Kriget i UkrainaNyheter2

Ukrainsk pastor: Ropa till Gud att han stoppar kriget!

Denna vädjan om förbön mottogs av Maranataförsamlingen.


Kära bröder och systrar i Sverige!

Såsom ni känner till har rysk militär angripit vårt land, Ukraina. Idag lider också den civila befolkningen, projektiler slår ned i bostadshus, köpcentra, vägar och broar brinner och ödeläggs. Och framför allt så dör människor, såväl ukrainare som ryssar.

”Jag ber uppriktigt om att var och en av er ropar till Herren, att Gud ska stoppa kriget!”

Mödrar gråter, vi har drabbats av en stor bedrövelse. Vårt folk gömmer sig i källare och skyddsrum, en del flyr till andra städer och länder. Med ett ord råder olycka och bedrövelse!

Jag ber uppriktigt om att var och en av er ropar till Herren, att Gud ska stoppa kriget! Han förmår allt och är mäktig att göra detta! Jag tror att han på grund av böner kommer att göra detta inom de närmaste dagarna! Vi älskar er mycket och tackar för ert stöd och er hjälp! Jag välsignar er i vår Herres Jesu Kristi namn!

Vasily Muravitskij, pastor i Irpin, Ukraina.

Back to top button