Artikelnyheter3ArtiklarNyheter2Religioner och det ockulta

Bönetekniken Lectio Divina ökar i popularitet

Lectio Divina är en katolsk meditations- och böneteknik som har blivit populär över alla samfundsgränser under den senaste tiden. Men vad ligger bakom denna invasiva böneteknik?


Satan gör allt för att få kristna att sluta be. De kristnas böner är ett av de effektivaste och kraftigaste stridsvapnen som riktas mot honom och hans rike. Han har väldigt dåliga erfarenheter av hur Guds folks böner, genom historien, åstadkommit enormt stora skador på hans rike. Demonerna har besegrats och drivits tillbaka, när Guds folk i sina böner proklamerat och åberopat Jesu seger på Golgata. Människor har befriats, helats och kommit ut ur Satans slaveri, när man inte har skämts för korsets evangelium och kraften i Jesu blod.

”Jesus är vårt enastående exempel när det gäller bönelivet. Den första församlingens böneliv är vår mönsterbild. Inte tekniker som vuxit fram i katolska och buddhistiska klostermiljöer.”

Bönen är ett mäktigt stridsvapen. Det är inte konstigt att Satan är intresserad av att infiltrera just där. Så om det inte går att få bedjarna att sluta be, försöker han att bli ledare för bönegruppen. När han lyckats att komma i den positionen presenterar han sina nya idéer (hur det ska bedjas, så han får lugn och ro.) Han har tekniker, ofta upphämtade från andra religioner, som när det behövs, dekoreras med passande bibelord. Ibland ger han teknikerna latinska namn. Det låter lärt. Det hela får en mer kulturell och intellektuell prägel. Det blir ett större fokus till förpackningen och formen. Det är den rätta utövningen av teknikerna som ska ge de förväntade resultaten.

Lectio Divina

Lectio Divina är en katolsk meditationsteknik som har blivit populär över alla samfundsgränser under den senaste tiden. Bönen och Guds Ord är starka och viktiga andliga vapen för oss kristna. Lectio Divina riktar in sig på dessa två centrala områden av den kristna tron.

I den här meditationstekniken presenteras bönen som ett moment i en mystisk övning. Något annat än den, enligt Guds Ord, är avsedd att vara. För det andra blir Bibeln använd som ett redskap för att uppnå ett sinnestillstånd som leder bortom eller bort från den lästa textens egentliga budskap. Målet är istället att ur ett textsammanhang man valt att läsa, välja ut ett eller flera ord som ett slags mantra, som man upprepar sakta gång på gång, tills man hör eller upplever något, enligt Lectio Divina-teknikens instruktioner. Det innebär att känslor, tankar, ord och röster förmedlade i samband med meditationen blir viktigare än det budskap den skrivna texten förmedlar, då den läses i sitt sammanhang. Madame Guyon, en katolsk 1600-tals mystiker förklarar det här steget i Lectio Divina så här:

”Innehållet i det du läser är inte längre viktigt. Skriften har tjänat sitt syfte; det har lugnat ditt sinne det har fört dig till honom… du är inte där för att förstå vad du har läst; snarare läser du för att vända dig från de yttre sakerna till de djupa delarna av ditt väsen.”

Den här tekniken används i andra religioner. Allt är detsamma, det är bara Bibeln som byts ut mot andra religioners ”heliga böcker”. Den katolske f.d. franciskanermunken Donnie Yance, säger:

”Du behöver inte vara av någon speciell religion eller tro för att dra nytta av denna praxis. Lectio divina är anpassningsbar för människor i alla religioner; det spelar ingen roll om du läser Bhagavad Gita, Torah eller Koranen.”

Det finns avsevärt mycket bättre råd, anvisningar och kunskap att inhämta om både bönen och Ordet vid en normal bibelläsning. När inte ord plockas ur sitt sammanhang, utan när den kunskap Ordet vill förmedla blir ytterligare belyst i ett Bibel-studium då text får förklara text. Ord och verser som plockas ur sitt sammanhang kan leda vilse. Det var så Djävulen använde Bibeln då han frestade Jesus i öknen. Eller som William Shakespeare sade: ”The devil can cite scripture for his purpose.” Bibelns ska inte användas för något perifert syfte. Den har huvudrollen.

Det böneliv som finns undervisat om och praktiserat i Nya Testamentet räcker fullständigt. Mystikerna krånglar till det och leder sina efterföljare vilse i ett inre sökande utan slut. Men i Nya testamentet fokuseras bedjarna på att nå ut med evangelium till nya människor. Att utbreda Guds rike. Den bästa terapin för själen är att vinna andra människor för Jesus.

Böneämnen och bönemöten i Nya testamentet

Jesus är vårt enastående exempel när det gäller bönelivet. Den första församlingens böneliv är vår mönsterbild. Inte tekniker som vuxit fram i katolska och buddhistiska klostermiljöer. Jag ska ge några exempel ur Bibeln.

Jesu böneämne

Jesus sade till sina lärjungar:

”Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.” (Matteusevangeliet 9:37-38)

Den första församlingens bön

”Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.” (Apostlagärningarna 4:29-31)

Paulus påminnelser

”Be också för mig, att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet.” (Efesierbrevet 6:19)

”Be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat.” (2 Tessalonikerbrevet 3:1)

”Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den.” (Kolosserbrevet 4:3-4)

Du som hör och ser; bed att Andens smörjelse får flöda. Att det får resultera i öppnade ögon och för den som är lyhörd, en återgång till Nya Testamentets böneliv med dess mäktiga verkningar.

Per-Arne Imsen

Förkunnare och författare till boken "Inga andra gudar" (2018).

Relaterade artiklar

Back to top button