangeliet 6:10).  Men om man inte själv vill vara ett föremål för Guds vilja blir det bara en ytlig bön. Det är så lätt att rabbla igenom Fader vår och tycka att man gjort sitt. Men Gud har en egen vilja! Vi har också en stark vilja många gånger, men vår vilja måste läggas parallellt med Guds vilja, då får Guds rike framgång. Vi har så fina predikningar om Guds rike, men vill ändå inte lägga oss i linje med Guds vilja. Be aldrig Fader vår om du inte tycker att Guds vilja, istället för din, ska ske på jorden. Profeten Jesaja säger:

”Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg.” (Jesaja 53:6)

Det är inget positivt att gå vilse i skogen eller köra vilse på vägen. Men söker man Guds rike kommer man rätt, för Guds ord är vägen. Tyck inte att det här är ett tungt budskap, för det är ett välsignat budskap. Här kommer lösningen på alltihop: Gud har lösningen, och vi kan ta emot och följa den.

  1. Omvändelse

Gud talar till sitt folk om att omvända sig. Vi behöver omvända oss!

Då kanske någon tänker: ”Jag omvände mig 1958”.

Jag respekterar ett sådant uttalande. Vi omvände oss till Jesus när vi blev frälsta och åkallade hans namn – ingen tvekan om det! Men lät vi omvändelsen fortsätta i våra liv?

Du kanske undrar vad jag menar?

Jo, det handlar inte bara om omvändelse till Jesus – utan det handlar om att vända sig bort ifrån olika saker. För oss som Guds folk ligger betoningen på att vända sig bort. Tänk så mycket vi behöver vända oss bort ifrån! Det kan vara olydnad; att inte vilja lyda och följa Guds ord. Man kanske tänker”det här behöver jag inte ta så kraftigt på.” Men det är olydnad. Det är som när ett barn är upproriskt mot sina föräldrar – och nu är det vår himmelske Fader det gäller.

Vi måste också omvända oss från denna ljumhet och likgiltighet som finns ibland oss. Ljumheten och likgiltigheten präglar tyvärr så många av våra församlingar i den sista tiden – och det är profetiskt förutsagt. Vi måste vända oss bort ifrån det, annars kommer vi bort ifrån Gud. Om ljumheten säger Gud:

”Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun.” (Uppenbarelseboken 3:16).

Tro aldrig att Gud sanktionerar ett ljummet liv! Du måste vandra tillsammans med Gud varje dag. Det räcker inte att gå till kyrkan på söndagarna, bara för att sedan vandra din egen väg resten av veckan. Nej, då behövs omvändelse. För att Gud ska få lyckas med oss behöver vi alla rannsaka oss – jag, du och alla. Jag tänker på något som är närbesläktat. David Wilkerson besökte Sverige 2004. Han fick ett profetiskt budskap som han gav till den evangeliska kristenheten i Sveriges land. Det bestod av ett enda ord:

”Apati.”

Det blev ett väldigt genomslag. Svensk kristenhet måste vända sig bort ifrån apatin! Det var från Gud – och det respekterades. Men kan man alla dessa år senare konstatera att det blev en förändring?

Jag önskar att jag kunde säga ”ja”. Men det kan jag inte. Apatin finns kvar. Men Guds budskap och tilltal finns också kvar! Vi måste omvända oss från apatin, det är fortfarande inte för sent. Vi måste ta det ord Gud talat genom sin tjänare på allvar. Också det Gud talat direkt i sitt eget Ord behöver vi ta på allvar.

När villkoren efterföljs

Jag räknar inte upp fler punkter. Var och en får inför Gud rannsaka sig genom den helige Ande, och ta reda på vad som behöver rättas till i våra liv. Det är kärlek ifrån Gud, för han vill att vi ska bli räddade. Han vill att vi ska leva i omvändelse. Han vill inte bara att vi ska vända oss till Jesus – utan när vi vänt oss till Jesus måste vi kapa av det ena efter det andra. Vi måste vända oss bort ifrån det världsliga livet och det vi hållit på med och haft vår glädje i. Nu ska Herren vara vår glädje! Fröjd i Herren är vår glädje! Det går inte att ha en delad håg. Man är så glad för nöjen, idrott, hobbys och allt som finns. Man tänker ”detta är det roligaste jag vet i mitt liv.” Men hur är det då med fröjden i Herren?

