Artikelnyheter3ArtiklarNyheter2

Att omvända sig till världen

Bibeln visar nödvändigheten av att bli omvänd för att man ska nå himlen. Frälsningen är livsnödvändig. Men den är inte endast en lära man antar, något man liksom tar på sig som ett klädesplagg. Nej, det är en fråga om att vända ryggen åt det gamla och träda in i ett nytt liv. Pånyttfödelsen genom tron på Jesus innebär förvandling.


Denna text publicerades först i Guds rikes röst nr. 2, 1984.

Denna rubrik kan synas egendomlig. Men själva uttrycket ”att omvända sig till världen”, som jag såg i ett annat sammanhang, blev så levande när det gäller dagens situation i kristenheten, inte minst i vårt land.

Vi vet att Guds Ord på flera ställen talar om att bli omvänd. Vi läser t. ex. i Apostlagärningarna 11:21:

”… ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren”.

I Apostlagärningarna 26:18 står det:

”… för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus.”

Dessa bibelställen och många fler visar tydligt på skillnaden mellan en levande kristen och den som ej är pånyttfödd. Guds Ord talar till och med öppet om Guds barn och djävulens barn. Ett förr och ett nu. Från mörker till ljus. Ja, Bibeln visar nödvändigheten av att bli omvänd för att man skall nå himlen. Frälsningen är livsnödvändig. Men den är inte endast en lära man antar, något man liksom tar på sig som ett klädesplagg. Nej, det är fråga om att vända ryggen åt det gamla och träda in i ett nytt liv. Pånyttfödelsen genom tron på Jesus innebär förvandling. Och givetvis inser många kristna detta.

”Den som klart ser på utvecklingen kan inte förneka att världen gjort stora insteg i vår tids kyrkor. Man har faktiskt i stor utsträckning just omvänt sig till världen och på så sätt även blivit erkänd av den.”

Men trots att Guds Ord så tydligt talar om ett tidigare liv i världen och sedan ett nytt förvandlat liv, så har många kristna låtit lura sig av djävulen. Man börjar fråga: ”Det är väl inte så farligt, man skall inte vara farisé och man behöver inte följa lagar och paragrafer, frälsningen sitter väl inte i det och det, man är en modern människa i ett modernt samhälle och måste vara med sin tid, man måste leva så lika världens människor som möjligt för att vara dem till lags.”

Så har man börjat glida in i världsmänniskans tankebanor. Man var inte längre på vakt mot satans listiga angrepp och så lyckades han infiltrera tankelivet, så att man börjar acceptera världens livsstil. Det är därför det är så oerhört viktigt att leva nära Jesus i Ordet och bönen. Att låta sig uppfyllas av den helige Ande som Bibeln säger. Det är enda sättet och enda vägen att bli bevarad från världens sätt att leva i denna yttersta tid.

Den som klart ser på utvecklingen kan inte förneka att världen gjort stora insteg i vår tids kyrkor. Man har faktiskt i stor utsträckning just omvänt sig till världen och på så sätt även blivit erkänd av den. Man blev kanske en gång frälst, omvänd från mörker till ljus. Man blev en ny skapelse i Kristus. Men så börjar man ifrågasätta det ena efter det andra i Bibeln. Och snart omvänder man sig gradvis till världen igen. Och det ohyggliga är att fortfarande kan man ha, som det heter i Uppenbarelseboken 3:1, namn om sig att leva men ändå vara död.

”Men vi möter gång på gång i de kristna sammanhangen denna blandning av ljus och mörker. Man vill ha världens vänskap och även Guds, trots att det enligt Bibeln är omöjligt.”

