ArtiklarIsraelJudisktNyheter2

Att tro på Jesus är att ha en judisk tro

Den kristna trons rötter är judiska, därför är ersättningsteologi och kristen antisemitism både ologiskt och obibliskt.

Översättning från engelska av Melody Sundberg. Tidigare publicerat på Tuvia Pollacks blogg.


Nya testamentet är väldigt tydligt om någonting – Jesus är Israels Messias. Han är av Gud utlovad och profetiskt förutsagd av Abraham, David, Jesaja, Jeremia, Daniel, Sakarja och alla andra. Han är judarnas konung och Israels Messias.

Det innebär att om du har någon typ av tro på honom, har du en judisk tro. Det spelar ingen roll om du är evangelikal, lutheran, katolik eller ortodox, eller ens om du hör till någon av rörelserna i kristendomens utkanter, såsom mormonerna eller Jehovas vittnen. Om du tror på Jesus är din tro i grunden judisk.

”Men vänta”, kanske du säger. ”Kristendomen är universell. Den är för alla!” Några av er kanske till och med hänvisar till verser i Gamla testamentet, för att bevisa att Guds frälsning redan från början var menad för hela mänskligheten.

Och då har du hundra procent rätt. Det finns många verser som stödjer detta, men min favorit är Jesaja 49:6, där Gud Fadern säger till tjänaren (Sonen):

”Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns.”

Även det judiska folket har varit medvetet om detta sedan gammaltestamentlig tid. Tron på sista tiden inom ortodox judendom inkluderar att hedningarna kommer att samlas till judendomen i samband med Messias ankomst. Inte för att bli judar, men för att tro på Israels Gud – utan att vara judar. Synd att de inte har märkt att detta redan har skett under de senaste 2000 åren.

Du kanske säger ”det var universellt ända från början, så det är inte en judisk tro.” Men är det verkligen så? Låt oss se på en av verserna som handlar om att hedningarna samlas till Gud:

”Så säger Herren Sebaot: På den tiden ska tio män av alla språk och folk ta tag i mantelfållen på en judisk man och säga: ”Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.” (Sakarja 8:23)

Så… menar du att Messias ankomst och att hedningarna samlas för att tro på honom lämpligt nog förvandlat alltihop till en icke-judisk tro? Jag tror inte det. Versen visar motsatsen.

Antisemitism bland kristna

Många kristna antisemiter, eller som tror på ersättningsteologi, gillar inte att höra detta. I tusentals år har de hittat på ursäkter som säger att deras tro inte längre är judisk. De behöver en ursäkt för att attackera judarna. Men djupt inom sig måste de vara medvetna om att hos denna grupp ”frånstötande” judar finns deras egen Messias. Under medeltiden bugade vissa kristna inför statyer av judar, bara för att senare attackera och döda landsmän till den person de just dyrkat.

Som jag gått djupare in på i ett annat inlägg, ansågs inte kristendomen vara en separat religion förrän hundratals år efter händelserna i Nya testamentet. Efter 70 e.Kr tvingade romarna ”judeskatt” på etniska judar såväl som hedningar som trodde på någon form av judendom, kristendomen inkluderad. De kristna judarna fortsatte att gå till synagogan fram tills de blev uteslutna runt år 100 e.Kr.

Ersättningsteologi

Över 100 år sedan talade min farfars morfar Saweli M. Perlman med en gammal kinesisk man som för första gången fick höra talas om judendom och kristendom. Han överraskades och förvånades av hur kristna kunde förfölja judar för att ha dödat Jesus. I sin bok haSinim skriver han:

”Han var jude, en av dem! Även om det var ett misstag att avrätta honom, varför känner dessa utomstående att de har rätt att blanda sig i? Det är som om vi kineser börjar älska och respektera Sokrates och heligförklarar hans lära. Skulle vi sedan börja förfölja grekerna för att de avrättade Sokrates? Det är löjligt!”1(Parafras ur minnet, ur haSinim, London 1911).

Dessutom skapar vissa ersättningsteologer en onödig separation som inte existerar mellan Gamla testamentets Gud och Nya testamentets Gud. Hur ofta har du hört någon särskilja mellan ”hämndens Gud” i Gamla testamentet och ”kärlekens Gud” i Nya testamentet? Eller ”öga för öga” i Gamla testamentet och ”älska din nästa” i Nya testamentet? Kanske de inte märkt att båda verserna är från Moseböckerna (Andra Moseboken 21:24 och Tredje Moseboken 19:18).

Det enda sättet att undervisa så är om man läser Bibeln på ett extremt selektivt sätt. Då ignorerar man Gamla testamentets många uttryck för kärlek och medlidande, liksom de många varningarna i Nya testamentet gällande de sista dagarna och hämnden mot syndarna. De flesta som undervisar på detta sätt gör det antagligen utifrån välvilja, och inte på grund av antisemitism. Men det är precis denna typ av lära som genom århundraden har använts av antisemiter.

Inympade i olivträdet

Oavsett hur mycket de historiska kyrkorna kulturellt har ”vuxit ifrån” synagogorna, är det fortfarande bibliskt omöjligt att kalla kristendomen något annat än en judisk tro. För allt i världen – ni följer en judisk rabbi! Tänk återigen på vad den kinesiske mannen sade – om det fanns en religion som dyrkade Sokrates – skulle dess anhängare sträva efter att vara så kulturellt grekiska som möjligt, eller skulle de sträva efter att bli aggressivt anti-grekiska? Jag tror att du vet svaret.

Att tro på Jesus är judiskt. Kristendom innebär tro på Israels Gud. Gud är densamme i Gamla och Nya testamentet. Gamla testamentets profetior uppfylls i Nya Testamentet. Frälsningen kommer från judarna (sade Jesus själv). Nya testamentet är en judisk bok.

Du kanske säger att judarna förkastade Jesus. Det är sant. De förkastade Moses och profeterna också. Men ledde det till att Gud vände dem ryggen? Tvärt om. I Jeremias 31:a kapitel säger Gud att han är färdig med judarna bara när solen slutar lysa. Senast jag tittade efter, var solen fortfarande där.

Om du ber en israelisk jude att läsa Nya testamentet med judiska ögon, utan bias och fördomar, gör de ofta upptäckten att det är en judisk bok. Jag skulle vilja uppmuntra alla kristna att försöka läsa Bibeln på samma sätt. Då kommer du att se sanningen. Din tro är judisk, oavsett hur icke-judisk du tror att du är. Romarbrevets 11:e kapitel berättar om att roten är judisk och att de hednakristna har ympats in. Sådan är Guds skapelse och det är inte vår sak att ifrågasätta.

Tuvia Pollack

Tuvia Pollack är svenskfödd messiansk jude som bor i Jerusalem med sin fru och fyra barn. Han är fjärde generationen av judar som tror på Jesus och en inbiten historienörd. Han predikar ibland i sin hemförsamling, Jerusalem Assembly, och skriver artiklar och berättelser om den judiska och kristna historien.
Back to top button