Vad är vår största glädjekälla? Det är att ösa med fröjd ur frälsningens källa! Som sången säger: ”Källa så klar och vatten du har…” Det är inte ett grumligt vatten. Ur den källan får vi alla dricka. Vi behöver återvända till källan som är Kristus Jesus, halleluja! Där kan vi dricka oss otörstiga och där blir vi tillfredsställda, för han tillfredsställer och verkar i våra andliga liv. Det finns de som dricker dagligen och super på helgerna – men de blir aldrig tillfredsställda, utan måste ta nytt och dricka igen. Men i Jesus finns en källa som flödar fram.

Vad händer då om vi ödmjukar oss, ber, söker Guds ansikte och omvänder oss bort ifrån synden? Då kan vi ta emot vad Gud lovat, och då kommer han att höra våra böner från himlen. Det är villkoret – inte ytliga böner där vi själva står i centrum. Inte om vi ber att Gud ska ta bort Coronan så att vi får leva som förut. Så står det inte i Bibeln! Det står om de fyra villkoren, och det är de som vi som kristenhet behöver predika och praktisera i varje församling. Då får vi bönesvar!

När det gäller väckelse börjar den med att Guds folk omvänder sig. Vi kan inte tro att det blir en omvändelse ute i samhället om inte Guds folk först omvänder sig. Tänk om vi kunde befalla den svenska kristenheten ner på knä för bön och omvändelse! Då skulle det hända saker direkt ute i samhället. Det skulle bli en helighet, och den helige Ande skulle kunna vila över sitt folk. Människor skulle komma i syndanöd, för de skulle märka skillnaden mellan sig själva och Guds folk – de skulle inse att de inte tillhör Gud. Omvändelse föregår väckelse! Låt oss inte gå på som vi själva önskar. Låt oss istället följa omvändelsens villkor.

Läs villkoren igen i andra Krönikeboken 7:13-14 och glöm dem aldrig! Där har vi Guds tilltal till oss i vår tid. Det handlar som sagt om att förstå vår tid. Med tanke på den rådande situationen måste vi lyssna till Guds tilltal. I Bibeln finns lösningen, den berättar vad vi ska göra. I den ser vi också vad Gud kommer att göra. Det står: ”då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd…” (2 Krönikeboken 7:14). Det finns väl ingenting större? Tänk, Gud renar från all synd! Det är en förlåtelsevåg, en rening ”vitare än snö”, som vi sjunger i en sång.

Tänk så många, även bland Guds folk, som går med dåligt samvete. Det är därför man inte får bönesvar; man vet om att man lever fel och sänder iväg en bön ändå. Men man känner en fördömelse i sitt innersta, för att man inte vandrar Guds väg. Men nu finns det möjlighet! Det glada budskapet är att även om vi under åratal vandrat fel vägar, vill Gud förlåta. Han vill korrigera, befria och förändra våra kristna liv. Måtte detta få ske i ditt och mitt liv, och i den svenska kristenhetens liv. Ingenting kunde vara mer hälsosamt. Därför behöver vi predika omvändelsens budskap, det goda budskapet, för då blir synden förlåten. Och inte bara det: Det står att Han ska skaffa läkedom åt landet.

Är inte det vad vi behöver?

Sjukhusen och lasaretten är fullbelagda av sjuka och döende människor. Men Gud vill förändra det. Vi tackar Gud för alla läkare och sjuksköterskor som kämpar. Men tänk, det finns en som är den store Överläkaren. Han är specialist på alla sjukdomar, pandemier och Corona med alla dess mutationer. Gud kan sopa bort det och skaffa läkedom, hälsa, friskhet, andlig förnyelse och väckelse.

Det är det han vill.

Frågan är om vi vill det?

