ArtiklarHelig AndeJesu återkomstKristi himmelsfärdsdag

Budskapet bakom Kristi himmelsfärdsdag

För många svenskar är Kristi himmelsfärdsdag inte så mycket mer än en välkommen helgdag mitt i arbetsveckan. Men vad kan vi lära oss av vad som hände denna dag för 2000 år sedan?


Dagen då Jesus for till himlen beskrivs i den bibelbok som kallas Apostlagärningarna (hädanefter förkortad Apg). Den författades av läkaren Lukas och är en direkt fortsättning på Lukasevangeliet. Boken berättar om den kristna församlingens födelse och hur den kristna tron började spridas från Jerusalem och tillslut nådde Rom. Med andra ord är Apostlagärningarna inledningen på berättelsen om hur budskapet om Jesus nådde till jordens yttersta gräns.

Har boken betydelse för oss idag? Minst sagt. Redan första kapitlet är fullspäckat med viktig information. Vi hamnar rakt in i en tid som är avgörande för lärjungarna. Jesus har ganska nyligen dött och uppstått. I första kapitlet berättar Lukas vad Jesus gjorde efter uppståndelsen. Enligt Lukas ”gav han många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.” (Apg 1:3). Vi får alltså veta att Jesus bevisat sin uppståndelse, att det fanns många vittnen, och att han var med dem i fyrtio dagar innan han for till himlen. Viktigast av allt får vi veta vad han gjorde under de fyrtio dagarna; han ”talade med dem om Guds rike.”

”Löftet gällde även de som levde utanför Romarriket: Alla som trodde på Jesus skulle få bli del av Guds folk.”

Lärjungarna hade redan många erfarenheter i bagaget. De hade levt tillsammans med Jesus och lärt sig om det nya förbundet direkt från honom. Precis som Jesus förutsagt (se till exempel Markusevangeliet 8:31) hade han dött, och efter tre dagar i graven, uppstått. Den som många hade trott var en vanlig människa hade uppstått från de döda. Det bevisade att allt det han hade sagt var sant: Han var Guds Son som dog för människornas synder och försonade hela världen med Gud.

Jag anar att lärjungarna tänkte att fler måste få veta vad som hänt. Men under en måltid gav Jesus en märklig befallning:

”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande.” (Apg 1:4-5).

Trots allt de varit med om och trots allt de visste, fick de alltså inte lämna Jerusalem. De skulle vänta på att få bli döpta i den helige Ande. Jesus hade talat om Anden redan i evangelierna. I Johannesevangeliet hade han sagt:

”Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.” (Johannes 16:5-7)

Enligt verserna efter skulle Anden överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Och han skulle vara en Hjälpare.

”Apostlagärningarna påminner om att vi är befallda att sprida budskapet om Faderns förlåtelse, om Sonen som tog våra synder på sig, och om att herrarnas Herre kommer att återkomma. Och det ska vi göra i kraft av den helige Ande – till jordens yttersta gräns.”

Så kom dagen för Jesu himmelsfärd. Han skulle lämna dem, men gjorde det med ett löfte. Och lärjungarna fick nu veta ännu mer:

”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)

Det var detta de skulle göra med allt de lärt sig, med allt de upplevt: De skulle föra budskapet vidare – I Jerusalem, i Judeen, i Samarien – och ända till jordens yttersta gräns.

Varför valde Jesus just de orden? Varför sade han inte ”till hela världen”? Jag vet inte, men jag tänker på att under den här tiden kallades Romarriket för ”hela världen”. Människor utanför riket, såsom nordbor, kallades av romarna allmänt för ”barbarer.” Men löftet gällde även de som levde utanför Romarriket: Alla som trodde på Jesus skulle få bli del av Guds folk.

Men att sprida budskapet var en svår uppgift, som Jesus visste att lärjungarna inte skulle klara på egen hand. Lärjungarna behövde kraft från himlen.  

