Artikelnyheter3ArtiklarKristen tro

Guds lösning på världens obalans

Världen är på katastrofkurs. Vad är orsaken – enligt Bibeln? Och har Gud någon lösning på världens obalans?


Världen är på katastrofkurs, och många inser att så här kan det inte fortsätta. ”Det går åt helvete”, säger en del. Speciellt unga människor mår väldigt dåligt idag, och man ser ingen framtid. I den situationen dyker det upp många ”frälsare” med olika agendor för att rädda världen. Det finns många olika program och försök till lösningar, till exempel:

  • Politiska lösningar: En omstart eller en ny världsordning.
  • Religion och andlighet: Genom att samla det goda ur alla religioner och att hitta en gemensam andlighet.
  • En ny ekonomisk fördelning: Att fördela världens resurser rättvist.
  • Rädda miljön och klimatet: Att lära ut miljötänk och förbjuda allt miljöfarligt.
  • Fredslösningar: Avrusta, fredsförhandla och förbjuda vapenindustrin.

Många gör ett gott arbete – men åtgärderna räcker inte till. Orsaken är att man missar det verkliga grundproblemet, och istället behandlar man symptomen.

Bibeln ger den sanna diagnosen och botemedlet

Om vi inte erkänner att Gud har skapat himmel och jord hamnar vi fel från början, och då blir hela ekvationen fel. Nedan kommer jag att gå igenom några bibelställen som visar vad som gått fel. Såhär skriver aposteln Paulus i Bibeln:

”Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat.” (Romarbrevet 1:19-20)

”Om alla ambitiösa program för att rädda världen skulle genomföras, om ”rätt personer” kom in i regeringsställning, så kvarstår ändå det verkliga problemet: Synden. Alla, hela mänskligheten, är smittad. Så hur löser Gud problemet?”

Paulus fortsätter:

Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödlige Gudens härlighet…” (Romarbrevet 1:20-23)

Det handlar alltså om att människor har falska föreställningar.

Vår Skapare känner vår situation allra bäst

I Bibeln ställer Gud den sanna och verkliga diagnosen, men ger också den enda adekvata lösningen. Bibeln ger oss också den historiska bakgrunden. Redan i de första kapitlen får vi veta vad det var som gick fel: Synden kom in i världen genom att människan lyssnade på Ormen (Satan) och var olydig mot Gud. Syndens verkningar kan man se mycket tydligt i världen. Men den människa som känner sig själv vet att problemet inte bara finns ”där ute.” Jesus säger inte att människan innerst inne är god. Han säger:

”Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna… Allt detta onda kommer inifrån…” ​(Markus 7:20-23)

Bibeln säger också att alla människor har syndat. Paulus skriver:

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.” (Romarbrevet 3:23, fetmarkering tillagd)

Problemet sitter inte i miljön – utan i människan själv

Om alla ambitiösa program för att rädda världen skulle genomföras, om ”rätt personer” kom in i regeringsställning, så kvarstår ändå det verkliga problemet: Synden. Alla, hela mänskligheten, är smittad. Så hur löser Gud problemet? Paulus säger:

”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror.” (Romarbrevet 1:16)

Evangelium betyder ”de glada nyheterna”. Evangeliet är Guds räddningsplan. Varför gjorde Gud detta? För att han älskar oss:

”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare.” ​(Romarbrevet 5:8)

Guds räddningsplan – enligt Bibeln

Och det är detta som är Bibelns huvudtema. Det glada budskapet är att Jesus kom till världen för att frälsa syndare (1 Timoteus 1:15).

Så hur ser Guds räddningsplan ut? Den kan delas in i tre delar:

1. Jesus tar vårt syndastraff – och vi får hans frid:

”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.” (Kolosserbrevet 1:13-14)

”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jesaja 53)

2. Människorna får hjälp att förändras till det bättre.

De blir vända ”från mörker till ljus och från Satans makt till Gud”. (Apostlagärningarna 26:18)

3. Människorna blir försonade med Gud.

”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus…” ”Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.” (2 Korinterbrevet 5:17-18, 21)

Vi är alltså friköpta genom Jesu blod! I Bibeln står:

”Jesus Kristus… som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod.” (​​​​​Uppenbarelseboken 1:5)

”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt.” ​​(Efesierbrevet1:7)

Förlorad? Idag är väl alla vinnare?

Jesus säger att han kom för att uppsöka och frälsa de förlorade. Det är de som har kommit till den sanna insikten och kan säga: ”Jag behöver en Frälsare.” Om människan inte tror att hon är en förlorad syndare, behöver hon ingen Frälsare. Men då lever hon i en lögn. Johannes skriver:

”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.” (1 Johannes 1:8-10)

Bekänn inför Gud

Så hur gör man för att ta emot Jesus? Börja med att bekänna inför Gud att du är en syndare och behöver Guds förlåtelse:

”Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt! Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig, min kraft rann bort som i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina brott för Herren ” – då förlät du mig min syndaskuld.” (Psaltaren 32:1-5)

Vill du veta mer om hur man blir en kristen? Läs gärna denna artikel.

Per-Arne Imsen

Förkunnare och författare till boken "Inga andra gudar" (2018).
Back to top button