ArtiklarMissa inteReligioner och det ockulta

Kristi brud: Vad säger Bibeln om Knutby?

Vi har hört Knutby säga mycket om Bibeln – men vad säger Bibeln om Knutby?


Det har gått 16 år sedan morden i den lilla uppländska byn, men händelserna i Knutby Filadelfiaförsamling fortsätter att förfasa. Dessutom har det visat sig att missförhållandena fortsatt långt efter morden. Tidigare i år dömdes tre pastorer för de allvarliga brotten misshandel, olaga tvång och sexuellt utnyttjande. Knutby är ständigt aktuellt. Hösten 2019 gavs romanen Knutby ut, och Uppdrag Gransknings dokumentär Knutby (2020) placerar sig sedan en tid som Populär på SVT Play. Förutom det har Verkligheten i P3 och Sektpodden avsnitt om församlingen. Lika mycket nu som för 16 år sedan frågar man sig: Hur kunde det hända? Och framförallt: Vad kan vi göra för att det inte ska hända igen?

”Med detta som bakgrund har jag svårt att förstå hur man kan hävda att bokstavstrogen läsning skulle kunna leda till något av det som hände i Knutby.”

Det finns mycken forskning om hur sekterism uppstår och vilka som löper större risk att falla offer. Problemen i Knutby är djupgående, mångfacetterade och komplicerade. Men i det här inlägget tänker jag inte fördjupa mig i psykologiska och sociala faktorer. I mars skrev TT:

”Efterhand framkom uppgifter om gruppens speciella tolkning av Bibeln, där man tytt begreppet Kristi brud som att det var en person – nämligen Åsa Waldau.”

Waldaus* idéer om att hon allena skulle vara Kristi brud har legat till grund för missförhållandena. När dokumentären kom ut höjdes röster som påstod att händelserna i Knutby skett på grund av bokstavstrogen läsning av Bibeln. Därför kommer jag utforska händelserna utifrån ett bibliskt perspektiv.

Vi har hört Knutby säga mycket om Bibeln – men vad säger Bibeln om Knutby?

För den här analysen utgår jag från bibelställen eller begrepp nämnda i Uppdrag Gransknings dokumentär. Jag kommer inte att kommentera mycket själv, kommentarerna lämnar jag till Bibeln. Jag börjar med det mest centrala: Kristi brud.

Vem är Kristi brud och himmelens drottning enligt Waldau?

Enligt Åsa Waldau är Kristi brud endast hon själv. Hon påstod också att hon är himlens drottning. Detta utnyttjade hon genom att manipulera församlingen till att böja sig för henne och bli hennes slav. Hon slog och förnedrade församlingsmedlemmarna, tömde dem på pengar och gåvor, och satte sig själv över alla andra. Hon ville att alla skulle ödmjuka sig under henne och göra allt hon ville, även arbeta för henne privat. Waldaus påståenden om att hon var Kristi brud pågick både före och efter morden, och var kärnan till problemen i Knutby.

Vem är Kristi brud enligt Bibeln?

I dokumentären nämns Höga Visan, en av Bibelns böcker i Gamla Testamentet, som grund för begreppet Kristi brud. Höga Visan beskriver kärleken mellan man och kvinna, mellan brudgum och brud. Höga Visans budskap kan vara svårt att förstå om man inte söker djupare förståelse i andra bibelböcker. Då upptäcker man att kärleken mellan man och kvinna liknas vid kärleken mellan Gud och människa. I Nya testamentets Efesierbrev finns ett tydligt exempel på vad som menas med Kristi brud. Först beskrivs äktenskapet: ”De två ska bli ett kött”. Detta uttryck är hämtat från Gamla testamentet (1 Mos 2:24). I nästa mening förstår man att äktenskapet är en bild för Jesu kärlek till församlingen. Det handlar alltså inte om att endast en person skulle vara Kristi brud.

”Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen.” (Efesierbrevet 5:31-32).

Den sista boken i Nya testamentet, Uppenbarelseboken, handlar till stor del om framtiden och den sista tiden innan Guds dom. Här finner vi också det tydligaste exemplet på vem Kristi brud är. En ängel säger till aposteln Johannes: ”Kom, jag ska visa dig bruden, Lammets hustru”. Jesus kallas Lammet eftersom han offrades som ett lamm för att människorna ska bli förlåtna och göras rättfärdiga inför Gud. Uttrycket ”Lammets hustru” innebär alltså detsamma som ”Kristi brud.”

