LivsberättelserNyheter2Övriga vittnesbörd

Melody: Att läsa Bibeln förändrade mitt liv!

Tidigare saknade Melody motivationen att läsa Bibeln. Men Jesus förändrade henne och idag brinner hon för Guds ord.


Min Bibel brukade stå i bokhyllan och samla damm. Trots att jag var kristen kunde jag inte hitta motivationen att läsa. Ibland kände jag hur Bibeln ”manade mig” att öppna den, men jag hittade alltid på någon ursäkt. Varför var det såhär? Jag borde ju hungra efter att läsa Guds ord! Jag bad till Gud om att han skulle göra mig villig att läsa Bibeln.

Åren gick, och trots att jag kände mig lika omotiverad bestämde jag mig för att läsa igenom hela Bibeln. Jag läste Nya testamentet och några delar av Gamla testamentet. Ordet förändrade mig och jag blev mer brinnande för Jesus och Gud, men jag ”tvingade” mig fortfarande igenom texterna. Bibeln blev återigen liggande.

”För första gången i mitt liv började jag älska att läsa Bibeln. Och inte bara det – jag kände en brinnande hunger efter Guds Ord.”

Så en dag, för ett år sedan, bestämde jag mig för att läsa igenom Johannesevangeliet. Återigen bad jag om att Gud skulle göra mig brinnande för hans Ord.

Medan jag läste började jag tänka på min man. Han är kristen sedan många år, men har aldrig kunnat läsa Bibeln på sitt eget språk. Anledningen är att han föddes döv och kommunicerar via teckenspråk. Som bekant har Bibeln många komplicerade ord, vilket kan kännas svårläst för den ovane. Även om vissa delar av Bibeln finns översatta till svenskt teckenspråk, finns det ännu inte en fullständig översättning.* Att Guds Ord inte finns tillgängligt på teckenspråk är en stor förlust och allvarlig situation som många döva och andra teckenspråkiga befinner sig i.

Jag ville dela med mig av Johannesevangeliets fantastiska berättelse om Jesus, och började översätta lite varje dag till teckenspråk. Vi läste igenom tre evangelier, Apostlagärningarna och några av aposteln Paulus brev. Jag har nog aldrig sett någon vara så hungrig efter Guds ord som min man. Han ”lyssande” storögt och tog in allting som en svamp. För mig var det en stor upplevelse att få se när någon för första gången i sitt liv tog emot Bibelns berättelse.

Förändring

Samtidigt började en förändring ske i mig. För första gången i mitt liv började jag älska att läsa Bibeln. Och inte bara det – jag kände en brinnande hunger efter Guds Ord. Jag upplevde ett beroende jag aldrig tidigare upplevt. Jesus hade gjort mig till en bibelläsare.

Jag bad att den helige Ande skulle öppna mina ögon så att jag verkligen förstod Skriften. Tidigare hade jag bara läst Bibeln, men nu började jag studera den. Jag slog upp de hebreiska och grekiska grundordens betydelse, läste bibelkommentarer och slukade kristen litteratur. Inte minst började jag älska Gamla testamentet, något jag tidigare tyckt varit ganska trögläst. De hebreiska Skrifterna gav mig en djupare förståelse för det nya förbundet genom Jesus.

”Då får du inblick i den djupa, förunderliga vishet som finns i Guds Ord. Du kommer att upptäcka Bibelns fullständigt revolutionerande och omvälvande budskap.”

När man läser Bibeln lär man känna Gud och Jesus, och man får veta Guds plan för människorna. Man får reda på meningen med livet. Och när vi läser Ordet sker något inom oss. I Jesajas bok säger Gud:

”Liksom regnet och snön
faller från himlen
och inte återvänder dit
utan vattnar jorden
så att den blir fruktbar och grönskar
och ger säd till att så
och bröd till att äta,
så ska det vara med ordet
som går ut från min mun.
Det ska inte komma tillbaka
till mig förgäves
utan att ha gjort vad jag vill
och utfört vad jag sänt det till.” (Jesaja 55:10-11).

