Lättläst svenska

Lättläst: Evangeliet lär att Gud är kung!

Bibeln berättar om att Gud blev kung genom Jesus från Nasaret. Ordet ”evangelium” betyder ”goda nyheter” och finns i hela Bibeln.

Detta är en artikel på lättläst svenska. För att läsa den ursprungliga artikeln, klicka här.


Bibeln börjar med ”I början skapade Gud…” Innan världen skapades fanns bara kaos, men Gud gjorde en god värld.

Gud planterade en trädgård som kallades Eden. Han skapade en man och en kvinna och satte dem i trädgården. De hette Adam och Eva. Gud hade en plan för dem. I Bibeln står:

”Och Gud skapade människan till sin egen avbild,
lik sig själv skapade Gud människan,
till man och kvinna skapade han dem.” (1 Mosebok 1:27)

(Lätt svenska: Gud skapade människan till sin egen avbild. Gud gjorde människan lik Gud. Han skapade mannen och kvinnan).

Vad betyder det att Gud skapade människan till att vara Guds avbild?

Det betyder att människorna skulle leva som Gud vill. Människorna skulle göra jorden till en plats där Guds kärlek och storhet alltid finns. De skulle leva med Gud. Meningen med deras liv skulle vara Gud. Om människorna ville veta vad som är bra och dåligt, skulle de lita på Gud om detta.

Gud gav livet till Adam och Eva. Livets träd som fanns i trädgården är en bild för det.

Människorna gjorde inte som Gud ville

I trädgården fanns också ett annat träd, som kallades ”Trädet med kunskap om gott och ont.” Om Adam och Eva åt frukt från trädet, skulle de själva kunna bestämma vad som är bra och dåligt. Då skulle de inte behöva lita på vad Gud tycker är bra och dåligt. De skulle kunna göra allt som de själva vill, och gå emot Gud.

Det fanns också en orm i trädgården. Ormen ville lura människorna till att inte ha en relation med Gud. Ormen ville att människorna skulle tro att de klarar sig utan Gud. Ormen lurade människorna att äta av frukten från Trädet med kunskap om gott och ont.

Adam och Eva kunde inte vara nära Gud mer, därför att de hade gått emot det Gud hade sagt.

Gud lovade Abraham

Mannen och kvinnan fick inte vara i Guds vackra trädgård, i paradiset, och de ville inte sprida Guds kärlek på jorden.

Men Gud hade en plan för dem. När Gud sade att människorna måste gå ut från trädgården, sade han något som låter lite konstigt.

Gud sade att det ska komma ett barn från kvinnan. Det barnet ska trampa på Ormens huvud. Och Ormen ska bita honom i foten. Människan kommer att dö, men Ormen kommer också förlora. Man kan säga att Gud lovade att sända någon som skulle rädda dem från Ormen.

En tid senare valde Gud en man, Abraham. Gud sade att Abraham ska bli far åt Israels folk. Israels folk är Guds folk. Gud lovade också något annat: Gud kommer att välsigna hela jordens folk genom Israels folk.

Israels folk är som Adam och Eva, de skulle ta med välsignelse till alla människor.

Men det blev nya problem. I Bibeln står det att Israels folk ibland litade på Gud, men ofta gjorde de som de själva ville. De gjorde som Adam och Eva. Gud fortsatte att älska dem och ta hand om dem, men de gjorde ändå emot Gud.

Dåliga kungar

Abraham fick många barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Det kom ett helt folk från honom. Det var män, kvinnor, profeter och kungar. Det var människor som styrde på jorden. En del var ledare för familjer, grupper eller länder. Men igen och igen gick de emot Gud och ville inte göra hans vilja.

I stället för att leva som Gud vill, började människorna att hata och skada varandra. De tänkte bara på sig själva och inte på andra. I Bibeln fanns stora kungariken, till exempel det assyriska, det babyloniska och det romerska riket. De styrde över jorden på ett dåligt sätt, för de använde våld och behandlade människor dåligt.

Det är intressant att Bibeln är flera tusen år gammal, men ändå är det samma sak nuförtiden. Även nu har vi ledare i olika länder som behandlar människor dåligt. Det finns krig och terrorism idag också. Det är bråk i familjerna och på arbetet.

Varje gång vi människor förstör och hatar, så lyssnar vi på Ormen. Ormen från trädgården är Satan och Djävulen. Människorna gör som Djävulen vill, i stället för att göra som Gud vill.

Jesus

Som jag skrev tidigare hade Gud en plan.

Från Abrahams släkt kom en man som tänkte på ett helt nytt sätt. Han kallades Jesus, och kom från Nasaret i Israel. Han kämpade mot ondskans krafter. Jesus berättade om att Guds rike har kommit, och att han själv är kung.