”En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: ”Kom, jag ska visa dig bruden, Lammets hustru.” Och han förde mig i Anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud. Den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis.” (Uppenbarelseboken 21:9-11).

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.”
(Uppenbarelseboken 21:1-2)

Efter att det nya Jerusalem kommit ned från himlen kommer Guds församling att vistas där. Detta beskrivs i Hebreerbrevet:

”Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen.” (Hebreerbrevet 12:22-23).

Det handlar alltså om försoningen mellan Gud och människorna som sker genom Jesus Kristus. Bilden av bröllopet handlar om att förbereda sig för Jesu ankomst, precis som en brud smyckar sig för sin man. Lägg märke till att det står ”Linnet är de heligas rättfärdighet”:

”Låt oss glädjas och jubla
och ge honom äran,
för Lammets bröllop har kommit
och hans brud har gjort sig redo.
Skinande rent linne
har hon fått att klä sig i.”
Linnet är de heligas rättfärdighet.
Och ängeln sade till mig: ”Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: ”Dessa Guds ord är sanna.”
(Uppenbarelseboken 19:7-9)

Jämför detta uttryck med vad profeten Jesaja säger i Gamla testamentet:

”Jag gläder mig stort i Herren,
min själ fröjdar sig i min Gud,
för han har klätt mig
i frälsningens klädnad
och svept in mig
i rättfärdighetens mantel,
som när brudgummen
sätter turbanen på sitt huvud,
som när bruden
pryder sig med sina smycken.”
(Jesaja 61:10)

Versen nedan tydliggör att det är Jesus som är brudgummen, men berättar också vem bruden är. Johannes döparen kom för att bana väg för Jesus. Johannes säger: ”Jag är inte Messias, jag är sänd framför honom”. Johannes var inte svartsjuk för att folket (bruden) började gå till Jesus för att döpas istället:

”De gick till Johannes och sade: ”Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om – nu döper han, och alla går till honom!”
(Johannesevangeliet 3:26).

Men Johannes kallar sig för ”brudgummens vän”, alltså vän till Jesus, och säger: ”Han måste bli större och jag mindre”.

”Johannes svarade: ”En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre.” (Johannesevangeliet 3:27-30).

I Bibeln jämförs himmelriket på olika sätt vid ett bröllop. Till exempel liknas de som inte vill kännas vid Jesus vid bröllopsgäster som inte vill komma till bröllopet.

”Jesus talade än en gång till dem i liknelser: ”Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma.” (Matteusevangeliet 22:1-3).

De liknas inte bara vid bröllopsgäster, utan också som jungfrur som inte är beredda. Ett känt bibelställe är Jesu liknelse om de tio jungfrurna. Endast fem av jungfrurna är beredda att möta brudgummen (Jesus) när han kommer. De som är redo får komma in på bröllopsfesten, men för de övriga stängs dörren. Liknelsens innebörd är speciellt tydlig i de sista verserna:

”Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Jag säger er sanningen: Jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.” (Matteusevangeliet 25:11-13).

Otrohet mellan man och kvinna används också som en bild för avguderi, exempelvis avguden Baal. Se exempelvis denna vers från boken av profeten Hosea:

”Så ska jag straffa henne
för hennes baalsdagar,
då hon tände rökelse åt baalerna
och smyckade sig med ring
och bröstspänne
och följde efter sina älskare
men glömde mig, säger Herren.”
(Hosea 2:13).

Att det handlar om landet förstår man från följande vers:

”… för landet har varit otroget och övergett Herren.” (Hosea 1:2)

Ett annat bibelställe som handlar om vem bruden är finns i Nya testamentets andra Korintierbrev. Brevet är riktat till en församling i Korint och budskapet ska förstås som det. Men även nutida församlingar kan ta lärdom av brevet. Jag läste 11:e kapitlet efter att ha sett dokumentären, och hittade intressanta paralleller.

Aposteln Paulus inleder med att fastställa att församlingen är Kristi brud: ”Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom.” Lägg märke till att han använder sig av plural: ”Jag har trolovat er…”. Det kan alltså inte röra sig om en enda person. Paulus varnar dessutom för att precis som ormen (djävulen) förförde Eva att äta äpplet från kunskapens träd (i Edens lustgård), kan också församlingens sinnen förföras. Han kritiserar att församlingen med sådan lätthet tar emot de som predikar en annan Jesus än de första apostlarna predikat, att man ”tar emot en annan ande eller ett annat evangelium”. Han varnar för falska apostlar, ”oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar” och att ”Satan själv förklär sig till en ljusets ängel”, samt att hans tjänare ”förklär sig till rättfärdighetens tjänare”.

”Hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa ”superapostlar”. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap, och den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.”
(2 Korintierbrevet 11:1-6).

”Och jag tänker fortsätta göra som jag gör, för att hindra dem som söker ett tillfälle att framstå som våra jämlikar i vad de skryter med. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar. Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar.”
(2 Korintierbrevet 11:12-15).

Vem är himlens drottning enligt Bibeln?

Genom Guds ord, Bibeln, kan man alltså fullständigt förkasta Waldaus syn på Kristi brud. Men hur är det då med ”himlens drottning”? Uttrycket hittar vi hos profeten Jeremia i Gamla testamentet. Där beskrivs hon som en avgud! Avguderi är förbjudet enligt de tio Guds bud (2 Mos 20:3). I profetian nedan kan du läsa om vad Herren (Gud) tycker om att man dyrkar avgudar, såsom himlens drottning. För fördjupad förståelse hänvisar jag till profeten Jeremias 44:e kapitel. I Bibeln används inte uttrycket ”himlens drottning” om en person eller församlingen, utan endast som en avgud.

”Be därför inte för detta folk och bär inte fram någon klagan eller förbön och för inte deras talan hos mig, för jag kommer inte att höra på dig. Ser du inte vad de gör i Juda städer och på Jerusalems gator? Barnen samlar ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de dryckesoffer åt andra gudar.

Men är det mig de kränker med detta? säger Herren. Är det inte snarare sig själva, till sin egen skam? Därför säger Herren Gud så: Se, jag ska ösa min vrede och harm över denna plats, över både människor och djur, över åkerns träd och markens gröda, och den ska brinna utan att slockna.” (Jeremia 7:16-20).

Sammanfattning

Enligt Bibeln är Kristi brud alltså:

  • Församlingen, dvs. alla kristna människor
  • Den nya staden Jerusalem

Enligt Bibeln är himlens drottning:

  • En avgud. Avguderi är förbjudet enligt tio Guds bud och Mose lag.

Bibeln varnar också i verserna vi läst för:

  • Avguderi
  • Falska apostlar
  • Att djävulen försöker förstöra församlingar
  • Och kritiserar dessutom att man behandlar församlingsmedlemmarna dåligt

Slutsats

Med detta som bakgrund har jag svårt att förstå hur man kan hävda att bokstavstrogen läsning skulle kunna leda till något av det som hände i Knutby. Åsa Waldau menade att hon ensam var Kristi brud, men verserna ovan talar om bruden i kollektiva termer. Åsa Waldau och Helge Fossmo var grunden till de fasansfulla händelserna i Knutby. De utnyttjade, förvrängde och förvanskade Guds ord för att själva skaffa sig makt och inflytande. Med bokstavlig tolkning av Bibeln hade Waldaus och Fossmos idéer redan i tidigt stadium kunnat avfärdas.

För att minska risken att något liknande händer igen uppmanar jag alla att själva läsa Bibel, studera den i sitt sammanhang och därigenom få en helhetlig bild. Varje kristen bör läsa hela Bibeln, både Nya och Gamla testamentet. Det ena testamentet förstås i ljuset från det andra. Om någon kommer och säger ”såhär är det” – ta själv reda på om det är sant eller inte. Sök svaret i Bibeln. I det här inlägget har jag angett var du själv kan hitta och studera varje bibelvers. Mycket kan vara svårt att förstå i Bibeln, men när du läser, be att du får hjälp av Jesus och Gud att genom den Helige Ande förstå vad du läser.

Och som ett sista råd: Se på vem Jesus är. Läs de fyra evangelierna och lär känna honom. Bibeln kan du läsa gratis här.

*Åsa Waldau och Helge Fossmo har på senare år bytt namn. I detta inlägg används deras gamla namn.

Melody Sundberg

Melody är redaktör och webbansvarig. Hon författar artiklar samt korrekturläser och redigerar sidans innehåll. Melody brinner för att studera Bibeln och kristen apologetik, försvaret av kristen tro.

Relaterade artiklar

Back to top button