Guds Ord leder till en förändring, som jag också såg började hända i mitt liv.

Brinnande för Jesus

Nu har det gått något år sedan den där dagen då jag bestämde mig för att läsa igenom Johannesevangeliet. Nyligen kom jag igenom min första genomläsning av Bibeln, och den här gången var det inte det minsta jobbigt. Tvärt om! Nu har jag börjat på min andra genomläsning, och jag känner fortfarande samma hunger att läsa Guds ord.

Bibelläsningen har förändrat mitt liv på djupet. Man brukar ju säga att en kristen blir pånyttfödd, och det är något jag upplevt med kraft det senaste året. Jag har också genomgått en helgelseprocess. I Hebreerbrevet står:

”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.” (Hebreerbrevet 4:12)

Jag har upplevt att Gud, på ett oerhört kraftfullt sätt, gjort förändringar i hela min personlighet och hur jag ser på världen. Jag har också fått en längtan att sprida Guds ord till andra genom att använda sociala medier. Under året startade jag sidan du läser på just nu, Jesaja53. Jag kan skriva under på vad Bibeln säger om sig själv:

”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Timoteusbrevet 3:16-17)

Är du en bibelanalfabet?

Tyvärr är jag inte ensam om att ha varit ”bibelanalfabet”. Det finns många kristna som vänt Bibeln ryggen. Det är allvarligt, för om vi inte läser Ordet lär vi varken känna Gud eller förstår vad det är han vill säga oss. Sedan Gamla testamentets tid har Bibeln lärt oss hur vi ska leva och visat var vi ska sätta vårt fokus, och det kommer den göra till denna tidsålders slut. Jesus sade:

”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.” (Matteusevangeliet 24:35)

Om du känner igen dig i min berättelse, kan Gud hjälpa dig få viljan att läsa Bibeln. Be till Jesus och Gud om motivation och att dina ögon ska öppnas för Skriften så att du förstår Ordet. Be om att fyllas av den helige Ande så att du blir brinnande för Guds ord! Till att börja med kan du läsa även om du inte känner motivation. Och ha tålamod – Gud kommer att hjälpa dig.

Att inte bara läsa, utan också studera, är mycket motivationshöjande. Då får du inblick i den djupa, förunderliga vishet som finns i Guds Ord. Du kommer att upptäcka Bibelns fullständigt revolutionerande och omvälvande budskap. Bibelns verser harmoniserar på det mest fantastiska sätt!

Enklast är att börja i Bibeln. Slå upp de kommentarer och referenser som står längst på sidorna. Jämför bibelverser, läs kristna böcker och försök förstå det stora budskapet. Om något är svårt att förstå är du välkommen att ställa Bibelfrågor genom att klicka här. Det bibelställe du först inte alls förstod kan komma att tala speciellt till dig. Det är också spännande att ta reda på de hebreiska och grekiska grundordens betydelse genom att besöka sidan Blue Letter Bible. Jag rekommenderar också Bible Projects videos som är väldigt pedagogiska.

Jesus och Gud ska ha äran för att jag började läsa Bibeln. Det kan de göra även för dig. Varje gång jag öppnar Bibeln för att läsa, ber jag att Gud genom den helige Ande ska öppna mina ögon för hans Ord. Jag ber att Guds Ord ska bli till välsignelse och förändring, och att det ska påverka mitt liv såsom Gud vill. Så ber jag även för dig.

Amen.

—–

*Nyligen publicerade tidningen Dagen en artikel om att en översättning av Bibeln till teckenspråk är på väg!

Melody Sundberg

Melody är redaktör och webbansvarig. Hon författar artiklar samt korrekturläser och redigerar sidans innehåll. Melody brinner för att studera Bibeln och kristen apologetik, försvaret av kristen tro.

Relaterade artiklar

Back to top button