Jesus lärde människorna hur Gud vill att de ska leva i hans rike. Jesus gjorde så att sjuka människor blev friska. Han var tillsammans med människor som andra hatade, och han älskade dem. Han lärde människorna ett helt nytt sätt att leva på. Han sade att de inte skulle tänka på sig själva, utan på andra. Att de skulle älska andra människor.

Många gillade vad Jesus sade. De hade längtat efter detta i hjärtat, och de ville att Gud skulle ändra på världen. Men andra människor gillade inte Jesus. De tänkte ”kanske tar han bort vår makt?” De ville döda Jesus genom att hänga honom på ett kors.

När Jesus hängde på korset var Ormen där. Precis som Gud hade sagt, att det skulle komma en Orm och bita en människa, hände det när Jesus hängde på korset. Satan gör så att människan visar sin ondska. Jesus vänner lämnade honom och sa att de inte kände honom. Ledarna i Israel sade att Jesus sade emot Gud. De lämnade honom att dö. De politiska ledarna visste att Jesus inte hade gjort något fel, men ändå slog de honom och dödade honom på korset. Och många människor stod där och sa ”korsfäst honom!”

Vi ska stanna lite här.

Stanna vid Jesus

Du var inte där. Det var inte ditt fel att Jesus dog. Du tycker att du är en bra person och att du försöker leva på ett bra sätt.

Men ändå gör både du och jag hela tiden det vi vet är fel. Så hur blir det då om vi tänker på hur Gud vill att vi ska leva? Vi gör också många fel, precis som Adam och Eva och alla andra i historien.

Det är 2000 år sedan Jesus dog på korset. Men på ett sätt så var du med då. För det var människornas dåliga handlingar, deras synder, som gjorde så att Jesus var på korset. Du har också gjort dåliga saker i ditt liv. Du har tänkt på dig själv mer än andra, du älskar pengar, du älskar sex och makt. Eller kanske är det något annat som

Det är det som korsfäste Jesus. Ormen har påverkat oss också. Därför var du också med när Jesus blev korsfäst.

Kungen på korset

Jesus från Nasaret blev korsfäst för att människorna är onda. Men det hände också något annat. När Jesus var uppe på korset, blev han kung. Han blev kungen som dog för sitt folk.

När Jesus dog tog han med sig alla människors ondska. Han tog också med sig jordens sorg och lidande. Jesus tog människornas synd på sig. Det är som när en orm biter en människa, och det kommer in gift. Människans ondska kom in i hans kropp. Men då trampade han på Ormens huvud.

För efter att döden har kommit kan ingen ondska finnas kvar. Jesus var och är Guds Son. Han hade inte gjort något fel, men han blev straffad, så att inte du behöver bli det. Och när Jesus hängde på korset sade han ”det är färdigt.” Han hade öppnat vägen tillbaka till Edens trädgård, till paradiset. Så att människorna kan vara med Gud igen.

Döden vann inte. Genom Guds kraft uppstod Jesus, han började leva igen. Det visar att ondskan inte har makten. Det finns liv efter döden.

Bibeln: Jesus är kung

Efter att Jesus börjat leva igen skickade han ut sina vänner, sina lärjungar, över hela jorden. De skulle berätta för hela världen att Jesus är kung. De skulle ta med Guds välsignelse till alla folk, som Gud hade lovat Abraham.

Att vara kristen är att leva som Jesus vill och att berätta om Jesus, att Jesus är Herre. Då sprider du hans rike på jorden. Du bär Jesus bild genom att vara kärleksfull mot andra människor och att tänka mer på andra än dig själv. När du är kristen kämpar du mot ondskan som fortfarande finns i världen. Du kämpar för förlåtelse, kärlek och rättvisa.

I Bibeln finns fyra evangelier som berättar om Jesus liv. Evangelium betyder ”goda nyheter”. Det är berättelsen om Jesus, att han är kung. Du kan bli en del av Guds rike om du säger att Jesus är Herre och börjar leva ditt liv som Jesus vill. Att Jesus är viktigast i ditt liv. Då får du ett hopp för ditt liv: Att Jesus ska komma tillbaka. Då kommer han att stoppa ondskan helt. Och det kommer att bli en ny himmel och en ny jord.

Jesus sade:

”Ja, sannerligen säger jag er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han kommer inte att dömas, utan har gått över från döden till livet.” (Johannesevangeliet 5:24)

(Lätt svenska: Jag säger det som är sant: Den människa som hör mitt ord och tror på honom (Gud) som har skickat mig, den människan har evigt liv. Han kommer inte att bli dömd, han har gått från döden till livet).

Det här är livets träd som fanns i Edens trädgård. Nu har vi en del av det genom Jesus Kristus. Du kan också få leva det livet!

Paulus Eliasson

Paulus har hand om Bibelfrågan på Jesaja53. Flera av hans predikningar och artiklar finns publicerade här. Paulus har undervisat ur Bibeln i över 20 år. Han arbetar i en församling i Norge och missionerar i Rumänien. Besök gärna Paulus blogg Vandrerhjemmet.
Back to top button