När Jesus hade farit upp till himlen stod lärjungarna och såg efter honom. Plötsligt stod två änglar bredvid dem och sade: 

”Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” (Apg 1:11)

Det låter som om änglarna retas lite med lärjungarna. Men budskapet är allvarligt. Jesus var inte längre tillsammans med dem fysiskt, men änglarna påpekade vad lärjungarna hädanefter skulle lägga fokus på: Jesus kommer att komma tillbaka.

Så kom pingstdagen, och det står att alla var samlade. Plötsligt händer något extraordinärt. Lukas beskriver det såhär:

”Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg 2:2-4).

Det var detta Jesus talade om när han sade att lärjungarna skulle döpas i den helige Ande. Guds Ande tog sin boning i lärjungarna. De hade fått en Hjälpare som alltid skulle vara med dem. Plötsligt kunde de tala främmande språk. Men det var inte det enda som hade hänt.

De hade fått kraft.

Petrus – lärjungen som tidigare hade tvivlat på och förnekat Jesus – är ett bra exempel. När Anden tog sin boning i honom hände något. Petrus ställde sig upp och predikade. Han höjde sin röst och talade till de människor som strömmat till, de som ännu inte trodde. Han sade:  

”Judiska män och Jerusalems alla invånare! Detta ska ni veta, lyssna till mina ord: Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen! Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel:

”Och det ska ske i de sista dagarna,
säger Gud,
att jag utgjuter av min Ande
över allt kött.
Era söner och era döttrar ska profetera,
era unga ska se syner
och era gamla ska ha drömmar.
Ja, över mina tjänare och tjänarinnor
ska jag i de dagarna
utgjuta av min Ande,
och de ska profetera.
Och jag ska göra under uppe på himlen
och tecken nere på jorden,
blod, eld och moln av rök.
Solen ska vändas i mörker
och månen i blod
innan Herrens dag kommer,
den stora och strålande.
Och det ska ske att var och en
som åkallar Herrens namn
ska bli frälst.” (Apg 14:21).

Petrus fortsatte med att berätta om att ”denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias.” (Apg 2:36). Och han manade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.” (Apg 2:38)

Något hade hänt med Petrus ord. De hade fått en kraft. Det står att det högg till i hjärtat på dem som lyssnade (Apg 2:37). Och den dagen ökade antalet lärjungar med omkring tre tusen (Apg 2:41).

Lärjungarna hade fått vad de behövde för att sprida budskapet till jordens yttersta gräns. De var apostlar, från grekiskans ­­­apostolos, som betyder ”utsänd” eller ”sändebud”. Och de hade fått sin kallelse.

Men trots Petrus tal finns det än idag de som tvivlar. Inte bara på budskapet, utan på Andens utgjutelse, som det kallades då Guds Ande kom över och in i lärjungarna. En del menar att det var en engångsföreteelse som bara gällde de första apostlarna.

Som om Gud inte skulle tycka att det är lika viktigt att vi sprider budskapet om Jesus idag.
Som om Gud inte skulle vilja att vi också ska få kraft från himlen.
Som om Gud inte skulle veta att Jesu återkomst närmar sig.  

Jesu missionsbefallning gäller oss lika mycket som den gällde Petrus, Johannes och de andra lärjungarna. Jesu löfte om Andens utgjutelse är lika levande idag som då. Och idag lever vi 2000 år närmare hans tillkommelse. Tiden är knapp.

Uppmärksammandet av Kristi himmelsfärdsdag är av stor betydelse för att vi ska minnas att Jesus kommer tillbaka på samma sätt som han for upp till himmelen. Apostlagärningarna påminner om att vi är befallda att sprida budskapet om Faderns förlåtelse, om Sonen som tog våra synder på sig, och om att herrarnas Herre kommer att återkomma. Och det ska vi göra i kraft av den helige Ande – till jordens yttersta gräns.


Om du vill fördjupa dig i ämnet hänvisar jag till predikan Ta emot helige Ande av Berno Vidén. Klicka här för att komma till den. För att läsa om Kristi himmelsfärdsdag i Bibeln kan du klicka här.

Melody Sundberg

Melody är redaktör och webbansvarig. Hon författar artiklar samt korrekturläser och redigerar sidans innehåll. Melody brinner för att studera Bibeln och kristen apologetik, försvaret av kristen tro.
Back to top button