mattias engström

  • ArtiklarBibeln talar om ödmjukhet. Men är vi tillräckligt ödmjuka idag? I gemenskap med andra människor bör vi följa Jesu exempel.

    Andens frukt: Ödmjukhet

    Bibeln talar om ödmjukhet. Men är vi tillräckligt ödmjuka idag, och hur står ödmjukhet i förhållande till frimodighet? I gemenskapen…

Back to top button