församlingen

 • Livsberättelser

  Lennart: Jag är så imponerad av Herrens omsorg om ungdomarna!

  Lennart har många gånger sett hur Gud rört vid ungdomars liv efter förbön. Vid ett flertal tillfällen, sedan jag kom…

 • Predikan

  Tro på den Trovärdige

  Vi tittar närmare på vad kristen tro innebär. Vem är trons objekt – och vad innebär det att tro med…

 • Predikan

  Ta emot helig Ande

  Den helige Ande hjälper oss att bära fram ett levande vittnesbörd om Jesus, så att alla människor får se honom…

 • Predikan

  Församlingens upprättelse

  Jesus kommer när allt är upprättat. Upprättelsen sker steg för steg. Undervisning med Kjell Sjöberg. Inspelat i Björkhöjdskyrkan, Västra Frölunda,…

 • Predikan

  Vårt saliga hopp

  Vad menar Bibeln när den talar om ”vårt saliga hopp”? Det berättar Berno Vidén om i detta Bibelstudium.  Bibelstudium av…

Back to top button