Jonas Bergsten

Jonas Bergsten

Jonas Bergsten är civilingenjören som blev bibelöversättare. Sedan 2004 har han arbetat med Kärnbibeln som nu är ett projekt som involverar många frivilliga och experter på många områden. Han är gift med Liselotte och bor i västra Värmland.
Back to top button