kristen livsstil

  • Artiklarhinder-prövning-svårighet

    Det enkla livet med Jesus… eller?

    En del menar att kristna inte längre behöver gå igenom svårigheter. Men hur stämmer den uppfattningen överens med vad Bibeln…

  • ArtiklarGuds väg med sitt folk och sin församling

    Guds väg med sitt folk

    Vilken är Guds plan för sitt folk och hur förverkligas den i praktiken? Tidigare publicerad i Guds Rikes Röst nr.…

Back to top button