Att varna för denna ”baklängesomvändelse”, att alltså börja leva som världen igen, möter i denna tid bland många kristna ofta starkt motstånd. Men om man blundar för det världsliga och i stället upphöjer den kristna verksamheten och förgyller den, då kan man bli erkänd och aktad. Men kom med varningssignaler från Guds eget ord och du skall få se hur motståndet reser sig hos många kristna. Att det är så beror helt enkelt på att man vill leva så mycket som möjligt på världens sätt, men ändå räknas som en god kristen. Men vad hjälper allt detta? Inför Herren är våra innersta tankar uppenbara. Inför Honom är det som vi lever vårt liv. Vi kan gömma oss bakom allt möjligt, men Jesus ser och vet allt om oss. Och det enda nödvändiga för oss är ju att leva honom till behag och inte världen.

Det står även i Bibeln att man kan inte på samma gång vara Guds vän och världens vän. Men vi möter gång på gång i de kristna sammanhangen denna blandning av ljus och mörker. Man vill ha världens vänskap och även Guds, trots att det enligt Bibeln är omöjligt. Enligt Ordet skall vi endast tillhöra Jesus och inte delvis vara världens tillhörigheter. Vi är trolovade med Honom säger 1 Korintierbrevet 11:2, men djävulen har i dag lyckats förföra många. Man säger sig tillhöra Herren, men livet visar att hjärtat är i världen. Denna sammanblandningskristendom, som blir mer och mer vanlig, är vederstygglig i Guds ögon. Om vi verkligen älskar Jesus och vill vara med honom får vi inte i feghet dra oss tillbaka utan blåsa i basunen. Må vi ropa ut budskapet om helgelse och avskildhet just nu.

Jesu tillkommelse står för dörren. Han skall mycket snart hämta dem som tillhör brudeskaran. Det är dessa som inte lever på världens vis, som inte vill anpassa sig till denna tidsålders liv utan alltmer avskiljer sig för Jesus. Dessa som var dag tar sitt kors på sig och följer Herren. Dessa skall uppryckas Herren till mötes. Denna förkunnelse, som drar upp Bibelns gränser, väcker givetvis stort motstånd hos en förvärldsligad kyrka och kristenhet.

Men låt oss ropa ut väckelsesignaler medan det ännu är tid. Det mest fruktansvärda som kan hända en människa är att få se sig själv kvarlämnad när Jesus hämtat dem som var redo. Man är kvar på domens jord, därför att man ville halvera sitt liv mellan denna värld och Jesus. Det är det värsta som kan hända, att man för sent vaknar upp och befinner sig utanför – kvarlämnad.

Nu kan man kanske diskutera och påvisa med olika argument hur viktigt det är att anpassa sin kristendom efter den anda som råder i världen. Att bli som världens barn så mycket som möjligt.
Nu kan man slå ned på dem som vill leva ett heligt liv till hela människan tillsammans med Jesus.
Nu kan man kalla dem gammalmodiga och trångsynta, men då man står kvarlämnad i tidens natt sedan Jesus hämtat de sina, blir det ingen diskussion. blir det rop och förtvivlan, därför att man inte följde Bibelns ord, därför att man inte var mån om ett helgat liv.

Må de skakande orden i Matteus evangelium 25:1112 stå för våra ögon. Det står där att brudgummen hämtade dem till bröllopet, de som var redo, och att dörren sedan stängdes igen. Sedan kom de oförståndiga jungfrurna och ville komma in, men det var för sent. Ja, de fick höra att brudgummen inte kände dem. Lägg märke till: trots att de hade gått ut för att möta brudgummen, enligt vers 1 i samma kapitel.

Låt oss därför i denna sena midnattstid vara på vår vakt mot världens alla lockrop och trots motstånd, trots den smala korsvägens alla lidanden, ropa ut varningssignaler till en av världen vaggad kristenhet. Kom ihåg, kära själ, du som vill vara en Herrens stridsman och stridskvinna, att framför dig går Herren själv.

Drag dig inte tillbaka utan stå fram för Jesus. Låt dig uppfyllas av Hans Ande och kraft, så blir du en övervinnare och segervinnare.

Relaterade artiklar

Back to top button