Visst vill vi det – men frågan är om vi vill gå med på villkoren. Annars kan vi sitta och önska och tycka hur mycket som helst. Men vi behöver bli Kristi lärjungar som lyder, tror och läser Ordet, som ber till Herren och söker honom. Vi behöver få uppleva Apostlagärningarna igen – mitt ibland oss. Vi behöver också få vara med och bedja för sjuka. Jesus verkar genom oss och genom Ordet som vi predikar. Syndernas förlåtelse och läkedom åt landet ligger öppet för oss. Det är precis som det förlovade landet som Israels spejare tittade in i och tänkte på hur underbart det var. Ändå tvekade man och ville inte gå in. Men nu handlar det om att inte tveka! Nu handlar det om att gå in i Guds underbara plan.

Vänd dig till Jesus

Du som inte har kommit till Jesus: I denna stund vädjar jag till dig och ber för dig. Detta erbjudande kan beskrivas såhär: Du har allt att vinna och inget att förlora. Om man ger någon ett sådant erbjudande skulle ju varenda människa ta emot det. Om du köper lotter vill du vinna, men det finns ingen garanti för att du vinner. De allra flesta förlorar. Därför satsar vi inte på spel och dobbel, utan vi satsar på Jesus Kristus, halleluja!

Det är nog ingen tillfällighet att du lyssnat på det här, du som inte är frälst. Nu kan du inte gå till några kyrkor, för de är stängda. Men av någon anledning har du lyssnat på det här budskapet. Nu ligger avgörandet hos dig. Vad ska du göra?

Jo, då ska du knäppa dina händer. Kan du ödmjuka dig så pass mycket att du erkänner att du inte är någon gud, utan att du behöver Gud? Vi kan drabbas av så många svårigheter och vi behöver hjälp och nåd. Men då finns han där – Jesus på korset som ropar ut ”det är fullbordat.” (Johannesevangeliet 19:30). I Jesus finns syndernas förlåtelse. Du kan också få uppleva läkedom i din kropp – många har blivit frälsta och helade i samma ögonblick. Men om inte det sker får du söka hjälp i förbön.

Vi vill bedja för dig, du kan höra av dig till vår bönetjänst på https://vetlandafri.se/. Det här är stora saker och du kanske har frågor eller vill att någon ska be för dig personligen. Tänk att vi får ha väckelsemöte på det här sättet när vi inte kan ha det i kyrkorna! Det är väckelsemöte vi behöver. Tänk när människor grät ut i bänkarna och blev frälsta och födda på nytt! Det är bakgrunden till att det finns en kristen generation här nu.

Vi vill välkomna dig in i Guds rike och vandra tillsammans med dig mot det himmelska målet. Hör av dig, men framförallt: Var inte bara Ordets hörare, utan dess görare! Gör nu detta som du har fått höra. Vi har tagit emot Jesus och hans förlåtelse. Alla som är frälsta säger att det är det bästa valet de kunde ha valt. Det är bara en stor vinst och ingen förlust! Vi ber tillsammans.

Himmelske Fader, vi går inför ditt ansikte. Vi tackar dig för att vi har fått lyssna till ditt tilltal här genom ditt Ord; ditt Ord till oss i vår tid. Du vill hjälpa oss att förstå vår tid. Du vill också hjälpa oss att förstå vad vi behöver göra med våra liv. Herre, vi ber nu att din vilja ska få ske genom oss, att du får lägga till rätta att vi är saliga på väg emot det himmelska målet. Jesus, nu ber jag för alla som tar beslut nu på sina olika platser där de befinner sig. Herre, hör deras bön. Hjälp dem vidare på vägen. Jag anbefaller dem i dina händer. I Jesu Kristi namn, amen.

Nu får du gå vidare med Jesus. Inte bara starta, utan gå vidare – för du har förmodligen en mycket kort sträcka att vandra tillsammans med Jesus. Bekänn honom och gå vidare i Jesu namn. Tack för att du har läst.  


Fotnot: Holger ger ut den kristna tidningen Flammor. Besök gärna hans sida genom att klicka här.

Holger Nilsson

Holger Nilsson är förkunnare samt redaktör för den kristna tidskriften Flammor. Han driver också webbplatsen Flammor.com.
Back to top button